Mis-Saqqajja sal-Belt Valletta

lamp post hanging

Diġa kellna l-opportunita’ bħala Alternattiva Demokratika biex nikkummentaw fuq il-fatt li l-partit ta’ Norman Lowell kiseb numru mhux żgħir ta’ voti. Numru qrib dak li kisbet AD.

Il-voti li nkisbu mill-partit ta’ Lowell huma inkwetanti minħabba l-politika li jmexxi l-quddiem il-partit tiegħu. Politika ibbażata fuq supremazija mistħajla tar-razza bajda fuq razez oħra.

Il-partit ta’ Lowell huwa partit li jemmen fl-użu tal-forza biex jitbegħdu l-immigranti li jkunu fi triqiethom lejn Malta.

Fuq is-sit elettroniku Viva Malta l-kliem huwa ċar ħafna. M’hemmx lok għal miżinterpretazzjoni. Fil-fatt jingħad hekk:

“We only have to sink half a dozen boats, preferably laden full of hundreds of them. And the Kaffir will take the lesson, don’t worry. Then, we turn on those Traitors opening the gates, encouraging them in.”

It-tradituri, jiġifieri dawk li ma jaqblux fuq l-immigrazzjoni mal-partit ta’ Norman Lowell ukoll hemm soluzzjoni għalihom li issibuha fuq is-sit elettroniku Viva Malta. Ċara ħafna u li ma tħalli l-ebda dubju :

“We will hunt you all down, like ferrets.We will never, ever forget or forgive you – you traitorous bastards.There are not enough lamposts from Saqqajja to Valletta.”

Hemm ħafna iktar. Imma dan jiddeskrivi fi ftit kliem il-partit ta’ Norman Lowell. Ma naħsibx li kull min ta’ vot lill-Partit ta’ Norman Lowell jaf b’dan. Issa dan m’hu xejn, għax hemm ħafna iktar!

Il-voti li tajtuni fil-XI-il Distrett

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

 

Fl-elezzjoni ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2008, fuq il-XI-il Distrett Elettorali, fl-ewwel għadd kelli 315 vot li sal-għadd numru 10 (meta ġejt eliminat) kienu żdiedu għal 493 vot.

 

Dawn il-178 vot miżjuda ġew għandi kif ġej :

+ għaxar voti meta ġew eliminati l-kandidati Anthony Bartolo tal-Alleanza Nazzjonali u Norman Lowell ta’ Imperium Europa,

+ vot wieħed meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Asciak,

+ erba’ voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ian Castaldi Paris,

+ erbgha u għoxrin vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Alleanza Nazzjonali Anġlu Xuereb,

+ mija u dsatax-il vot meta ġie eliminat il-kollega tiegħi Ralph Cassar kandidat tal-Alternattiva Demokratika,

+ vot wieħed meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ċensu Galea,

+ ħdax-il vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Zammit Montebello,

+ tmien voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Victor Scerri.

  

Meta ġejt eliminat jiena fl-għadd numru 10 dawn il-voti spiċċaw kif ġej :

+ 124 marru għand kandidati tal-Partit Laburista ( Anthony Agius Decelis : 50, Charles Buhagiar : 31, Anġlu Farrugia : 28, Michael Farrugia : 11, Joe Sammut : 4)

+ 173 marru għand kandidati tal-Partit Nazzjonalista (David Agius : 34, Charlo Bonnici : 14, Tonio Borg : 24, Joe Cassar : 25, Louis Deguara : 7, Shirley Farrugia : 27, Michael Gonzi : 11, Jeffrey Pullicino Orlando : 16, Edwin Vassallo : 15)

+ 196 intilfu, ma marru għand ħadd.

 

Hekk iddeċidew il-votanti, u hekk sar. Il-voti għand l-AD ġew mingħand kulħadd u marru lura għand kulħadd.