Ir-razziżmu jagħmel ħsara iktar mill-coronavirus

Illum tħabbar li kellna 52 każ ġdid ta’ coronavirus. L-ebda wieħed minnhom ma oriġina miċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal-Far.

Hemm min ilu jrewwaħ mill-bieraħ b’ħanqa razzista. Ilhom jikkummentaw li ser ikollna splużjoni ta’ każijiet minħabba ċ-ċentru miftuħ ta’ Ħal-Far, preżentement taħt kwarantina.

Bla dubju, lil dawk kollha fiċ-ċentru miftuħ irridu nqiesuhom bħala persuni vulnerabbli għal diversi raġunijiet. Ewlenija fosthom li qegħdin iffullati, ħafna persuni f’żona ristretta. Hemm bżonn jittieħdu passi urġenti dwar dan. Sakemm iddum il-kriżi tal-coronavirus il-Gvern jista’ faċilment juża’ uħud mil-lukandi li bħalissa huma vojta għal dan l-iskop! Ikun qed jieħu miżura effettiva biex inaqqas it-tixrid tal-virus. Il-liġi digà tagħti l-poteri kollha Gvern biex dan jista’ jagħmlu immedjatament. Dik tkun solidarjetà ta’ veru. Solidarjetà ta’ insara ta’ veru.

Dawk kollha li bħalissa qed jippostjaw is-santi tar-Redentur u tad-Duluri fuq facebook ikun tajjeb għalihom u għal kulħadd li jirrealizzaw li t-tixrid tal-mibgħeda razzjali tagħmel ħsara iktar mill-coronavirus.

Is-solidarjetá mhiex qegħda kwarantina.

If pigs had a vote

pigs

The latest shots in Malta’s environmental siege that followed so soon after the Żonqor debacle, were fired earlier this week by Parliamentary Secretary Chris Agius who, accompanied by PN Sports spokesperson David Agius launched a call for expressions of interest in connection with the Concession for the Design, Build and Operation of Motor Recreation and Education Park.

The call specifies the functions which must be fulfilled, namely national and international motor racing events, motor sport training and other related activities including motor research and development. Ancillary activities deemed to complement the project can also be included.

The terms of the call are very wide such that it is ensured that those responding would have sufficient flexibility. The proposed site has not been selected yet, although, as declared by Parliamentary Secretary Agius, the government is aware of the available potential sites due to it having been lobbied by motor racing groups for quite some time. TVM news stated on Tuesday that three specific sites have been identified. From other sources it is known that one of the sites is in Ħal-Far while a second one lies in the limits of Siġġiewi. The location of the third site is so far unknown.

On Thursday, Siggiewi Mayor Karol Aquilina commented that the area known as Ta’ San Niklaw, close to id-Dar Tal-Providenza Siġġiewi, which, he said, was potentially being considered as a candidate site. I think that it is highly unlikely that the Siġġiewi site would be selected in view of the fact that all indications in the past three years have pointed towards the Ħal-Far area as the preferred location. But one never knows.

The call does not limit the site area. Motor racing enthusiasts are speaking of approximately 80 hectares of land which would be required for a three to five kilometre racing track as well as the ancillary facilities. In 2013, during the electoral campaign, the footprint referred to was much smaller, around half the size.

The call for expressions of interest refers to protection of the environment, protection of cultural heritage, long-term sustainability of the project as well as adherence to Natura 2000 protection criteria. Interestingly, however, the call makes no commitment to protect agricultural land. This may be very indicative as to what lies in store.

The scale of the project and its uptake of land, is massive by Maltese standards. It is also out of proportion to the size of the Maltese islands.

Irrespective of the selected site, the land used will undoubtedly include large areas of agricultural land still in use. In good time we will also be informed that abandoned agricultural land will also be incorporated into the project. In such a large area, most of which has never been substantially disturbed, it is also inevitable that some archaeological remains will surface.

There are also issues of air quality and noise pollution. These impacts will be of relevance to communities closest to the selected site. The submitted proposal will undoubtedly include mitigation measures, in particular those relative to noise pollution. Residents have votes and as a direct consequence of this fact there will be a concerted effort to minimise the impact of noise in residential areas. The extent to which this is successful and/or acceptable can only be established when the exact parameters of the proposal are known. Noise pollution will, however, be a major issue irrespective of the identified site.

The Habitats Directive of the European Union is applicable to a number of areas in the Maltese islands. Through the implementation of this Directive, it is not only the specific sites which are afforded protection. This protection extends beyond the sites to activity in the area surrounding the sites in so far that the said activity will have an impact on the protected sites.

The proposals to be submitted will have an impact on nocturnal natural life on the selected site and its surroundings. Such nocturnal life is heavily impacted by both noise and light pollution which will result from motor sport activities .

Farm animals in the vicinity of the selected site will also be in for a hard time. Noise pollution from the racing track will have a considerable impact on the operation of farms as well as on farm animals.

Pigs, cows and birds do not vote. If they did we would definitely not need to worry about ODZs any more.

published in The Malta Independent on Sunday – 4 October 2015

Dear Henrik ……………. id-diskussjoni f’alternattiva

Mela l-aħħar waħda issa hi li Alternattiva Demokratika saret partit kommunista.

