Wara l-vjolenza fil-Buskett: ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

referendum

L-inċidenti tal-ġimgħa l-oħra kienu gravi. Kemm il-qtil tat-tajr protett kif ukoll l-attitudni irresponsabbli ta’ dawk il-200 kaċċatur li ddemostraw il-Belt waranofsinnhar u iktar l-azzjoni vjolenti tat-30 ruħ minnhom li baqgħu sejrin sal-Buskett u sawtu lil dawk li kienu qed josservaw l-għasafar fil-Buskett.

L-attutudni tal-FKNK kienet waħda ambivalenti. Min-naħa l-waħda tiddisassoċja ruħha minn dak li ġara. Imbagħad min-naħa l-oħra qalet li “tifhem il-frustrazzjoni tal-kaċċaturi”.  Minkejja dan, imma, n-nies hemm barra ma jifhmux l-affarijiet kif qed jippruvaw ipinġuhom l-FKNK.

 

Fost il-kummenti tan-nies spikkaw dawk dwar ir-referendum abrogattiv li dwaru l-proċess skond il-Liġi miexi kif suppost. In-nies trid iktar informazzjoni dwar ir-referendum u tixtieq li dan isir illum qabel għada.

Wara li nġabru l-firem għar-referendum, dawn ġew ivverifikati mill-Kummissjoni Elettorali li infurmat b’dan lill-Qorti Kostituzzjonali. Ir-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali nhar it-3 ta’ Lulju 2014 ħabbar li kien hemm 41,494 firem validi biex jissejjaħ referendum abrogattiv dwar l-Avviż Legali 221/2010 liema avviż legali jippermetti li permezz ta’ deroga ssir kaċċa għas-summien u l-gamiem fir-rebbiegħa.

Dan l-avviż tar-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali jfisser li dakinhar tal-avviż beda jgħodd iż-żmien għall-oġġezjonijiet: hemm fil-fatt tlett xhur ċans u dawn jagħlqu fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla, nhar il-Ġimgħa 3 t’Ottubru 2014.

Wara li jidħlu l-oġġezzjonijiet, li bla dubju ser jippreżentaw (kif għandhom kull dritt) il-kaċċaturi, tibda l-aħħar fażi tal-mixja legali. L-ewwel dawk li qed jikkoordinaw il-proċeduri tar-referendum iwieġbu l-oġġezzjonijiet, u mbagħad il-Qorti Kostituzzjonali, wara li tisma’ dak li jkollhom xi jgħidu l-avukati tagħti d-deċiżjoni tagħha.

Nistennew deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali bejn Diċembru u Jannar. Wara, jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi li r-referendum abrogattiv għandu jsir (u s’issa ma jidher li hemm l-ebda raġuni għala m’għandiex tgħid li għandu jsir) ikun possibli li tiġi stabilita d-data tar-referendum abrogattiv. Din tkun mhux qabel ma jgħaddu tlett xhur mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, imma mhux iktar tard minn sitt xhur mill-istess deċiżjoni.

It-triq hi ftit twila, imma jeħtieġ li nieħdu paċenzja ftit ieħor.

Fl-aħħar m’għandix dubju li ser naslu biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem. Il-vjolenza m’hu ser taqta’ qalb ħadd. Pjuttost qed tiftaħ għajnejn iktar nies li sa ftit ilu kienu bierda u li issa iktar minn qatt qabel qed jirrealizzaw il-gravita’ tas-sitwazzjoni.

Wasalna hawn minħabba li ż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament tul is-snin baxxaw rashom għal dak li riedu l-kaċċaturi. Huwa bis-saħħa tar-rieda popolari u b’mod partikolari dawk il-41,494 firma li nġabru mill-għaqdiet ambjentali u Alternattiva Demorkatika li fl-aħħar ser ikun possibli biex flimkien inħassru dak li għamlu l-PN u l-PL: biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem.

submission of referendum signature requests

 

Jekk Joseph irid jiffranka l-flus …………..

localcouncils

 

Il-Gvern ta’ Joseph irid jiffranka l-flus.

Irid jiffranka madwar €3 miljuni billi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jsiru darba kull ħames snin flok darba kull 4 snin maqsumin f’darbtejn, f’nofs Malta kull darba.

Imma jekk verament irid jiffranka l-flus ikun tajjeb li jnaqqas id-daqs tal-Kabinett li hu stmat li jiswa’ mal-€15.4 miljun fis-sena.  Il-Kabinett ta’ Joseph Muscat (l-ikbar wieħed fl-istorja politika ta’ Malta) jiswa’ lill-pajjiż €6.4 miljuni iktar fis-sena mill-Kabinett ta’ qablu.

Kull sena, jiġifieri, il-Kabinett jiswa daqs kemm illum jiswew lill-pajjiż  l-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali kollha ta’ Malta u Għawdex għal għoxrin sena.

