Il-maħfra ta’ Norman u l-kontabilità

norman_vella

 

Norman Vella qalilna li f’egħluq is-sentejn minn meta ġie investigat fuq teħid ta’ ritratti fil-parti ristretta tal-ajruport, imtella’ l-Qorti u liberat huwa qed jaħfer lil min ipprova jagħmel vendikazzjoni miegħu.

Norman jgħid li r-ritratti ma ittieħdux, u fil-fatt ħadd, s’issa, wara sentejn, għadu ma ipproduċa dawn l-imberkin ritratti u dan għax ma jeżistux.

Il-kaz ta’ Norman kien (u għadu) inkwetanti għax juri kif kultant il-Pulizija jtellgħuk il-Qorti biex jippruvaw ibeżżgħuk, u dan b’mod partikolari jekk ikunu irċevew telefonata mingħand xi ħadd imlaħħaq fid-dell tal-poter.

Fil-waqt li ħadd għadu ma skuża ruħu,  l-anqas (safejn naf jiena) ma jidher li ċċaqlaq il-Bord tal-Pulizija immexxi minn Imħallef irtirat li xogħolu hu propjament li jissorvelja l-imġieba tal-Korp tal-Pulizija. Il-membri tal-Bord jafu x’inhu jiġri, għax f’Malta qed jgħixu: kellhom jieħdu l-inizzjattiva huma biex jinvestigaw jekk u għaliex il-Pulizija f’dan il-każ intużawx bħala strument ta’ vendikazzjoni. Imma forsi l-membri kienu mħabbta wisq ……………… u għejjew ħafna għaldaqstant , tant li raqdu ftit.

Il-maħfra ta’ Norman m’għandiex tfisser li qed jaċċetta r-raqda ta’ min xogħolu hu li jissorvelja. Għax l-irqad f’posizzjonijiet sensittivi hu ta’ ħsara kbira għall-kultura ta’ kontabilità li, ngħiduha kif inhi, għadha ftit storduta.

 

L-iskandlu tal-Leisure Clothing: meta l-Gvern ta’ Lawrence Gonzi raqad.

sleeping beauty

 

Norman Vella, fil-blog tiegħu Mill-Venda, kiteb artiklu intitolat : L-iskandlu Leisure Clothing: Fil-GWU kien hemm min ilu jaf (30 t’Ottubru). Skond Norman Vella “xi snin ilu ġurnalist tal-gazzetta L-Orizzont kien beda jinvestiga l-abbuż tal-ħaddiema Ażjatiċi fil-fabbrika tal-Leisure Clothing. Dak iż-żmien fil-Gvern kien hemm il-Partit Nazzjonalista.”

L-emfasi ta’ Norman Vella fl-artiklu tiegħu hi li Tony Zarb tal-GWU jekk irid jista’ jkollu l-informazzjoni kollha mingħand il-ġurnalisti tal-Union Press. Hemm ukoll l-issue taċ-ċensura tal-ġurnalisti tal-Union Press mit-tmexxija tal-GWU.

Norman Vella fl-artiklu dwar l-abbużi fil-Leisure Clothing imkien ma jgħidilna għalfejn raqad il-Gvern tal-Lawrence Gonzi.

Kif inhu possibli li dakinnhar, ħlief il-ġurnalisti tal-GWU (li ġew iċċensurati) ħadd ma nduna b’xejn? Il-Gvern ta’ Lawrence Gonzi : kien rieqed u ma nduna b’xejn jew għalaq għajnejh? Liema minnhom?

Forsi l-ġurnaliżmu investigattiv ta’ Joe Mikallef tan-Nazzjon ikun jista’ jagħtina risposta. Jista’ jintervista lill-Ministri tax-Xogħol kollha li kellna tul is-snin li l-Leisure Clothing ilha topera f’Malta (mis-snin 80). Għaliex ħadd ma induna b’xejn tul dawn is-snin kollha?

F’wieħed mill-artikli ippubblikati fin-Nazzjon, Joe Mikallef qalilna li fl-2007 kien hemm investigazzjoni dwar il-Leisure Clothing liema investigazzjoni ma sabet xejn. Ikun interessanti li jkun eżaminat jekk dik l-investigazzjoni kienitx waħda li saret bis-serjeta’.  Jew forsi l-abbużi żviluppaw wara l-2007?

Issa naraw ftit jekk il-ġurnaliżmu investigattiv ta’ Joe Mikallef tan-Nazzjon hux ser jgħidilna ftit dwar dan ukoll.