Meta Henrik Piski rreżenja mill-Eżekuttiv ta’ AD, inkluż minn Deputat Segretarju Ġenerali u kelliemi qal li ma jaqbilx mal-kommemorazzjoni minn AD ta’ Jum il-Ħaddiem nhar l-Ewwel ta’ Mejju. B’mod partikolari iddejjaq meta saret konferenza stampa dwar il-materja quddiem il-monument li jfakkar it-twaqqif tal-GWU fl-Imsida. Dan qal Piski hu simboliżmu qawwi li jfakkru fil-pajjiżi komunisti.

Imissu l-konferenza stampa saret quddiem l-uffiċini tal-ETC (Ħal-Far) qal Piski.

Għal dawn ir-raġunijiet imġebbda AD qed tkun deskritta bħala komunista!

Li Piski għandu dawn l-ideat nifhmu. Mhux biss għax qalhom imma għax hu oriġina mill-Lvant tal-Ewropa u kull ilma jaħsbu misħun. Imma li jkun hemm min irewwaħlu u jkabbar u jesagera dak li jgħid, din storja oħra. Bilfors twassal għal konklużjoni li hemm min irid jinqeda bih għal xi skop ieħor. Iż-żmien jagħtina parir.

F’Alternattiva niddiskutu. Xi kultanjt naħseb li niddiskutu ż-żejjed. U meta tiddiskuti joħorġu l-kuntrasti tal-ideat. Kull wieħed minna  f’AD għandu l-ideat tiegħu. Mhux l-ewwel darba li ma naqblux. Ħafna drabi nirriżolvu l-opinjonijiet differenti billi naslu għal kunsens. Dak li jiġri f’partit serju u demokratiku.

L-Imtieħen tar-Riħ

 feature_wind5

Huwa tajjeb li fl-aħħar il-Gvern beda jiċċaqlaq biex ikun possibli li f’Malta ukoll niġġeneraw l-enerġija mir-riħ.

Fl-aħħar.

Beda jiċċaqlaq għax l-Unjoni Ewropea qed tagħfas. Mill-bqija m’hemm l-ebda entużjażmu.

Ħarsa lejn ir-rapport ta’ Mott MacDonald imħejji f’Jannar 2009 w intitolat Feasibility Study for Increasing Renewable Energy Credentials fil-paġna 2-3 hemm kumment dwar in-nuqqas ta’ informazzjoni fuq l-irjieħat.

Jingħad mill-konsulenti li billi l-informazzjoni li kellhom kienet dwar ir-riħ f’Ħal-Luqa, 18-il kilometru mis-Sikka l-Bajda ma tantx setgħu jkunu preċiżi f’dak li jgħidu. L-argument għaldaqstant hu dwar kif tista’ tibda tikkunsidra siti differenti biex fihom tqiegħed imtieħen tar-riħ jekk qabel ma tkunx analizzajt bir-reqqa l-qawwa tar-riħ madwar il-gżejjer Maltin u b’hekk tkun tista’ tibda bl-aħjar siti.

Dan jidher li ma sarx, kemm mir-rapport li jissemma iktar il-fuq (dak ta’ Mott MacDonald) kif ukoll mir-rapport tal-Kummissjoni Deidun intitolat “An Offshore Windfarm at Is-Sikka l-Bajda. An Evaluation of Concerns from Government Stakeholders.” datat Lulju 2008. Ir-rapport Deidun jitkellem biss dwar Is-Sikka l-Bajda, ma kellux għażla. Ma setax jikkonsidra options oħra.

Issa jiena m’għandi xejn kontra li jkun hemm l-imtieħen tar-riħ fis-Sikka l-Bajda. Imma xtaqt li nkun naf fuq liema kriterju ġie deċiż li dan ikun sit biex fih jitqegħdu l-imtieħen. Hemm min qed jgħid li din hi xi ħaġa li wieħed jaraha fl-istadju tal-analiżi tal-impatti ambjentali. Le. Qabel ma intagħżel is-sit kellu jkun hemm ġustifikazzjoni għal dan. Parti minn dak magħruf bħala Strategic Site Selection Exercise. Din setgħet issir biss a bażi ta’ kemm hu qawwi r-riħ fl-inħawi. Minn hemm imbagħad wieħed jgħaddi biex jeżamina l-impatti ambjentali, u kif dawn jistgħu jkunu mitigati.

Wara li sar ir-rapport Deidun, għax jidher li hemm problemi dwar is-sit tas-Sikka l-Bajda, l-Gvern identifika żewġ siti oħra addizzjonali : Ħal-Far u Wied Rini limiti tal-Baħrija. Araw ftit x’jingħad dwar il-qawwa tar-rih f’dawn l-inħawi fil-Project Description Statement tal-proposti għas-Sikka l-Bajda, Ħal-Far u Wied Rini.

F’kull wieħed minn dawn ir-rapporti jidher ċar li ma sar l-ebda studju iżda intuża l-kejl tar-riħ f’Ħal-Luqa. Dan iwassal għall-konlużjoni illi jista’ jkun li hemm siti oħra li huma iktar addattati biex fihom jitqegħdu l-imtieħen tar-rih. Għax tant hemm x’jgħin jew itellef li bil-kalkulazzjonijiet biss ma mhux biżżejjed.

Sfortunatament għal darba oħra l-Gvern mexa b’mod dilettantesk : l-ewwel ħa d-deċiżjoni dwar fejn irid l-imtieħen tar-riħ u issa qed jara kif jiġġustifika din id-deċiżjoni.

Nittama biss li ma jkomplix jgħaffeġ. Forsi xi darba mhux il-bogħod nibdew bħala pajjiż niġġeneraw l-enerġija mir-rih, imma dan nagħmluh b’effiċjenza.