Fl-2015, l-ambjent taħt assedju. Fl-2016 l-assedju ikompli.

msida_water. 021015

 

Is-sena 2015 kienet waħda li fiha l-ambjent kien taħt assedju. Assedju li bla dubju ser jintensifika ruħu matul is-sena d-dieħla. Għax ma hemm l-ebda dubju li l-aġenda tal-Labour hi waħda kontra l-ambjent.

Bla dubju mument importanti fl-2015 kien ir-referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa. Referendum li intilef bi sbrixx imma li xorta wassal messaġġ qawwi, prinċipalment minħabba li huwa riżultat li nkiseb minkejja li kemm il-PN kif ukoll il-PL dejjem appoġġaw il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Wara spikka il-każ taż-Żonqor li wassal għal dimostrazzjoni kbira ġol-Belt. Iktar tard il-Gvern ipprova jagħti l-impressjoni li kien qed jagħti kaz u dan billi ċċaqlaq ftit.

Il-qagħda tat-trasport pubbliku matul l-2015 tjibiet ftit imma għadha lura ħafna minn dak li jixraqlu u għandu bżonn dan il-pajjiż. Hi l-unika tama li tista’ tnaqqas il-pressjoni taż-żieda tal-karozzi fit-toroq. Hi l-unika tama għal titjib fil-kwalità tal-arja. Inutli jwaħħlu fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-iskejjel.

Matul l-2015 l-ilma tax-xita flok ma jinġabar fi bjar li qatt ma saru, baqa’ jintefa’ fit-toroq. Issa li x-xogħol fuq il-mini taħt l-art ġie konkluż il-periklu fit-toroq ser jonqos għax il-parti l-kbira tal-ilma ser jispiċċa l-baħar. Il-flus li intefqgħu fuq dawn il-mini kienu fil-parti l-kbira tagħhom flus moħlija. Kien ikun iktar għaqli kieku intefqgħu biex l-ilma jinġabar flok biex jintrema.

F’nofs dawn l-aħbarijiet negattivi kollha ġiet ippubblikata l-enċiklika ambjentali tal-Papa Franġisku. Fiha tinħass sewwa t-togħma Latino-Amerikana ta’ Leonardo Boff li tenfasizza r-rabta bejn il-faqar u t-tħassir ambjentali. Hemm tama li din l-enċiklika tista’ tkun ta’ siwi biex iktar nies jiftħu għajnejhom.

F’Ġunju l-Kap tal-Opposizzjoni qalilna li l-PN fil-Gvern għamel diversi żbalji ambjentali u li jixtieq li jibda paġna ġdida. Din id-dikjarazzjoni ta’ Busuttil tikkuntrasta ma dak li ntqal fir-rapport tal-PN dwar it-telfa fejn ġie emfasizzat li l-PN kien vittma ta’ sabutaġġ minn dawk maħtura biex imexxu (inkluż ovvjament mill-MEPA).

Il-battalja tat-torrijiet għadha magħna. Preżentement hemm pendenti żewġ applikazzjonijiet f’tas-Sliema, waħda f’Townsquare (38 sular) u oħra f’Fort Cambridge (40 sular). Ir-residenti, li bħal dejjem jispiċċaw iġorru l-konsegwenzi ta’ dawn id-deċiżjonijiet, huma injorati.

Kellna t-tniġġiż fil-baħar. Diversi inċidenti fil-Port ta’ Marsaxlokk li bihom ġie ikkonfermat, jekk qatt kien hemm ħtieġa ta’ dan, li l-Bajja s-Sabiħa m’għandhiex iktar sabiħa. Dan minħabba li issa l-port sar definittivament wieħed industrijali. L-unika ħaġa li jonqos huwa t-tanker sorġut b’mod permanenti fil-port biex fih jinħażen il-gass.

Nhar is-Sibt jorħos il-prezz tal-petrol u d-diesel. Għal uħud imissu ilu li raħas. Forsi kien ikun aħjar li ma raħas xejn. Hemm bżonn kull mezz possibli biex jonqsu l-karozzi mit-toroq. Il-prezz tal-fuel hu wieħed minn diversi miżuri li jekk użati bil-għaqal jistgħu jagħtu frott. Il-problema imma, sfortunatament hi li ma hemmx volontà politika.

