X’fehem Michael Gonzi?

Flimkien Kollox possibli

Michael Gonzi fehem eżattament x’ġara. Hekk ta’ l-inqas qalilna fil-blogpost tieghu intitolat Analysis of Defeat bid-data tas-16 ta’ Marzu 2013.

Il-PN, jgħidilna Michael Gonzi f’din il-blogpost, tilef l-elezzjoni għax il-votanti kellhom l-impressjoni li l-Gvern kien inkompetenti (“The perception of an incompetent government.”)

Michael jgħidilna li l-votanti injoraw il-ġid kbir li għamel ħuħ Lawrence u iddeċidew a bażi ta’  affarijiet żgħar (the micro-elements).

Naħseb li Michael qed jgħix f’dinja oħra għax kieku kien jirrifletti ftit fuq il-kliem tad-deheb “Flimkien kollox possibli” forsi jifhem ftit li dak il-“flimkien” ma fisser xejn matul il-ħames snin li għaddew.

Nissuggerixxi lil Michael Gonzi biex jaqra ftit artiklu miktub minn Simon Busuttil fit-Times ta’ Malta tat-12 ta’ Marzu 2008 bit-titlu All together now.

B’idu fuq il-kuxjenza Michael jista’ jipprova jiżen ftit u jgħarbel. L-aħħar sentenza tal-artiklu ta’ Busuttil tgħid kollox: “We are one country, one nation and one family. And the onus lies on the winners to make sure there are no losers. To reach out and rope people in.”

Jidher li Michael għadu ma fehem xejn!

L-Isptar San Filep: sal-elezzjoni

It-Times qaltilna dal-għodu li l-kuntratt dwar San Filep ser ikun iffirmat dalwaqt.

Il-Gvern iddeċieda li jibqa’ għaddej minkejja li hu ċar li fil-Parlament hemm maġġoranza li ma taqbilx miegħu.

Min Gvern li jipprietka li “Flimkien kollox possibli” l-inqas li kont nistenna kienet li jkun umli biżżejjed li jirrealizza li hemm dubji kbar fuq il-mod kif qed imexxi.

Id-deċiżjoni tal-Gvern li jibqa’ għaddej minkejja li fil-Parlament hemm mozzjoni li titlob li jsir skrutinju qabel mal-Gvern jorbot il-kaxxa ta’ Malta għal infieq inutli hi biss sfida. Il-Gvern ta’ Lawrence Gonzi jrid jisfida u fl-istess ħin m’għandux il-kuraġġ li jiffaċċa l-proċess demokratiku. Meta partit politiku jimxi b’dan il-mod ifisser li tilef ir-raġuni.

Il-Gvern ta’ Lawrence Gonzi hu interessat biss li jidher li qed jagħmel xi ħaġa issa. Taparsi. Jaf li meta jiġi l-waqt biex jiddeċiedi jekk jixtrix l-isptar jew le ma jixtrihx għax il-permess għal 280 sodda diffiċli biex joħroġ mill-MEPA.

Imbagħad ikun irid jinbeda kollox mill-ġdid. Imma l-elezzjoni tkun ġiet u marret!

Simon jiġbor il-frak

Simon Busuttil inkwetat għax il-PN maqsum. Fir-realta’ l-PN mhux maqsum iżda qiegħed jiddiżintegra. Kelli l-opportunita’ li nikkummenta kif l-Opposizzjoni ħejjiet il-lixka għal Franco Debono li jidher li għadu l-anqas induna x’bela’. Bis-sunnara b’kollox. Għax kieku kif tista’ tispjega li dan jidhirlu li għandu jkun kandidat f’isem il-PN fl-elezzjonijiet li jmiss?

Dan apparti dikjarazzjonijiet li għamel fil-passat li kien irreżenja mill-PN. Ngħid jien min ikun irreżenja kif jistenna li jerġa’ jkun kandidat għall-Partit li irreżenja minnu?

L-istorja ta’ JPO hi iktar kumplessa. Charlo Bonnici sejħilha “payback time”.  S’issa hekk jidher li kienet fil-konfront ta’ RCC.  L-attakki qieshom logħba ċess: l-oġġettiv reali ma jkunx dak li jidher mad-daqqa t’għajn.

Naqbel ma Simon Busuttil li Muscat ta’ kontribut għad-diġenerazzjoni tal-politika f’Malta. Kif għidt iktar il-fuq f’dan il-blog Muscat u l-Partit Laburista identifikaw il-punti debboli tal-PN u iffukaw l-attakki hemm. Ħolqu l-għodda li Franco u JPO sabu addattati għall-iskop tagħhom. Kif wara kollox nafu mid-dikjarazzjonijiet li għamlu t-tnejn li huma biex jispjegaw għaliex ivvutaw favur il-mozzjonijiet imressqa mill-Labour Party fil-Parlament.

Busuttil iżda ma jgħidilniex dwar il-kontribut ta’ Lawrence Gonzi. JPO spjega kif, fil-fehma tiegħu, Gonzi u dawk ta’ madwaru (il-klikka, jsejħilhom JPO) warrbu min-nofs lil kull min ma kienx ta’ ġewwa. Ma spjegax Busuttil kif inhu possibli tara għadu f’kull min iħares lejn il-ħidma tal-Gvern u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż b’lenti kritika.

