WEEE Responsibility

times_of_malta196x703

published on 23 May 2009

by Carmel Cacopardo

_________________________________________________________

 bulb_52

The Nationalist Party’s and Alternattiva Demokratika’s 2008 electoral manifestos proposed the free distribution of energy-saving light bulbs in order to encourage energy conservation but with a difference!

Prior to that, in London, the then Labour mayor Ken Livingstone had, as part of the London Climate Change Action Plan in January 2008, launched a “light bulb amnesty” as a result of which each London household could exchange a traditional incandescent light bulb for an energy-e fficient one.

The public in Malta should be informed not only of the benefits but also as to the advisable precautions relative to the use of these energy-saving light bulbs or compact fluorescent lamps (CFLs).

The use of CFLs, notwithstanding their price, saves about 75 per cent of electrical energy used for lighting purposes by traditional bulbs.

An educational campaign relative to breakages and disposal of CFLs is essential.

Damage to the CFL can release mercury dust to air. In other countries users have been advised that they are to vacate and ventilate rooms for about 15 minutes when CFL breakages occur. This is essential to avoid inhaling mercury dust. It is imperative that in homes and, in particular, in areas where children and the elderly and/or sick people gather, those in charge are aware as to the measures they should take. Advice is also called for as to the cleaning of the resulting breakages and the manner in which the damaged CFL is to be disposed of.

It is to be borne in mind that, due to their containing about four milligrams of mercury dust per light bulb, CFLs are subject to the provisions of the EU WEEE Directive (Waste from Electric and Electronic Equipment). This directive has been transposed into Maltese legislation through Legal Notice 63 of 2007 but it is not yet being implemented.

The EU established the framework for dealing with hazardous waste resulting from electric and electronic equipment and applied thereto the principle of producer responsibility. This means that producers and distributors (irrespective of the selling technique used) are directly responsible for the handling of this type of waste.

The government has the role of a regulator, ensuring that EU legislation is adhered to within Maltese territory. Being an EU member in my view, at least, signifies this much in addition to harping on the availability of EU funds, which assist us in attaining objectives of a better quality of life. The WEEE Directive had to be implemented in various stages between 2004 and 2006 and the Maltese government was in breach of its provisions, so much so that the EU Commission had already initiated infringement procedures against Malta due to the delay in transposing it into Maltese law.

The recently-published update to the Maltese Waste Management Strategy for public consultation postponed once more consideration of the plans for the implementation of the WEEE Directive in Malta.

Within this context, the placing of over one million CFLs in one go on the market without having in place a waste management strategy for hazardous waste is surely not environmentally responsible. While addressing the issue of energy consumption, the government is creating an equally serious problem by encouraging the use of hazardous materials without having first ensured that the required waste management infrastructure is in place and functioning.

The responsibility is not just the government’s. It has to be equally shouldered by producers and distributors who, unless they act fast, may eventually have to carry the can and pay the fines due for not assuming their producer responsibilities. Taxpayers’ monies should not be used to bail out those who have failed to shoulder their responsibilities.

Those who have advised local distributors that the management of hazardous waste is a government responsibility would do well to reconsider their position. This is an area the EU has assigned to the private sector, which must ensure that the impacts of all products it places on the market are addressed. In fact, the WEEE Directive, in addition to responsibility for today’s hazardous waste, also assigns to producers and distributors responsibility for historical waste, that is responsibility for WEEE waste generated prior to the implementation of the directive.

The point at issue is clearly the eco contribution payable on a number of electric and electronic products. Maltese business is correct in complaining that it has been shouldered with a double responsibility: responsibility for WEEE waste and simultaneous payment of eco contribution. This, however, does not exonerate businesses from putting in place a collection system for WEEE waste (including CFLs).

By failing to revisit the eco contribution regime, the government is obstructing business from moving on to shoulder its producer responsibilities. Further procrastination will not make matters any easier. It is in everybody’s interest that business conforms to its WEEE responsibilities and for that to happen the government must get out of the way.

Merkurju fl-ikel ?

  

Nhar t-Tnejn li għaddew f’Nairobi l-Kenya kulħadd baqa’ ssummat meta waqt laqgħa tal-Kunsill tal-UNEP (United Nations Environment Programme) ir-Rapprezentant tal-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika ħabbar appoġġ tal-Gvern ta’ Barack Obama għall-inizzjattiva tal-UNEP dwar trattat internazzjonali li jikkontrolla t-tniġġiż mill-merkurju fuq livell dinji.

 

Il-Gvern ta’ Bush qatt ma ta’ widen, imma Obama f’inqas minn xahar dawwar ir-rotta !

 

Dan il-merkurju joriġina prinċipalment mill-faħam li jintuża f’xi power stations għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Jintuża ukoll fil-batteriji u f’xi proċessi industrijali.

 

L-merkurju meta bħala riżultat ta’ ħruq ta’ faħam jew għal xi raġuni oħra jsib ruħu fl-atmosfera ma jirrispettax il-funtieri fil-mixja tiegħu. Fost oħrajn jakkumula f’affarijiet li nieklu bħall-ħut. (ara per eżempju r rapport intitolat Mercury in Fish. A Global Health Hazard. Ippubblikat dan ix-xahar : Frar 2009)

 

Dan imbagħad jakkumula fina u f’uliedna b’konsegwenzi kbar għas-saħħa tagħna lkoll. Għalhekk huwa importanti li l-merkurju jkun ikkontrollat aħjar.

