Is-sospensjoni ta’ Victor Vella: editur tal-Orizzont u tat-Torċa

Is-sospensjoni ta’ Victor Vella minn editur ta’ L-Orizzont u it-Torċa hi ta’ tħassib. Mhux biss għax tikkonċerna ġurnalist ewlieni fil-pajjiż, imma ukoll minħabba is-segretezza li hemm dwar x’inhuma r-raġunijiet li wasslu għal dan il-pass.

Qed jingħad li s-sospensjoni seħħet bħala riżultat tal-pressjoni dwar il-linja editorjali mħaddna mill-gazzetti immexxija minn Vella, liema pressjoni jidher li saret mill-Gvern Laburista immexxi minn Robert Abela. Il-Gvern ta’ Abela qed jingħad li nsista li tinbidel il-linja editorjali progressiva ta’ Vella li kienet qed tesponi każi soċjali diversi. Il-Gvern ta’ Abela, jingħad li kien qed jilmenta li l-linja editorjali ta’ Vella kienet qed toskurah.

Il-GWU, sid il-gazzetta ċaħdet dan kollu. Anzi, qalet li hi qed tiddefendi lill-istess Vella quddiem il-Management tal-Union Print li tmexxi l-gazzetti!

Dan kollu jiena ma nifhmux, għax il-Union Print hi tal-General Workers Union stess u fil-fatt Victor Carachi, president tal-GWU hu l-uniku Direttur reġistrat tal-Union Print kif jidher fl-informazzjoni li hemm aċċessibli fir-reġistru tal-kumpaniji.

Il-GWU għandha ħafna x’tirrispondi dwar dan kollu.

L-ispjuni boloh ta’ Tonio Fenech

spys

 

It-Torċa tal-lum irrappurtat storja dwar numru ta’ uffiċjali pubbliċi mlaħħqa li kienu qed jgħaddu informazzjoni lil Tonio Fenech, ex-Ministru tal-Finanzi. Billi kienu msieħba f’google group dawn kienu jiddiskutu bejniethom issues kurrenti hekk kif jinqalgħu w jgħaddu informazzjoni sensittiva lil Tonio Fenech xi kultant ankè qabel ma jkun jaf biha l-Gvern stess.

Għal Tonio Fenech bla dubju kienet scoop għax kien ikun armat b’informazzjoni biex ikun jista’ jitkellem “in real time” imma għas-servizz pubbliku hi daqqa ta’ ħarta.

Għax is-servizz pubbliku mhux qiegħed hemm biex jivvantaġġa lil xi partit politiku imma biex imexxi u jagħti servizz lill-pajjiż kollu.  Għalhekk ngħidu li l-lealtà tas-servizz pubbliku hi waħda lejn il-Gvern tal-ġurnata li jiddetermina d-direzzjoni. Is-servizz pubbliku imbagħad jimplimenta.

L-artiklu fit-Torċa jidentifika uħud minn dawn l-uffiċjali pubbliċi b’isimhom. Qegħdin fost oħrajn fil-Bank Ċentrali, l-MFSA (Malta Financial Services Authority), u fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.

Dan hu ħażin, avolja mhux l–ewwel darba li ġara.  Kien hemm indikazzjonijiet fil-passat  li dan ġara. Id-differenza issa hi li qed jingħad li dawn inqabdu “red-handed”, jiġifieri li hemm il-provi. Probabbilment li l-provi huma ta’ natura teknika u jinvolvu traċċi elettroniċi tal-emails mibgħuta, kif fil-fatt ġie ippubblikat fit-Torċa.

Dawn sfortunatament huma l-konsegwenzi tar-rwol tal-politika partiġġjana fis-serviżż pubbliku li timmanifesta ruħha ukoll fil-parti l-kbira tal-ħatriet li saru u jsiru prinċipalment fil-gradi l-għoljin. Mhux kaz ta’ Nazzjonalisti kontra Laburisti jew ta’ Laburisti kontra Nazzjonalisti, iżda hi ferm iktar ikkumplikata minn hekk. L-abbuż bl-impiegi pubbliċi imsejħa “position of trust” hi parti importanti  mill-problema. Il-mod kif ġew ittrattati s-Segretarji Permanenti immedjatament wara l-elezzjoni hi aspett ieħor tal-problema.

