Wara l-vjolenza fil-Buskett: ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

referendum

L-inċidenti tal-ġimgħa l-oħra kienu gravi. Kemm il-qtil tat-tajr protett kif ukoll l-attitudni irresponsabbli ta’ dawk il-200 kaċċatur li ddemostraw il-Belt waranofsinnhar u iktar l-azzjoni vjolenti tat-30 ruħ minnhom li baqgħu sejrin sal-Buskett u sawtu lil dawk li kienu qed josservaw l-għasafar fil-Buskett.

L-attutudni tal-FKNK kienet waħda ambivalenti. Min-naħa l-waħda tiddisassoċja ruħha minn dak li ġara. Imbagħad min-naħa l-oħra qalet li “tifhem il-frustrazzjoni tal-kaċċaturi”.  Minkejja dan, imma, n-nies hemm barra ma jifhmux l-affarijiet kif qed jippruvaw ipinġuhom l-FKNK.

 

Fost il-kummenti tan-nies spikkaw dawk dwar ir-referendum abrogattiv li dwaru l-proċess skond il-Liġi miexi kif suppost. In-nies trid iktar informazzjoni dwar ir-referendum u tixtieq li dan isir illum qabel għada.

Wara li nġabru l-firem għar-referendum, dawn ġew ivverifikati mill-Kummissjoni Elettorali li infurmat b’dan lill-Qorti Kostituzzjonali. Ir-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali nhar it-3 ta’ Lulju 2014 ħabbar li kien hemm 41,494 firem validi biex jissejjaħ referendum abrogattiv dwar l-Avviż Legali 221/2010 liema avviż legali jippermetti li permezz ta’ deroga ssir kaċċa għas-summien u l-gamiem fir-rebbiegħa.

Dan l-avviż tar-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali jfisser li dakinhar tal-avviż beda jgħodd iż-żmien għall-oġġezjonijiet: hemm fil-fatt tlett xhur ċans u dawn jagħlqu fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla, nhar il-Ġimgħa 3 t’Ottubru 2014.

Wara li jidħlu l-oġġezzjonijiet, li bla dubju ser jippreżentaw (kif għandhom kull dritt) il-kaċċaturi, tibda l-aħħar fażi tal-mixja legali. L-ewwel dawk li qed jikkoordinaw il-proċeduri tar-referendum iwieġbu l-oġġezzjonijiet, u mbagħad il-Qorti Kostituzzjonali, wara li tisma’ dak li jkollhom xi jgħidu l-avukati tagħti d-deċiżjoni tagħha.

Nistennew deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali bejn Diċembru u Jannar. Wara, jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi li r-referendum abrogattiv għandu jsir (u s’issa ma jidher li hemm l-ebda raġuni għala m’għandiex tgħid li għandu jsir) ikun possibli li tiġi stabilita d-data tar-referendum abrogattiv. Din tkun mhux qabel ma jgħaddu tlett xhur mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, imma mhux iktar tard minn sitt xhur mill-istess deċiżjoni.

It-triq hi ftit twila, imma jeħtieġ li nieħdu paċenzja ftit ieħor.

Fl-aħħar m’għandix dubju li ser naslu biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem. Il-vjolenza m’hu ser taqta’ qalb ħadd. Pjuttost qed tiftaħ għajnejn iktar nies li sa ftit ilu kienu bierda u li issa iktar minn qatt qabel qed jirrealizzaw il-gravita’ tas-sitwazzjoni.

Wasalna hawn minħabba li ż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament tul is-snin baxxaw rashom għal dak li riedu l-kaċċaturi. Huwa bis-saħħa tar-rieda popolari u b’mod partikolari dawk il-41,494 firma li nġabru mill-għaqdiet ambjentali u Alternattiva Demorkatika li fl-aħħar ser ikun possibli biex flimkien inħassru dak li għamlu l-PN u l-PL: biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem.

submission of referendum signature requests

 

The abrogative referendum: (2) What is required?

LN 221.2010

(2) The requirements

In order that an abrogative referendum is held it is required that 10% of those entitled to vote sign a petition which requests that a specific legal instrument, (identified in the petition) is subject to a national vote as to whether it should be cancelled from the statute book.

Only those whose name is listed in the General Elections Register are entitled to sign a petition as well as to vote in an eventual abrogative referendum.

The Coalition to Abolish Spring Hunting has identified Legal Notice 221 of 2010 : Framework for Allowing a Derogation Opening a Spring Hunting Season for Turtledove and Quail Regulations as the legislative instrument which permits spring hunting.

If an abrogative referendum approves that this legal notice is cancelled from the statute book, spring hunting in Malta and Gozo will be consigned to the dustbin of history.

Joseph u r-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

kaccaturi-2

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jikkunsidra li l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali jibdew isiru kull ħames snin, mal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Probabilment li dan ifisser ukoll li l-elezzjonijiet kollha lokali li kellhom isiru sal-2019 ikunu posposti sadakinnhar.

Issa kif jaf kulħadd probabilment li r-referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa jsir f’Marzu li ġej, Marzu 2015, preċiżament ma numru ta’ elezzjonijiet lokali li sal-lum il-liġi torbot li jsiru: elezzjonijiet f’34 Kunsill Lokali.

Din il-mossa hi interpretat minn uħud bħala pass ta’ appoġġ minn Joseph u l-Gvern tiegħu favur il-kaċċa fir-rebbiegħa. Jagħtihom appoġġ billi jnaqqas dawk l-affarijiet li jagħmluha iktar faċli illi tmur tivvota.

