Il-bikja tal-kukkudrill tkompli ………… dwar l-art f’Ħ’Attard

crocodile tears3

 

L-art fi Triq Dun Mikiel Xerri  u Triq Dun Ġwann Theuma f’Ħ‘Attard tista’ tinbena u dan grazzi għal deċiżjoni tal-Parlament fl-2006 li għamilha tajba għall-bini. Mhux din l-art biss. Hemm ukoll artijiet oħra, diversi, li huma mxerrda ma Malta kollha.

Issa s-sidien tal-art għaddejjin bl-applikazzjoni tagħhom mal-MEPA biex jaraw li jkunu jistgħu jibnu l-iktar possibli fuq din l-art.

Sadanittant ikollna Membri tal-Parlament li jiġu jagħtu l-appoġġ lir-residenti li ma jaqblux ma dan l-iżvilupp. Ma jgħidulhomx lir-residenti li huma kienu jiffurmaw parti minn dak il-Parlament li approva dan l-iżvilupp fil-prinċipju.

Illum il-Bord tal-MEPA iddeċieda li jirrifjuta l-applikazzjoni tas-sidien. Imma kien ċar li dawn għandhom dritt li jerġgħu japplikaw. Kull ma ġara hu li d-deċiżjoni forsi tittieħed darba oħra, fix-xhur li ġejjin.

Il-dmugħ tal-kukkudrill, iżda, jkompli.

Smajna illum lill-Onorevoli David Agius jispjega lill-Bord tal-MEPA kemm huwa kien kontra li din l–art tista’ tinbena. Kieku seta, qal, ivvota kontra. Imma ma setax! Anzi. Qal li issa lest li jippreżenta mozzjoni fil-Parlament biex din l-art ma tinbeniex.

Ovvjament b’dan il-bluff kollu l-Onorevoli David Agius kien qed jilgħab għall-gallarija. Għax jibqa’ l-fatt illi ma jista’ jiċħdu ħadd illi fis-siegħa tal-prova, fl-2006, l-Onorevoli David Agius  kien jifforma parti mill-grupp parlamentari li appoġġa l-proposta li l-art f’Ħ’Attard b’faċċata fuq Triq Dun Mikiel Scerri u Triq Dun Ġwann Theuma tkun tista’ tkun żviluppata.

Id-dmugħ tal-kukkudrilli illum ma jibdilx id-deċiżjoni tal-bieraħ.

 

Ħ’Attard: dmugħ tal-kukkudrilli

Ta' Qali Action Plan

 

F’Ħ’Attard iktar kmieni llum indirizzajt konferenza stampa b’appoġġ għar-residenti ta’ Triq Dn Mikiel Xerri u l-inħawi dwar proposta għall-iżvilupp ta’ 18,110 m2 ta’ art li qed tinħema.

Din l-art sal-2006 ma kienitx tajba għal bini imma dik is-sena, f’Awwissu, bil-qbil tal-Membri Parlamentari kollha tal-Gvern Nazzjonalista u l-Opposizzjoni Laburista ta’ dakinnhar saret tajba għall-bini.

Fil-fatt kif tindika l-istampa ta’ hawn fuq dak li jissejjaħ it-Ta’Qali Action Plan għadu sal-lum jiddeskrivi l-area bħala strategic open space – gap between settlements.

Imma issa, bħala riżultat tad-deċiżjoni tal-2006 il-MEPA għandha quddiema applikazzjoni biex fuq din l-art ikunu jistgħu jinbnew 91 plot!

Fl-2006 il-PN u l-PL qablu li ħafna iktar art tingħata għall-bini. Issa jippretendu li jiġu jipprotestaw mar-residenti bid-dmugħ tal-kukkudrilli.

Iddeċiedu xi tridu: jew mal-iżviluppaturi, inkella mar-residenti. Ma tistgħux tkunu mat-tnejn!

Attard.Dun Mikiel Scerri Rationalisation