Il-Ġimgħa 10 t’April hu jum ir-riflessjoni dwar ir-referendum abrogattiv

turtle doves just shot         submission of referendum signature requests

 

Qed nikteb dan l-artiklu ftit qabel ma jibda l-jum tal-Ġimgħa. Jum ir-riflessjoni. Nirriflettu dwar dak li smajna matul l-aħħar ġranet, ġimgħat u xhur.

Kif wasalna s’hawn?

Wara snin twal li fihom il-kaċċaturi mexxew lill-Gvern Malti minn imnieħru kellhom ikunu l-firem ta’ 41494 il-ċittadin Malti li poġġew il-kaċċa fir-rebbiegħa fuq l-agenda nazzjonali. Dan sar billi talbu li jsir referendum abrogattiv biex jispiċċaw ir-regolamenti li jippermettu l-kaċċa tal-gamiem u tas-summien fir-rebbiegħa.

Il-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom, kif kellhom kull dritt li jagħmlu, marru l-Qorti Kostituzzjonali bit-tama li jsibu x-xagħra fl-għaġina u b’hekk iżommu r-referendum abrogattiv milli jsir.

Il-Qorti Kostituzzjonali f’deċiżjoni li tat f’Jannar li għadda qalet li ma hemm l-ebda raġuni li tista’ żżomm lir-referendum milli jsir. Fuq dan il-blog ktibt sitt artikli li fihom spjegati fil-qosor dak li qalet il-Qorti. Dawn l-artikli tista taqrahom hawn : 1, 2, 3, 4, 5 u 6.  Jekk trid tista’ taqra ukoll id-deċiżjoni sħiħa tal-Qorti Kostituzzjonali hawn.

Fis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali għandkom spjegat l-istorja kollha f’dawn is-siegħat ta’ skiet u riflessjoni.

Nerġgħu nitkellmu wara l-10.00pm tas-Sibt meta tieqaf il-votazzjoni.

Ftakru ħaġa waħda : huwa l-vot LE biss li permezz tiegħu tista’ twaqqaf il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Kif qalilna Joseph

L-ghazla ta' Joseph

………… nivvutaw favur l-ottimiżmu u kontra n-negattività.

Favur l-ottimiżmu  għax favur il-ħajja fir-rebbiegħa. Għax ir-rebbiegħa hu ż-żmien meta l-ħajja titkattar. Favur l-ottimiżmu għax aħna determinati li nipproteġu l-ħajja. Favur l-ottimiżmu għax nipproteġu l-għasafar meta huma l-iktar dgħajfa, fiż-żmien li jbejtu.

Kontra n-neġattività għax kontra l-qerda tan-natura fir-rebbiegħa. Għax fir-rebbiegħa niċċelebraw il-ħajja mhux il-qtil. Kontra n-negattività għax kontra t-theddid u l-insulti ta’ min li għax armat bis-senter jaħseb li jista’ jagħmel li jrid.

Mela nhar is-Sibt kif qal Joseph nivvutaw favur l-ottimiżmu u kontra n-negattività. Favur l-għasafar u kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa. Nivvutaw LE.

A future for the birds

sample ballot

 

Next Saturday we will be voting to give a future to the wild birds that migrate to Malta. By removing from Malta’s statute book the legal notice that permits the spring hunting of quail and turtle dove, Maltese voters will bring Malta in line with its obligations.

Nowhere does the Conservation of Wild Birds Directive of the European Union or Malta’s treaty of adhesion to the European Union permit spring hunting as a sport. The basic rules in the Directive, in fact,  prohibit the killing of wild birds in spring. The only permissible exceptions are related to aviation safety, the protection of public health and safety, and the prevention of serious damage to livestock, agricultural crops, fisheries and water as well as the protection of flora and fauna. Hunting as a sport does not feature anywhere in the list of reasons as a result of which a derogation from the duties spelt out in the EU Directive is permissible. It is a Directive that deals with the conservation of wild birds and not with hunting!