Sfortunatament, dawn l-affarijiet ikomplu. L-ispjuni ta’ Tonio Fenech kienu l-boloh li nqabdu. Il-problema l-kbira huma dawk li għandhom aċċess għal informazzjoni sensittiva ħafna jużawha kif jaqblilhom u ma jinqabdu qatt. Kien hemm minnhom qabel Marzu 2013 u jkun hemm oħrajn li jagħmluha issa.

Fis-settur pubbliku ukoll, dak li tiżra’ taħsad.

11 April : The empowerment of civil society

sample ballot

 

This first abrogative referendum campaign is about much more than birds. It is about the empowerment of civil society in Malta. Yet those who oppose the abrogative referendum have opted to  sow fear.  As it is only through fear that they envisage that it is possible to wreck these first steps of civil society in reclaiming its rightful role in the decision-taking process.

Last Thursday it was made known that Sandro Mangion, the Editor-in-Chief at Union Print was threatened as a result of expressing himself in favour of a NO vote on 11 April. Just three days earlier he had written a post on his facebook wall to state that after much deliberation he had arrived at the conclusion that he should support the birds and vote NO  in Malta’s first abrogative referendum.

Sandro Mangion on 23 March published the reasons which led him to conclude that supporting the NO vote on 11 April is the way forward. In a 430 word post, Mangion explains that his primary motivation in arriving at such a conclusion is the need to ensure that during spring all Maltese families have an unrestricted access to the countryside.

Sandro Mangion explains that his decision was the result of a long process through which he examined and discussed all the available information on the issue. Building development, states Mangion, has already gobbled up a substantial area of what was previously countryside.  It is not fair, states Mangion, that due to  the spring hunting season the remaining available public land in the countryside is not accessible to all Maltese families during all of spring .

Spring is the best time of the year when the countryside is in all its splendour.  All Maltese families, including the families of hunters, should have unrestricted access to the countryside during this time of the year, emphasises Sandro Mangion.  Access to the countryside in spring should not be dependent on possession of a shotgun.

Some hunters, added Mangion shoot at anything that flies. Even if few in number, these hunters  are a serious threat to the survival of a number of species of birds which migrate over Malta. Abolishing spring hunting would make it easier to enforce the law as illegalities would no longer be camouflaged by what is permitted hunting in spring.

Sandro Mangion emphasises that he is not against legal hunting during the rest of the year.

He concludes his arguments by stating that what was acceptable yesterday is no longer acceptable today. It is quite normal for laws and regulations to change (gradually) to reflect society’s development.

Sandro Mangion’s arguments are fair and objective. He develops his arguments in deep respect towards the hunting community and the YES campaign. No insults. No threats. Just logical arguments which explain why he arrived at a conclusion that he should cast his vote in support of the abolition of spring hunting in Malta.

On Thursday Mangion published the first words of the threat which he received: “If the referendum on the hobby that my family members and I hold dearest goes through, then YOU will be the first person that we…”  the message read.

This is a reaction which denotes an allergy to reason. This is an immature reaction from someone who is so accustomed to bullying his way through (directly or through his representatives).

Sandro Mangion was not the only person supporting the NO vote on 11 April to be insulted (and threatened). Earlier during the week obscene language against Moira Delia was scribbled on a wall in the scenic Ramla Bay valley in Gozo.

Unfortunately the hunting community in Malta is accustomed to bullying its way through. This has been happening repeatedly throughout the years when they succeeded in holding the Parliamentary political parties on a leash.

The abrogative referendum of  11 April is the reply of Maltese civil society to the bullying techniques employed by the hunting lobby to date. It is the first time that civil society has got together to coordinate a reply to arrogance through the ultimate democratic tool.

It is a process that will inevitably lead to the empowerment of Maltese civil society which is slowly realising that it can act decisively to reverse unacceptable decisions taken by Parliament and/or Government such as permitting spring hunting.

A majority in favour of a NO vote, abolishing spring hunting in Malta, will ensure that birds are protected in spring. It will also send a clear message that Malta cares about the environment.