Waqt il-kampanja elettorali tal-2008 Gonzi imbotta lil Simon Busuttil biex jikkonvinċi li veru xtaq li “Flimkien kollox possibli”.  Pero dan ma ġarax. Għax dak li JPO sejjaħ apartheid politiku iktar intensifika minn Marzu 2008 lil hawn.

F’dan il-kuntest is-soluzzjoni ta’ Gonzi hi li jerġa’ jqabbad lil Simon Busuttil biex jorganizzalu l-laqgħat ma min jixtieq ikellmu! Biex dak li m’għamilx f’ħames snin jagħmlu issa!

Gonzi farrak u jidher li Simon ser  jiġbor il-frak !

L-aqwa li b’Gonzi moħħok mistrieħ!

Minn “Flimkien kollox possibli” għal “Waħedna aħjar”

L-għajta ta’ Lawrence Gonzi kienet waħda ta’ “Flimkien kollox possibli.” Għajta li tista’ tinterpreta b’diversi modi.

Għall-bidu għażilt li nagħtiha l-iktar interpretazzjoni loġika: sejħa biex jitwarrbu d-differenzi u naħdmu flimkien.

Kienet għajta li tagħmel ħafna iktar sens fil-kuntest tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Vantaġġ miżeru kien l-uniku ġustifikazzjoni legali biex Gonzi jerġa’ jmexxi l-Gvern. Vantaġġ ta’ 1582 vot. (Vantaġġ li jinjora l-voti miksuba minn Alternattiva Demokratika, ftit nqas minn 4,000 vot.)

Din kienet is-siegħa tal-prova li fiha Gonzi seta’ juri li bejn dak li jemmen u dak li jagħmel m’hemmx differenza. Fil-kuntest ta’ dan ir-riżultat Gonzi kieku ried seta jifhem u jaqra l-kitba fuq il-ħajt.

Gonzi kellu l-opportunita’ tad-deheb, kieku ried, li jkun leali lejn dak li wiegħed u jfassal politika ta’ “flimkien”. Li jinvolvi firxa wiesa’. Li joqgħod iktar attent li ħadd ma jkun imwarrab minħabba l-fehmiet tiegħu jew tagħha.

Minflok għaddas rasu u baqa’ għaddej kif kien b’politika diviżiva: min mhux magħna, hu kontra tagħna.  Għażel il-politika ta’  gonzipn : “Waħedna aħjar”. Politika li hu jaf kollox u ħaddieħor ma jaf xejn. Politika tiegħu li jfissirha bħala li hi fl-interess nazzjonali u min ma jaqbilx allura qed jaħdem kontra l-interess nazzjonali.

Dan sfortunatament hu Lawrence Gonzi.

Lili iddiżappuntani għax kont iffurmajt opinjoni ferm tajba tiegħu. Imma fis-siegħa tal-prova wera li kien bniedem ieħor.

Ir-referendum dwar id-divorzju : Riflessjonijiet (4) Flimkien kollox possibli

Il-kampanja referendarja favur id-divorzju kellha l-appoġġ ta’ persuni ta’ kull kulur politiku.

Għalkemm Alternattiva Demokratika kienet l-uniku partit politiku illi esprima ruħu bla riżervi favur l-introduzzoni tad-divorzju sa mill-1989, irid ikun rikonoxxut li l-Partit Laburista kien kważi hemm ukoll. Il-Labour kien f’posizzjoni skomda għax bħala partit ta’ massa ma riedx igerrex lil dawk li jappoġġawh iżda ma jaqblux mad-divorzju. F’dan is-sens id-dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-Kap tal-Opposizzjoni favur id-divorzju rinfurzati minn dikjarazzjonjiet simili mingħand diversi membri parlamentari laburisti għenu mhux ftit biex l-IVA jirbaħ ir-referendum.

Minkejja li l-PN iddikjara ruħu kontra d-divorzju, numru kbir ta’ partitarji nazzjonalisti injoraw dan il-fatt u għamlu ta’ rashom: appoġġaw l-IVA u ftaħru fil-pubbliku li għamlu dan. Speċi ta’ ħassew sodisfazzjon mhux biss li kienu qed jivvutaw favur id-divorzju talli fuq kollox kienu qed jagħtu daqqa ta’ sieq lill-element konfessjonali fil-PN.

Il-moviment favur l-IVA twieled f’dan is-sens ta’ spirtu ta’ kollaborazzjoni bejn persuni ta’ fehmiet politiċi differenti iżda bi skop identiku. L-identifikazzjoni flimkien ta’ Evarist Bartolo mill-Partit Laburista, Jeffrey Pullicino Orlando mill-PN flimkien ma’ Michael Briguglio uYvonne Arqueros Ebejer minn AD kienet okkazzjoni ftit rari f’dan il-pajjiż. L-eliminazzjoni  tal-fruntieri li jifirdu fil-bidu nett tal-kampanja referendarja kien messaġġ li rari nisimgħu fil-politika Maltija.

Huwa eżempju prattiku ta’ kif tista’ issir il-ħidma politika. Dak li huwa rari f’Malta f’pajjżi oħra jiġri iktar spiss għax jeżistu konverġenzi fuq diversi materji. B’sens ta’ rieda tajba m’għandi l-ebda dubju li hu possibli li jinħolqu ħafna iżjed opportunitajiet ta’ kif flimkien kollox huwa possibli.