The Conservation of Wild Birds Directive of the European Union has been an integral part of Maltese law since – and as a result of – Malta’s  accession to the EU in 2004. It expressly states that EU Member States along migratory bird routes have a far greater responsibility for the conservation of wild birds. This  responsibility is very clearly spelled out in article 7(4) of the Directive, where it is stated that : “In the case of migratory species, [Member States] shall see in particular that the species to which hunting regulations apply are not hunted during their period of reproduction or during their return to their rearing grounds.” This applies to all bird migratory routes throughout  EU territory without exception.

Prohibiting spring hunting is not a question of numbers. It is not an issue of establishing a number of birds that can be shot without such a shoot-out having an impact on the bird population. It is an issue of principle. And there should be no playing around with principles. Wild birds require protection during the time of year when they are most vulnerable – in the period leading up to, and during,  the breeding season, that is spring.

Besides, the populations of both quail and turtle dove do not have a favourable conservation status in the EU and, as a result, are subject to  management plans. The aim of these management plans is to restore the species to a favourable conservation status. The EU management plan for quail, for example, specifically states that “Spring hunting that overlaps with the return migration or the start of breeding should not be permitted under any circumstances.”

The EU Management Plan for turtle dove, on the other hand, states: “of particular concern is hunting during the spring migration, which is practiced outside the EU and (illegally) in some other Mediterranean countries.”

This is the subject of the referendum: the future of wild birds in Malta in the spring.

There are, however, other issues that will be decided as a result of the 11 April referendum. Banning spring hunting on Maltese territory will remove a major obstacle which is impeding  access to the countryside to our families because of the dangers and arrogance of the men with the guns.  It will put the bullies roaming the countryside in the spring in their proper place.

This bullying is still going on, because in recent days we have had one of the leaders of the hunting lobby stating that, in the event of a victory for the NO vote in the referendum, the abolition of spring hunting might be contested. It comes as no surprise that the hunting lobby has no respect for the democratic will of Malta’s voters. Its members have repeatedly been sending clear signals that they are allergic to the democratic process. For years, they have  been holding  the parliamentary political parties to ransom. They have also presented a petition requesting the practical abolition of the right to call an abrogative referendum. Fortunately, the government had the good sense to ignore that petition!

A No vote on 11 April is hence also a vote on democracy. It will give a clear message to everyone of the ability of Maltese voters to decide. In the process it will liberate the parliamentary political parties from the clutches of their blackmailers.

published in The Malta Independent on Sunday: 5 April 2015

Joseph u l-kaċċa: l-għasafar tagħna lkoll

Joseph Muscat.Qala.220315

Il-bieraħ fil-Qala Joseph Muscat fetħilha dwar kif għandu qalbu ġunġliena. Għandu qalbu taħarqu għall-kaċċaturi. Hemm bżonn iktar rispett u tolleranza qal, lejn il-kaċaturi! Xejn ma jimporta għal Joseph li bosta mill-kaċċaturi m’għandhom rispett lejn xejn u lejn ħadd. Għandhom ukoll tolleranza zero fil-konfront ta’ min ma jaqbilx magħhom.

Imma wara li qal dan kollu Joseph Muscat irrikonoxxa li hu qiegħed fil-minoranza u ilmenta li mhux sewwa illi minħabba l-arja li rabbew uħud mill-bulijiet li hawn jiġru mas-saqajn ser “jeħel kulħadd”.

Joseph għad jeħtieġlu jifhem li r-rispett għandu jintwera lejn kulħadd, mhux lejn il-kaċċaturi biss. L-ewwel rispett li nistennew hu rispett lejn in-natura fl-iktar mument li din hi dgħajfa. Ir-referendum tal-11 t’April hu fil-fatt dwar dan ir-rispett li hu ferm nieqes.  Ir-referendum ifittex li kulħadd jirrispetta lin-natura billi l-kaċċa fir-rebbiegħa tieqaf darba għal dejjem.