Joseph kien daqshekk ġentili li qalilna illi din m’għandha tagħmel l-ebda differenza għal dawk li għandhom daqshekk entużjażmu biex isir dan ir-referendum. Ta’ l-inqas hekk irrappurtat il-Malta Today illum fir-rapport intitolat Standalone Referendum shouldn’t trouble eager supporters.

Xi ftit effett anke jekk żgħir jista’ jkun hemm. Pero’ kull deni ħudu b’ġid: hemm ukoll il-possibilita’ li jekk ikun ċar li l-Gvern ser jilgħab maħmuġ billi jfittex l-opportunitajiet biex jagħti l-gambetti, allura l-effett jista’ wara kollox ikun bil-maqlub ta’ dak li għandu f’moħħu l-Gvern.

Għax il-Gvern ta’ Joseph Muscat ma jridx li r-referendum abrogattiv iwassal biex il-kaċċa fir-rebbiegħa  tieqaf.  M’għandi l-ebda dubju li din hi l-ewwel waħda minn diversi mossi jew tricks biex jagħti daqqa t’id.

Tajjeb li kulħadd jiftaħ għajnejh.

41,494 firma valida: u issa?

 

 

referendum

 

Ir-ritratt ta’ hawn fuq juri avviż li deher il-bieraħ fil-Gazzetta tal-Gvern. Dan hu l-avviż ippubblikat mir-Registratur tal-Qorti Kostituzzjonali. F’dan l-avviż qed jingħad li l-Qorti Kostituzzjonali ġiet infurmata mill-Kummissjoni Elettorali illi irċiviet talba iffirmata minn numru ta’ votanti biex isir referendum abrogattiv. Din it-talba, tkompli tgħid il-Kummissjoni Elettorali hi biex jitħassru r-regolamenti imsejħa Regolamenti dwar qafas biex tiġi permessa Deroga biex tiftaħ l-istaġun għall-kaċċa tal-gamiem u s-summien fir-Rebbiegħa (Avviż Legali 221 tal-2010).

Il-firem li kienu qed isostnu it-talba, tkompli tgħid il-Kummissjoni Elettorali ġew ivverifikati u jammontaw għal 41,494.

Il-numru minimu ta’ firem li kienu meħtieġa kien ta’ 10% ta’ dawk li kellhom id-dritt għall-vot meta saret it-talba, u ċjoe 33,418. Jiġifieri hemm 8,078 firem iktar milli kien meħtieġ.

Bosta qed jistaqsu: issa x’imiss isir?

Il-pass li jmiss hu li matul it-tlett xhur li ġejjin kull votant jista’ jippreżenta oġġezzjoni quddiem il-Qorti Kostituzzjonali li fiha jispjega għaliex fil-fehma tiegħu jew tagħha dan ir-referendum abrogattiv m’għandux isir.

Wara li jsiru dawn l-oġġezzjonijiet dawn jiġu imwieġba mill-promuturi tar-referendum abrogattiv, u imbagħad il-Qorti Kostituzzjonali tagħti deċiżjoni dwar l-oġġezzjonijiet .

Fl-aħħar, probabbilment fix-xahar ta’ Diċembru li ġej, il-Qorti tagħti deċiżjoni, kif ukoll jekk tkun sodisfatta li t-talba hi skond il-liġi tordna li isir ir-referendum abrogattiv.

Hekk kif il-Qorti Kostituzzjonali tordna li jsir ir-referendum  abrogattiv  dan ikun irid isir bejn tlett xhur u sitt xhur mill-ordni tal-Qorti.

Il-fatt li l-proċess tar-referendum abrogattiv wasal sa dan l-istadju hu ċelebrazzjoni tad-demokrazija f’pajjiżna. Għax għall-ewwel darba fl-istorja politika ta’ Malta huma l-votanti li qed imexxu l-quddiem talba dwar x’għandu jsir.

 

Spring Hunting Referendum (3) What is an abrogative referendum?

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej

An abrogative referendum is one which cancels a specific piece of legislation. It could be a law or a set of regulations. Both are examples of legislation.

However not all legislation can be subjected to a referendum. The Constitution (including its provisions on human rights), fiscal legislation (including laws on taxation), The European Convention Act, and laws implementing international treaties are examples of laws which cannot be subjected to an abrogative referendum in Malta.

Legal Notice 210 of 2010 has been identified by the Coalition as the ideal candidate for the abrogative referendum. It is entitled: Framework for allowing a derogation opening a Spring Hunting Season for Turtledove and Quail Regulations.

These regulations establish the parameters within which the Maltese State permits Spring Hunting.

Your vote will consign these regulations to history.

The abrogative referendum made simple : (5) Targeted Legislation

hunting in malta (05) Pallid Harrier

(5)    Targeted Legislation

The referendum petition will identify specific legislation (regulations) which permit spring hunting and will in accordance to the Referendum Act request whether voters agree that this legislation shall cease to be applicable in Malta.

Maltese legislation permitting Spring Hunting is Legal Notice 221 of 2010 entitled : Framework for Allowing a Derogation Opening a Spring Hunting Season for Turtledove and Quail Regulations.

Sub-section (1) of section 14 of the Referendum Act uses the following words : “Any number of persons registered as voters for the election of members of the House of Representatives, being not less than ten per cent of the total number of persons registered as voters as appear in the revised Electoral Register last published  …………….. may by signing a declaration in the form set out in the First Schedule demand that the question whether one or more provisions of an enactment to which this Part applies, shall not continue in force, shall be put to those entitled to vote in a referendum under this Act.”