Patrick Attard’s dismissal : back to the 1970s

patrick-attard

Alternattiva Demokratika – The Green Party notes that the employment of Dr Ing. Patrick Attard has been terminated after he commented on The Times online with reference to a Gozo News item. Attard was critical of the manner in which the Church in Gozo is effecting Nadur farmers through contamination of a water source which is vital for their livelihood.

AD PRO Ralph Cassar said:”The Malta Resources Authority has terminated the employment of Attard on the pretext on an inexistent breach of professional secrecy. Attard has himself declared that his service to the MRA was in no way connected to water matters. It follows clearly that the dismissal of Patrick Attard is an attack on the right of freedom of expression : a throwback to the dark 70s and 80s when human rights in Malta were more observed in the breach.”

AD appeals to the Malta Resources Authority to undo the damage done immediately by reinstating Patrick Attard. An employee cannot be dismissed without prior warning and without being given the chance to defend himself. This goes against basic ethics.

Communications and IT spokesperson Henrik Piski added:”The Commissioner of Data Protection is asked to investigate the matter to find out how the information about the electronic activities of Patrick Attard have been transmitted to third parties without his consent.”

Birżebbuġa u l-Port Ħieles

birzebbuga.jpg

  Flimkien mal-Inġinier Dr Patrick Attard, kandidat tal-Alternattiva fuq il-5 u it-12-il Distrett kelli laqgħa mas-Sindku ta’ Birżebbuġa Joseph Farrugia biex iddiskutejna l-estensjoni ta’ mollijiet tal-Port Ħieles kif proposti fl-applikazzjonijiet mal-MEPA bir-referenzi PA 3368/06 and PA 4819/07. Tal-ewwel ġja ġiet approvata filwaqt li t-tieni waħda għada pendenti. Il-baħar madwar il-Bajja is-Sabiħa f’Birżebbuġa għandu funzjoni doppja. Kemm dik kummerċjali konnessa mal-operazzjoni tal-Port Ħieles kif ukoll jintuża għall-għawm. L-operazzjoni tal-Port Ħieles hi importanti għall-ekonomija tal-pajjiż u tajjeb li tkun kontinwament imsaħħa. Iżda ma nistgħux ninjoraw li n-nies tuża ukoll l-inħawi għall-għawm, u ilha tagħmel hekk għal ħafna snin, ferm qabel ma beda jopera l-Freeport.

Il-baħar fil-Port ta’ Marsaxlokk huwa imniġġes tant li huwa nieqes mill-ħajja marittima.

L-Alternattiva Demokratika ser isegwi l-iżviluppi konnessi mal-estensjoni tal-Port Ħieles u fil-ġimgħat li ġejjin tara x’inizzjattivi tista’ tieħu biex fil-Port Ħieles u l-Awtorita’ Marittima tkun imxettla kultura ta’ Responsabbilta Soċjali (CSR) konessa ma amministrazzjoni aħjar tal-Portijiet tagħna li tirrifletti l-użu kultant konfliġġenti tagħhom.

Prosit Patrick

         pattard.jpg                        adsmall.gif

Inginier Dr. Patrick Attard huwa kandidat iehor gdid tal-AD. Ser jikkontesta fuq il-5 Distrett (B’Bugia, Kirkop, Marsaxlokk, Imqabba, Qrendi, Safi, Zurrieq, Bubaqra) u t-12-il Distrett (Mellieha, Naxxar, San Pawl il-Bahar).

F’intervista ppubblikata F’Illum tal-Hadd 10 ta’ Frar 2008 spjega l-posizzjoni tieghu. L-intervista li saret minn  Julia Farrugia hi intitolata : L-ewwel kandidat dikjarat gay

Patrick ghandu 28 sena huwa inginier b’dottorat minn Stuttgard fil-Germanja.

Uhud mill-kummenti tieghu fl-intervista :

*   L-istudji juru li biex ekonomija tahdem u tirnexxi hemm it-tliet Ts. Dawn huma t-talent, it-teknologija u t-tolleranza.

*   Il-poplu mexa hafna f’dawn l-ahhar hames snin, imma l-politikanti ghadhom lura.

* L-Alternattiva Demokratika hi l-uniku partit sekulari u fuq dan zgur li hi l-uniku partit alternattiv li jiehu hsieb temi li l-partiti l-ohra dejjem bezghu imissu maghhom.

Kif qal ukoll Patrick fl-intervista hawn bosta anke fil-politika li huma gay imma li m’ghandhomx il-kuragg li juru dan. Malta zghira u kulhadd ftit jew wisq hu maghruf.

Il-messagg ta’ Patrick huwa wiehed car hafna : nuzaw it-talenti ta’ kulhadd, inkunu tolleranti. Pajjizna biex jimxi l-quddiem ma jista’ jwarrab lil hadd. Iva, flimkien kollox possibli. Nahdmu flimkien f’koalizzjoni.