Min irid ir-rispett jeħtieġ li l-ewwel jirrispetta. Min irid li jkun ittollerat jeħtieġlu illi l-ewwel jittollera. Huma l-bulijiet li jeħtieġ li juru ftit rispett u tolleranza lejn min ma jaqbilx magħhom. Dawn il-bulijiet jinkludu uħud minn dawk li jċapċpu lil Joseph. Ġieli jgħajjruh ukoll, bħalma għamlu l-Belt xi xhur ilu.

Imma dawn tant draw jagħmlu li jridu illi jippretendu li l-anqas ir-referendum ma jsir!

Ir-rispett u t-tolleranza jeħtieġ li Joseph jipprietka dwarhom ftit iktar. Imma dawn fil-prattika jfissru ħaġa waħda: l-għasafar tagħna lkoll, mhux tagħhom biss.

Għalhekk ser nivvutaw LE nhar il-11 t’April .

Il-mistoqsija tal 11 t’April

LE

Il-mistoqsija li ser ikollna quddiemna fir-referendum abrogattiv hija importanti. Għax meta ngħidu IVA jew LE dan ser ngħiduh bi tweġiba għall-mistoqsija li jkollna quddiemna.

Il-mistoqsija li ser inwieġbu hi din :

Bil-Malti

Taqbel illi d-dispożizzjonijiet tar-“Regolamenti dwar Qafas biex Tiġi Permessa Deroga li Tiftah l-Istaġun għall-Kaċċa tal-Gamiem u tas-Summien fir-Rebbiegħa” (Leġislazzjoni Sussidjarja 504.94) għandhom jibqgħu fis-seħħ?

Bl-Ingliz

Do you agree that the provisions of the “Framework for Allowing a Derogation Opening a Spring Hunting Season for Turtle Dove and Quail Regulations” (Subsidiary Legislation 504.94) should continue in force?

 

Id-dokument tal-vot ikun fih din il-mistoqsija (kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliz) u mbagħad taħt il-mistoqsija ikun hemm iz-zewġ kaxxi kif jidher hawn fuq : waħda bl-isfar fejn tivvota IVA/YES u l-oħra bil-kannella fejn tivvota LE/NO.

Il-mistoqsija hi waħda ċara. Tistaqsina jekk naqblux jew le mar-regolamenti li jippermettu li jkun hawn kaċċa fir-rebbiegħa. Min jaqbel li l-kaċċa fir-rebbiegħa tibqa’ jivvota IVA u min ma jaqbilx  jivvota LE.

The bullying continues

turtle doves just shot

 

Earlier this week the Ornis Committee recommended that the next spring hunting season should be opened. The government  obliged on  Thursday by declaring that, subject to the result of the abrogative referendum, the spring  hunting season for turtle dove and quail will open on Tuesday 14 April and will close on Thursday 30 April.

The Ornis Committee is appointed by the government in terms of regulation 10(2) of the Conservation of Wild Birds Regulations. Its role is one of advising the Minister for the Environment on various aspects relative to the implementation of the regulations.

The Ornis Committee decided to recommend in favour of the opening of the spring hunting season by three votes in favour with a solitary vote against. The hunters’ representatives on the Ornis Committee voted in favour, whilst those from Birdlife voted against the opening of the spring hunting season. The additional support for spring hunting came from two “independent” members appointed by the government on the Ornis Committee. The chairman and the MEPA representative both  abstained from voting.

Why all this fuss?

It is because on the eve of an abrogative referendum the recommendation is unethical. In addition, it flies straight in the face of scientific evidence which, without a shadow of doubt, proves (if any such proof was ever required)  that the hunting of turtle dove and quail in spring is unsustainable.

The evidence comes from official reports released by the Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change, confirming that both quail and turtle dove numbers are at an all time low across Europe. The reports further show that the numbers of quail migrating over Malta are actually higher in autumn than in spring, negating two common arguments made use of by those lobbing in favour of  spring hunting.

The official report compiled by the Wild Birds Regulation Unit on the conservation status of quail and turtle dove gives the most recent data on the two species, showing that the turtle dove have even declined again in recent years. A decrease of a further three per cent since 2012 brings the total reduction in their European population to 77% since 1980.