IL-MEPA ser tinqasam. L-ippjanar għalih u l-ambjent għalih. Mhux ser isir wisq ġid b’din il-miżura għax is-saħħa amministrattiva li għandu pajjiż żgħir ġejja miċ-ċokon tiegħu. Meta taqsam l-awtorita f’biċċiet tkun ferm inqas effettiv. Hekk ser jiġri. Il-MEPA ma kienitx qed taħdem sewwa għax ma ħallewiex taħdem sewwa. Għax kienet imxekkla minn bordijiet li jew ma jifhmux inkella b’aġenda moħbija.

Dan hu l-wirt li s-sena 2015 ser tħalli lis-sena 2016. L-unika ħaġa pożittiva hi li bil-mod qed tiżviluppa kuxjenza ambjentali fost il-ġenerazzjonijiet li tielgħin.

Is-sena t-tajba? Forsi.

Il-Partit Nazzjonalista (issa) għandu bżonnok

PN imxaqqaq

 

Uħud qed jirċievu dan il-messaġġ, li “l-Partit Nazzjonalista għandu bżonnok”. Għax it-tmexxija tal-lum li għandu l-Partit Nazzjonalista tixtieq li terġa’ tibni l-Partit mill-ġdid. Tibni mill-ġdid, jiġifieri, dak li hu mkisser.

Pero’ min irid jibni lill-PN mill-ġdid jeħtieġlu l-ewwel u qabel kollox jara kif u għaliex dan il-partit tfarrak .

Meta taqra r-rapport tat-telfa miktub minn Ann Fenech tifhem ftit għaliex il-PN tfarrak. Dan ma tifhmux biss minn dak li hemm fir-rapport – dik il-parti tar-rapport li hi pubblika. Imma tifhmu mir-raġunament li hemm żviluppat fir-rapport.

Qiesu kullħadd għandu tort, apparti l-PN.

Ħadd ma fehem biżżejjed lill-PN.

Fir-rapport ta’ Ann Fenech jingħad li l-awtoritajiet kienu jissabotaġġaw lill-Gvern immexxi mill-PN. Imkien iżda ma jwasslu dan l-argument għall-konklużjoni loġika tiegħu: li l-Ministri u l-istaff fis-segretarjat privat tagħhom kienu inkompetenti jekk ma ndunawx b’dan is-suppost sabutaġġ u ma ħadux passi dwaru. Wara kollox il-Bordijiet għalhekk kellhom bħala membri tagħhom numru mhux żgħir ta’ membri li kapaċi ħafna biex imeċilqu u jilaqgħu. Altru minn sabutaġġ!

B’dan it-tip ta’ raġunament wieħed malajr jasal għall-konklużjoni li dak li jista’ jerġa’ jinbena malajr jerġa’ jikkrolla għax il-pedamenti huma dgħajfa.

Imma l-PN għadu ma skużax ruħu talli sfida r-riżultat tar-referendum dwar id-divorzju. L-anqas għadu ma skużax ruħu dwar il-fjask tat-tejatru bla saqaf, fejn qiesu ħadd ma jifhem ħlief il-Gvern.

L-arroganza u n-nuqqas ta’ boxxla soċjali fir-riforma tat-Tarżna jew ir-riforma tat-trasport pubbliku qiesha ma kienitx issue. L-anqas it-trasformazzjoni tal-PN mill-ġdid f’partit konservattiv ma ngħata importanza fir-rapport tat-telfa.

Hemm dawk li tant huma arroganti li jidhrilhom li min ivvota kontra l-PN f’Marzu 2013 għamel żball oħxon.   Ma dawn ma tistax tiddiskuti.

Uħud minn dawn appoġġaw u/jew ivvutaw favur diversi miżuri li ħa l-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Iżda issa dawn l-istess persuni jkunu fuq quddiem jagħtu l-appoġġ lir-residenti meta dawn jipprotestaw kontra dawn l-istess miżuri li daħħal il-PN fil-Gvern.

Bid-dmugħ tal-kukkudrilli l-PN ma jerġax jinbena mill-ġdid.