Leo Brincat w iċ-chewing gum

chewing gum 2

 

Leo Brincat kellu raġun meta nhar it-Tnejn 7 ta’ Lulju 2014 fil-Parlament emfasizza li għal bosta l-iżvilupp sostenibbli huwa bħaċ-chewing gum. Iġebbdu u jmeċilqu u meta jispiċċaw, la huma u wisq inqas min jismagħhom ma jkollu idea x’qalu. Id-diskussjoni ta’ nhar it-Tnejn fl-opinjoni tiegħi, kienet waħda minn dawn it-tip tad-diskussjonijiet.

Leo Brincat għamel tajjeb li emfasizza kemm huma meħtieġa l-istrutturi biex titfassal u titwettaq il-politika tal-iżvilupp sostenibbli.

L-Istrateġija Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli ilha li tfasslet. L-obbligu li jinħolqu l-istrutturi meħtieġa biex din l-istrateġija tibda titwettaq ilu magħna mill-2007. Kien ikun għaqli kieku l-kelliemi tal-Opposizzjoni spjega għaliex ma sar xejn matul il-perjodu 2008-2013 minkejja li l-PN fil-Gvern poġġa l-iżvilupp sostenibbli bħala mira ewlenija tiegħu. Imma sfortunatament ma kienx kapaċi jagħmel dan. Il-kwalita’ tal-kontribut (jew in-nuqqas tiegħu) li jagħtu l-kelliema diversi fil-Parlament ħafna drabi hi rifless tal-importanza li l-partiti jagħtu lill-materja. Il-faqar tal-kontribut ta’ l-Onor Charlo Bonnici jirrifletti n-nuqqas tal-importanza li l-PN dejjem ta’ lill-iżvilupp sostenibbli. Nifhem li bħall-predeċessur tiegħu, Simon Busuttil m’għandux minnfejn jagħżel. Irid jaħdem b’dak li għandu. M’hemmx x’tagħmel.

Carmelo Abela min-naħa tal-Gvern ukoll qagħad idur mal-lewża. Meta tagħsar dak li qal ma issib xejn. Robert Arrigo ipprova jimla ftit minuti billi tkellem fuq it-turiżmu, iġebbed ftit l-argumenti bħaċ-ċhewing gum.

Ryan Callus miss punt importanti meta emfasizza li l-fatt li l-iżvilupp sostenibbli ma jiffurmax parti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru m’huwiex pass tajjeb. Dan minħabba li l-politika tal-iżvilupp sostenibbli tmiss l-oqsma kollha tal-politka u huwa biss il-Prim Ministru li għandu l-awtorita’ politika li jiddirieġi u jikkordina bejniethom dawn l-oqsma.

Għoġobi l-aħħar kumment ta’ Leo Brincat. Li l-iżvilupp sostenibbli jwassal għal iggvernar tajjeb. Kejl tajjeb illi kieku nagħrfu nużawħ nirrealizzaw kemm għadna lura.

 _______________

 

Għal iktar informazzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli, fuq dan il-blog tista’ taqra s-segwenti:

30/6/2014 : Green Talk but no more.

04/01/2014: Tomorrow may be too late.

14/12/2013: Tackling the Green skills gap.

02/11/2013 : Towards a Circular Economy.

01/12/2012 : Sustainable water policy required.

17/10/2009   : Sustainable Development Politics.

29/06/2009: The politics of Sustainable Development.

02/05/2009 : Tackling Sustainable Development

21/06/2008 : Sustainable localities & regionalisation.

 

Simon jiġbor il-frak

Simon Busuttil inkwetat għax il-PN maqsum. Fir-realta’ l-PN mhux maqsum iżda qiegħed jiddiżintegra. Kelli l-opportunita’ li nikkummenta kif l-Opposizzjoni ħejjiet il-lixka għal Franco Debono li jidher li għadu l-anqas induna x’bela’. Bis-sunnara b’kollox. Għax kieku kif tista’ tispjega li dan jidhirlu li għandu jkun kandidat f’isem il-PN fl-elezzjonijiet li jmiss?

Dan apparti dikjarazzjonijiet li għamel fil-passat li kien irreżenja mill-PN. Ngħid jien min ikun irreżenja kif jistenna li jerġa’ jkun kandidat għall-Partit li irreżenja minnu?

L-istorja ta’ JPO hi iktar kumplessa. Charlo Bonnici sejħilha “payback time”.  S’issa hekk jidher li kienet fil-konfront ta’ RCC.  L-attakki qieshom logħba ċess: l-oġġettiv reali ma jkunx dak li jidher mad-daqqa t’għajn.

Naqbel ma Simon Busuttil li Muscat ta’ kontribut għad-diġenerazzjoni tal-politika f’Malta. Kif għidt iktar il-fuq f’dan il-blog Muscat u l-Partit Laburista identifikaw il-punti debboli tal-PN u iffukaw l-attakki hemm. Ħolqu l-għodda li Franco u JPO sabu addattati għall-iskop tagħhom. Kif wara kollox nafu mid-dikjarazzjonijiet li għamlu t-tnejn li huma biex jispjegaw għaliex ivvutaw favur il-mozzjonijiet imressqa mill-Labour Party fil-Parlament.

Busuttil iżda ma jgħidilniex dwar il-kontribut ta’ Lawrence Gonzi. JPO spjega kif, fil-fehma tiegħu, Gonzi u dawk ta’ madwaru (il-klikka, jsejħilhom JPO) warrbu min-nofs lil kull min ma kienx ta’ ġewwa. Ma spjegax Busuttil kif inhu possibli tara għadu f’kull min iħares lejn il-ħidma tal-Gvern u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż b’lenti kritika.

Waqt il-kampanja elettorali tal-2008 Gonzi imbotta lil Simon Busuttil biex jikkonvinċi li veru xtaq li “Flimkien kollox possibli”.  Pero dan ma ġarax. Għax dak li JPO sejjaħ apartheid politiku iktar intensifika minn Marzu 2008 lil hawn.

F’dan il-kuntest is-soluzzjoni ta’ Gonzi hi li jerġa’ jqabbad lil Simon Busuttil biex jorganizzalu l-laqgħat ma min jixtieq ikellmu! Biex dak li m’għamilx f’ħames snin jagħmlu issa!

Gonzi farrak u jidher li Simon ser  jiġbor il-frak !

L-aqwa li b’Gonzi moħħok mistrieħ!