This report confirms that both quail and turtle dove are in decline across Europe, with their numbers at an all time low. It therefore doesn’t make sense to shoot them in spring when they are on their way to breed, as their numbers don’t get a chance to recover.

Malta is the only country in Europe to shoot migrating turtle dove and quail on their way to breed … and this just for pleasure. Official scientific reports now make it clear that these species are in trouble across Europe and we need to give them a chance. There is no justification for spring hunting

A second report, with the results of a government commissioned study on the migration of turtle dove and quail during the autumn 2014 hunting season, was published on 2 March. One of the arguments for spring shooting is that hunters claim not enough of the birds pass over Malta in autumn for them to shoot. Yet the independent study shows that more quail actually migrate through Malta during the autumn season than in spring.

This scientific study concludes that the numbers of quail flying over Malta during the autumn hunting season are actually higher than in spring, completely undermining one of the hunters’ arguments for a spring hunting season.

The report concluded that 45,683 quail and 7,956 turtle dove migrated over Malta during September and October 2014, during an autumn hunting season.  In spring, hunters are allowed to shoot a total of 16,000 of both species combined because they have argued that they do not have enough birds to shoot in autumn.

Faced with this scientific evidence, which confirms what we have known all along, the recommendation of the Ornis Committee does not make sense. It can only be interpreted as a last stand of defiance. Hunting sympathisers still believe that they can bully their way through.

Voters have only one way of stopping this bullying: voting NO on 11 April.

 

published in The Malta Independent on Sunday 15 March 2015

Ir-referendum abrogattiv: il-ġirja sal-barkun

ipp

 

Il-Malta Today tal-lum kompliet tagħti serviżż  dwar ir-referendum abrogattiv. Illum spjegat f’iktar dettall is-sondaġġ ippubblikat fi tmiem il-ġimgħa.

Is-sondaġġ huwa ritratt li hu validu fil-mument li ittieħed. Jiġifieri bħalissa l-votanti qed jaħsbuha b’dak il-mod li ġie rappurtat.

Illum jidher li fil-pajjiż hemm distakk ta’ madwar 7%, bil-maġġoranza ta’ dawk li esprimew ruħhom jiddikjaraw li ma jaqblux mal-kaċċa fir-rebbiegħa.

Tajjeb li nżommu quddiem għajnejna li din mhux l-aħħar kelma. Għax għad hemm persentaġġ mhux żgħir ta’ votanti li qalu li għadhom ma iddeċidewx jekk hux ser jivvutaw jew le. Dawn jistgħu eventwalment verament ma jivvutawx, inkella jista’ jkun li wara kollox jiddeċiedu li dakinnhar imorru u jixħtu l-vot tagħhom favur naħa jew oħra. Għad baqa’ 38 ġurnata sa ma nivvutaw.

Il-ġirja sal-barkun! Għad baqa’ ħafna xogħol xi jsir sal-11 t’April biex inwasslu l-messaġġ favur l-għasafar u d-dritt ta’ aċċess għall-kampanja.

Il-gwerra tal-FKNK

turtle doves just shotturtle dove 2

 

Mela l-FKNK qaltilna li din hi gwerra. Ir-referendum, jiġifieri.

Damu ma ndunaw li din hi gwerra biex tieqaf il-qerda tal-għasafar. Hi gwerra li aħna tal-LE niġġielduha bil-ħsieb, mhux bis-senter. Bir-raġuni mhux bil-ġlied, l-insulti u t-tgħajjir.

Nhar il-11 t’April ser ngħidu LE għall-kaċċa fir-rebbiegħa. LE għall-qerda. LE għall-gwerra kontra n-natura.

L-FKNK iridu gwerra li teqred. Hi l-opportunita biex ngħidulhom LE, għax fir-rebbiegħa aħna irridu s-sliem. Irridu ngawdu l-kampanja ………………. u mela gwerra.