 

L-inizzjattiva tal-Gvern ta’Obama hi pass kbir il-quddiem u tawgura tajjeb għall-kooperazjoni internazzjonali fil-qasam tal-ambjent.

 

Il-5 Bozoz ta’ Lawrence Gonzi

bulb_5 

 

Kif tħabbar fil-budget f’data mhux il-bogħod ser nirċievu voucher li jintitolana nġibu 5 bozoz energy savers mill-ħanut tal-għażla tagħna.

Dawn il-bozoz jużaw bejn 66% u 80% inqas enerġija mill-bozoz li aħna mdorrijin nużaw u jibqgħu tajbin għall-użu għall-perjodu ferm itwal.

 

 Issa li l-Gvern beda il-kampanja favur dawn il-bozoz li jaħlu anqas hemm ħtieġa ukoll ta’ kampanja edukattiva dwar :

a)       kemm hu utli li nagħmlu użu minn dawn il-bozoz biex ma naħlux elettriku,

b)       kif niddisponu mill-bozoz li jkunu spiċċaw,

c)       x’għandna nagħmlu meta tinkiser bozza.

 

L-utilita’ tal-użu ta’ dawn il-bozoz m’għandix dubju li jifhimha kważi kulħadd. Mhux ċajta li tifranka sa 80% tal-elettriku li normalment tuża’ biex iddawwal id-dar.

Xi ħaga importanti li s’issa għadu ma ntqal xejn dwarha f’Malta hu kif niddisponu minn dawn il-bozoz energy savers meta jintemm l-użu tagħhom. Dawn il-bozoz fihom ammont żgħir ħafna ta’ merkurju, sustanza perikoluża li insibuha ukoll f’ammont ferm ikbar fit-termometri u l-barometri li għandna minnhom fi djarna. Meta bozza energy saver tispiċċa allura ma tistax tintrema mal-iskart normali u dan biex jiġi kkontrollat it-tixrid tal-merkurju li hu meqjus bħala hazardous waste. Jiena naħseb li l-WasteServe, l-aġenzija tal-Gvern li tieħu ħsieb l-immaniġjar tal-iskart għandha teduka u tinforma lill-pubbliku ta’ x’għandu jsir f’dan ir-rigward.

 

Meta tinkiser bozza m’għandniex nallarmaw ruħna. Kif jgħidu l-esperti f’pajjiżi oħra huwa importanti li meta tinkiser bozza nagħtu ċans lit-trab tal-merkurju joqgħod, jiġifieri li ma jkunx għadu fl-arja u b’hekk ma nassorbuhx man-nifs. Id-Dipartiment tal-Ambjent Ingliż fil-fatt jirrakkomanda li l-kamra li fiha tinkiser bozza energy saver għandha tkun evakwata għal 15-il minuta. Nistenna li l-awtoritajiet f’Malta jispjegaw b’mod iżjed ċar x’għandu jsir

Issa li l-Gvern iddeċieda nittama li jibda kampanja pubbliċitarja ta’ tagħrif biex b’hekk kulħadd ikun infurmat u kulħadd ikun jaf kemm jaqbel nużaw il-bozoz energy savers, kif niddisponu minnhom u x’għandu jsir jekk tinkiser bozza.

 

Ara ukoll dawn il-links :  BBC        u      DEFRA     

 

 

Dik il-bozza

bulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpgbulb_52.jpg

Fil-kampanja elettorali li għada kif intemmet, kemm il-manifest elettorali tal-Alternattiva Demokratika kif ukoll dak tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu dwar l-għoti ta’ bozoz energy saving b’xejn.

Issa dawn il-proposti huma frott ta’ pika tajba. Huma motivati mill-idea li n-nies jiġu mħajra ma jaħlux. Għax il-bozza li ma taħlix tiswa iktar, għall-bidu biex jitħajru jew biex ma jitgerrxux nies saret il-proposta tal-għotja ta’ bozoz b’xejn. Hi proposta li saret ukoll u ġiet attwata f’pajjiżi oħra. Miżura żgħira li ftit tinvolvi spejjes imma kien hemm ukoll min ipprova jirredikolha.

Tfisser li taħli inqas elettriku (inqas surcharge) u allura tnaqqas l-impatti ambjentali li jeffettwaw lil kulħadd. Teffettwa lil butek, lill-kaxxa ta’ Malta u lis-saħħa ta’ kulħadd minħabba inqas emissjonijiet !

Imma hemm affarijiet oħra li m’huwiex ċar jekk humiex qed jiġu meqjusa bir-reqqa neċessarja. Il-bozoz energy savers fihom ammont żgħir ta’ merkurju. X’passi qed jittieħdu biex dawn il-bozoz, meta jagħmlu żmienhom ma jispiċċawx mal-bqija tal-iskart ? Jekk bozza tinkiser nafu li t-trab tal-merkurju li fihom jista’ jkun ta’ periklu ? Tajjeb li jkun hemm min jispjega ftit.

Għal iktar informazzjoni ara ftit dan l-artiklu ‘Shining a light on hazards of fluorescent bulbs