Civil society in Malta will come of age on 11 April.

published in The Malta Independent on Sunday : 29 March 2015

Sandro Mangion mhedded għax ser jivvota LE

Sandro Mangion

 

Sandro Mangion, editor-in-chief tal-Union Print ġie mhedded għax iddikjara ir-raġunijiet li wassluh biex jiddeċiedi li għandu jivvota LE nhar il-11 t’April.

Sandro kellu l-kuraġġ li jsemma’ leħnu. Kellu l-kuraġġ li jispjega għaliex iddeċieda li jivvota LE.

Bħalu hawn ħafna oħrajn, li ukoll iddeċidew imma għażlu li jibqgħu siekta.

Solidarjetà sħiħa ma Sandro Mangion. Kuraġġ lil min għadu ma iddeċidiex.

 

Spekulazzjoni dwar Alternattiva Demokratika

 May 2011. divorce referendum result

Hi normali li fejn l-informazzjoni tkun ftit nieqsa l-media tispekula dwar x’jista’ jkun qiegħed jiġri. Dan tagħmlu biex twassal ritratt tas-sitwazzjoni kif tkun qed tarah hi dak il-ħin.

Hekk qed tagħmel parti mill-media dal-għodu dwar it-tmexxija ta’ Alternattiva Demokratika.

Fit-Torċa hemm artiklu interessanti ta’ Mark Camilleri intitolat Il-bidla u ċ-ċaqlieq ideoloġiku. Hu analiżi tas-sitwazzjoni attwali kif ukoll tal-mixja ta’ Alternattiva Demokratika tul dawn l-aħħar ħames snin. Ir-riflessjonijiet tiegħu huma validi u xejn ma jdejquni. Jistimulaw id-diskussjoni.

Hemm imbagħad artiklu fil-Malta Today intitolat Briguglio decapitates himself after internal criticism. Dan l-artiklu m’huwiex iffirmat. Jieħu spunti selettivi minn diskussjoni interna f’Alternattiva Demokratika u jibni storja fuq dan. L-inċens ma jonqosx. Jikkonkludi li d-deċiżjoni ta’ Michael Briguglio li jwarrab tidher mgħaġġla.

M’għandix dubju li l-awtur ta’ dan l-artiklu jifhem li partit politiku li fih m’hemmx diskussjoni ħajja (u jekk meħtieġ ukoll imqanqla) jkun partit mejjet. Id-dibattitu intern hu pre-rekwizit essenzjali għall-ħidma politika. Fortunatament f’Alternattiva Demokratika matul dawn il-ħames snin kien hemm diskussjoni ħajja u kontinwa.

Hemm imbagħad fil-Malta Today ukoll il-kumment ta’ Salvu Balzan fil-paġna tiegħu. Kumment dwari li donnu pprogrammat li jidher fil-Malta Today kull darba li jkun hemm il-kariga ta’ Chairman ta’ Alternattiva Demokratika battala. Għal darba oħra Salvu jibbottja li jekk jiena nieħu t-tmexxija ta’ Alternattiva Demokratika wara Michael Briguglio dan ikun diżastru madornali.

Hemm imbagħad kumment fil-paġna 7 tal-gazzetta l-Illum iffirmata mill-korrispondent li jiddeskrivi lilu innifsu bħala Il-poodle. Dawn l-osservazzjonijiet huma deskritti b’dan il-mod “Ġabra ta’ osservazzjonijiet bażati fuq il-veritajiet li qatt ma joħorġu għax hekk iridu”.

Mela Il-poodle jgħid ukoll li jiena irrid immexxi l-Ħodor. Jagħti ukoll ftit tal-kulur. Jgħid li fl-1996 meta kont għadni attiv fil-PN kont mort għand Austin Gatt flimkien ma George Pullicino u tlabtu (lill-Austin Gatt) biex jirreżenja.

Issa li kieku fl-1996 tlabt lil Austin Gatt biex jirreżenja ma kontx ser nistħi ngħid li għamilt hekk. Imma sfortunatament dan m’għamiltux.

Dwar it-tmexxija ta’ Alternattiva Demokratika naħseb li f’dan l-istadju ħadd għadu ma jaf xejn għax ħlief għal Michael Briguglio jidher li ħadd għadu ma ħa l-ebda deċiżjoni. Naħseb li jkun għaqli iżda li jkun hemm ħafna demm ġdid.