Il-vokabolarju ta’ Lawrence Gonzi

L-argument ċentrali fid-diskorsi li għamel Franco Debono, kemm fil-Parlament kif ukoll barra, kien li Ministri li fallew għandhom jerfgħu r-responsabbilta’ politika ta’ egħmilhom. Ma jistax ikun li min jiżbalja minflok ma jkun iċċensurat jiġi ppremjat qal Franco Debono.

Fejn id-demokrazija hi żviluppata hekk jiġri.

Peter Mandelson, per eżempju, darbtejn irreżenja mill-Kabinett ta’ Tony Blair.  It-tieni darba irreżenja għax għen lil żewġ aħwa miljunarji jakkwistaw passaport Ingliż u per konsegwenza ċ-ċittadinanza, u dan wara li taw donazzjoni ta’ miljun lira sterlina għall-Millenium Dome: proġett tal-Gvern Ingliż għall-bidu tat-tielet millenju li kien ikkordinat minn Mandelson. Kien hemm inkjesta li l-gazzetti Ingliżi jirreferu għaliha bħala “Cash for passports scandal” li kkonkludiet li Mandelson ma kien għamel xejn ħażin. Imma xorta irreżenja.

F’Malta Austin Gatt jgħaffeġ fir-riforma tat-trasport b’ħames xhur ta’ taħwid ma jispiċċa qatt. Dolores Cristina ma tafx x’inhu jiġri dwar il-fondi Ewropej li ntilfu wara taħwid amministrattiv fil-Ministeru tagħha.

It-tnejn baqgħu Ministri. Bil-kemm skużaw ruħhom.

Lawrence Gonzi qalilna li “with hindsight” saru l-iżbalji imma għalihom ser jerfa’ r-responsabbilta’ hu.

Tafu kif?

Le, mhux ser jirreżenja iżda ser isejjah elezzjoni għall-Kap tal-PN u jidher li ser itellaq waħdu.

X’responsabbilta’ politika hi din? Veru li Lawrence Gonzi għandu vokabolarju għalih.

Rubbishing of auditors by gonzipn will stop !

Some good news from Parliament.

The Times today reported that in Parliament yesterday, during the debate on a motion of no confidence in the Minister of Education Dolores Cristina, the Prime Minister stated that : 

“There must be instilled a culture of respect for auditors. Their criticism should be accepted and not fought. In the public sector, such audits also served to have more efficiency and value for money. It was important that internal and external auditors’ suggestions were heeded and acted on without delay.”

Some good news at last which contrasts with the manner in which government led by gonzipn has treated the Auditor General, the Ombudsman and the MEPA Audit Officer.

The rubbishing of audtors by gonzipn will now stop! Well, its never too late to learn from your mistakes!