Mill-Manifest Elettorali ta’ AD dwar bidliet fil-Kostituzzjoni : (14) Lingwa tas-sinjali

sign language

(14) Lingwa tas-sinjali

Il-lingwa tas-sinjali bil-Malti għandha tiġi rikonoxxuta mill-Gvern bħala lingwa ufficjali.

(silta mill-Kapitlu Numru 9 tal-Programm Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika)

Snippets from AD’s electoral manifesto: (34) The Maltese Language

maltese

The following extract is taken verbatim from Chapter 8 of AD’s Electoral Manifesto

Good use of Maltese in the media should be encouraged.Public broadcasting has the obligation to promote good use of the Maltese language.

There should be programmes addressed to Maltese persons living in other countries so as to keep the Maltese language alive in such communities.

Maltese should remain the language of instruction in schools. At the same time, there should be strong emphasis on English and other languages within the educational system, as this connects Malta to the world.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 8 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-uzu tal-Malti tajjeb fuq il-mezzi tax-xandir għandu jkun inkoraġġit. Ix-xandir pubbliku għandu l-obbligu jippromwovi l-użu tajjeb tal-Malti.

Għandu jkun hemm programmi indirizzati lejn il-Maltin li jgħixu f’pajjiżi oħra biex il-lingwa Maltija tinżamm ħajja f’dawn il-komunitajiet.

Il-Malti għandu jibqa’ l-lingwa tat-tagħlim fl-iskejjel. Fl-istess, ħin, l-enfasi fuq l-Ingliż u lingwi ohra fis-sistema edukattiva għandha tkun waħda qawwija għax tiftaħ tieqa fuq id-dinja.