 

Jiena u għaliex il-“LE” tiegħi. mill-Orizzont tal-lum (Charles Flores)

ipp

Żgur li ma nistax ningħad bħala xi għadu tal-kaċċa jew tal-kaċċaturi. Apparti li għandi ħbieb antiki li kienu u għadhom joħorġu għall-kaċċa, għamilt żmien nikteb sensiela ta’ stejjer fir-rivista “Il-Passa”.

Il-karattru ewlieni kien Ġierku, kaċċatur mimli ħlewwa u sempliċità li iżda kien iservi tal-aqwa eżempju għal sħabu kollha tar-raħal bir-responsabbiltà soċjali li kien juri saħansitra fejn jidħlu l-ħlejjaq itiru.

Eventwalment, l-istejjer inġabru fi ktieb bl-isem ta’ “Ġierku Ma Jmut Qatt” li, modestja apparti, mar tajjeb ħafna fis-suq tant li stejjer minnu għadhom ikunu mislutin biex jintużaw f’testijiet u eżamijiet ta’ skejjel kemm tal-Gvern kif ukoll tal-privat. It-tir tiegħi (mhux minn xi senter, naturalment) kien biex nuri li kaċċatur hawn Malta jista’ jibqa’ jgawdi d-delizzju tiegħu b’responsabbiltà u b’għaqal.

Fl-istess nifs nemmen li l-kaċċa mhix xi delizzju li jista’ jkollu futur kemm-il darba l-ġenerazzjonijiet il-ġodda jibdew jifhmu aktar li l-ħajja għandha siwi mhux għalina l-bnedmin biss imma għall-ħlejjaq kollha. M’aħniex nitkellmu fuq it-tiġmigħ tal-bolli jew ix-xiri u l-bejgħ tal-għamara antika, iżda fuq il-qtil ta’ annimali u tjur tad-demm ul-laħam bħalna. Ma noqgħodx nidħol ukoll fir-ruħ, għax mhux kulħadd jemmen biha.

Għaldaqstant ħassejt mill-ewwel id-dmir tiegħi li nuri kif ser nivvota fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa. LE. Il-vot tiegħi, maqtugħ għal kollox minn xi rbit jew influwenzi politiċi, mhux meqjus biex tispiċċa l-kaċċa, iżda espressament biex ma ssirx kaċċa fir-rebbiegħa. Li l-kaċċa tispiċċa għal kollox trid titħalla f’idejn ġenerazzjonijiet futuri permezz ta’ proċess edukattiv li bejn wieħed u ieħor digà beda.

Hawn taħt ser nagħti lista sħiħa ta’ 16-il raġuni l-għaliex ma naħsibx li għandha ssir il-kaċċa fl-iktar staġun li fih jitnisslu u jiġġeddu speċi.

Fir-rebbiegħa n-natura żżejjinna bil-kuluri u l-ħlejjaq tagħha, aktar minn staġuni oħra.

Il-kampanja timtela bit-twapet tal-fjuri ta’ kull kulur – kollha b’xejn, mhux bħal dawk importati li qed jinżergħu fir-rawndebawts u fin-nofs tat-triqat!

Anke l-fawna tidher aktar kotrana minħabba li dan l-istaġun ikun eħfef għalihom biex jgħixu u joktru, waqt li oħrajn imorru jorqdu minħabba x-xhur sħan.

L-għasafar iħejju biex huma ukoll jgħammru u jkunu jistgħu joktru.

L-għasafar jitilqu mill-Afrika fejn ikunu qattgħu x-xitwa biex jerġgħu lura lejn l-Ewropa fejn hemm jibnu l-bejtiet u jnisslu l-frieħ.

Fl-Afrika jkunu waslu fil-ħarifa meta jitilqu mill-Ewropa fejn il-klima tkun kesħet u l-ikel ikun inqas, u bi sforzi kbar imorru lejn l-Afrika fejn isbu aktar ikel u klima aktar ħanina magħhom. M’għandniex xi ngħidu li mhux kollha jirnexxilhom jaslu hemm minħabba n-numru kbir ta’ perikli li jiltaqgħu magħhm fi triqithom, fosthom kaċċaturi minn kull pajjiż fl-Ewropa.

Dawn il-perikli jerġgħu jiltaqgħu magħhom meta jkunu ġejjin lura lejn l-Ewropa biex ibejtu.

Fl-Ewropa jsibu ma wiċċhom diffikultajiet oħra bħal bexx ta’ pestiċidi li joqtol l-ikel tagħhom u li jista’ jeqred lilhom ukoll. Isibu ma wiċċhom ukoll it-telf tal-ambjent.

Kull għasfur, anke l-gamiem u s-summien, jiżżewġu biex jibnu bejta. Il-gamiem li jirnexxilhom ibejtu jista’ jkollhom tal-inqas żewġt’ifrieħ fi staġun.

Imma mhux il-bejtiet kollha jsalvaw. Uħud ma jfaqqsux il-bajd, oħrajn jintilfu wara li jfaqqsu u ma jirnexxilhomx itiru, u oħrajn ma jirnexxilhomx jgħixu biex, meta jasal żmienhom, wara  li jaqsmu l-Ewropa u l-Mediterran sal-Afrika għal darbtejn, huma wkoll ibejtu.

Wara li jlestu mill-bejta u l-frieħ itiru, kif toqrob il-ħarifa il-ħarifa jlestu biex jerġgħu jpassu lejn l-Afrika.

Għalhekk biex gamiema jew summiena bħall-għasafar kollha li jpassu, tasal biex tbejjet trid tpassi darbtejn mill-Ewropa sal-Afrika – darba fil-ħarifa u oħra lura lejn l-Ewropa – u jekk jirnexxilha tegħleb id-diffikultajiet kollha, tkun tista’ tbejjet.

Naħseb li diffiċli li wieħed jifhem id-diffikultà biex l-għasafar li jpassu għandhom biex ibejtu u jkomplu jitnisslu l-ispeċi tagħhom, biex l-ispeċi tagħhom tibqa’ magħna u ma tinqeridx.

Huwa daqshekk diffiċli li wieħed jgħinhom biex bla problemi jaslu biex ibejtu fir-rebbiegħa, u mbagħad fil-ħarifa jerġgħu lura mal-frieħ tagħhom? Jekk jaslu tnejn fl-Ewropa hem mil-possibilità li jinżlu erbgħa.

Dan huwa mhux biss ta’ sodisfazzjon għal dawk li verament iħobbu l-għasafar, imma għall-bniedem lib l-intelliġenza u r-responsabbiltà tiegħu jkun qed jgħin u jagħti sehmu biex jagħmilha aktar faċli li l-għasafar ikomplu jaqsmu din id-dinja magħna.

Dan il-prinċipju li wieħed għandu jgħin lill-għasafar meta jkunu telgħin biex ibejtu, juri sens ta’ responsabbiltà kbira. Jgħinu lill-għasafar, l-ambjent naturali, is-soċjetà, u anke lil daw li għadhom iħobbu jisparawlhom fil-ħarifa għax ikun hemm ferm aktar.    

(l-artiklu mbagħad ikompli dwar suġġett ieħor)

Kif ippubblikat f’ L-orizzont tas-Sibt 14 ta’ Frar 2015

Xarabank u r-referendum dwar il-kaċċa : dawk li għadhom ma ddeċidewx jekk jivvutawx

Xarabank

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Frar ġie ippubblikat is-survey li ikkummissjona Xarabank dwar kif jaħsbuha l-votanti Maltin fuq ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Ir-rapport jikkonkludi li 14.3% qalu li għadhom ma iddeċidewx jekk hux ser jivvutaw.

Meta iktar kmieni fis-survey dawn kienu mistoqsija x’inhi l-opinjoni tagħhom dwar il-kaċċa, dawn, fil-maġġoranza tagħhom qalu li ma jaqblux mal-kaċċa. Għad baqa’ ħafna xogħol xi jsir biex jivvutaw skond dak li jemmnu.

Xarabank.dont know