Iva sewwa qed taqra: l-ispiża tal-Kabinett biha tista’ titħallas in-nefqa li issir għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali għal ħames darbiet bir-rata ta’ €3 miljuni kull darba! U jibqa’ l-bqija ukoll.

Minn fuq il-Kabinett jista’ jiffranka l-flus, mhux minn fuq il-Kunsilli Lokali.

Jista’ jiffranka kemm irid.

Il-flus li jintefqu fuq it-tħaddim tad-demokrazija huma kollha flus investiti fis-sod. Il-Gvern għandu jkun onest u jgħid b’mod ċar li l-mira tiegħu hi li jnaqqas in-numru ta’ dawk li jivvutaw fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa (li għandu jsir f’Marzu 2015) u dan biex jgħin lill-kaċċaturi u lill-FKNK. Imma l-Gvern ta’ Joseph m’għandux il-kuraġġ li jkun onest.

Għalfejn qed jibżgħu minn referendum?

ballot box

Kieku l-FKNK għandhom l-appoġġ ta’ 104,293 persuna li iffirmat il-petizzjoni tagħhom, għalfejn qed jibżgħu minn referendum?

Li kieku dawk il-firem huma appoġġ favur il-kaċċa fir-rebbiegħa kienu jinsistu għal referendum illum qabel għada u mhux jopponu li dan isir.

Idejhom inkixfet. Iridu jeqirdu d-dritt tar-referendum għax jafu li l-unika ċans li għandhom hu jekk jibqgħu jmexxu lill-Gvern minn imnieħru. Għax mill-bqija hu ċar fejn iħabbat il-polz.

 

Il-marċ tal-kaċċaturi kontra d-drittijiet demokratiċi

Michael Falzon hunter

 

Għada t-Tnejn il-kaċċaturi ser jimmarċjaw il-Belt Valletta biex jippreżentaw petizzjoni lill-Parlament.

Il-petizzjoni li ser tkun ippreżentata f’isimhom mis-Segretarju Parlamentari u kaċċatur Michael Falzon titlob li jitnaqqas id-dritt tar-referendum. Il-kaċċaturi huma tal-fehma illi għandhom isiru emendi għall-liġi tar-referendum biex ikomplu jonqsu l-possibilitajiet fejn il-votanti jkunu jistgħu jsejħu referendum abrogattiv.

Il-proposta tal-kaċċaturi hi waħda li timmira li tnaqqas id-drittijiet demokratiċi fil-pajjiż. Il-kaċċaturi jidher li ma jaqblux illi jittieħdu deċiżjonijiet b’mod demokratiku billi nivvutaw dwarhom. Minflok il-kaċċaturi jippreferu li d-deċiżjonijiet jittieħdu fi kmamar magħluqin fejn deċiżjonijiet politiċi jitpartu ma voti ta’ appoġġ lil partit politiku jew ieħor. Żmien dawn it-tip ta’ konfoffi għadda.

Fejn il-Parlament wera ruħu impotenti li jieħu deċiżjonijiet importanti bħal dik dwar il-kaċca fir-rebbiegħa ma hemm l-ebda triq oħra għajr dik tar-referendum abrogattiv.

Mhiex triq faċli. Fil-fatt sal-lum hi triq li qatt ma intuzat. L-użu tagħha huwa biss f’każi eċċezzjonali fejn il-Parlament wera, tul is-snin, illi huwa impotenti.

The abrogative referendum – a dangerous precedent ?

 

turtle dove 2

FKNK, the Hunters’ Federation, in a press conference today stated that the request for an abrogative referendum to abolish spring hunting submitted through a petition signed by over 44,000 persons to the Electoral Commission a fortnight ago may set a dangerous precedent.

Dangerous? To whom may I ask?

The answer is quite simple: it endangers the backroom deals between the Hunters’ lobby and the Parliamentary political parties.

The abrogative referendum when held will be considered as a milestone in the political development of Malta:  the contentious issue of spring hunting will be decided upon once and for all, democratically.

The abrogative referendum is a democratic tool which has been available for many years (since 1996) but which unfortunately was left idle for so long.

FKNK & the European Year of Citizens

eu-flag

Vilnius has just hosted the concluding conference of the European Year of Citizens.

Entitled “How to make every year a year of citizens” it focused on the promotion of citizenship as a key element of EU democracy.

The Lithuanian Prime Minister Algirdas Butkevičius addressing this concluding conference stated “Openness to the world, promotion of democratic values – this is what makes the EU model unique and attractive”.

Yet back home in Malta we have the Federation of Hunters and Trappers (FKNK) proposing the curtailment of referendum rights which are being utilised for the first time by civil society in Malta to promote an abrogative referendum to put an end to spring hunting.

It is clear that the promotion of democratic values is an alien value to FKNK. Certainly not a fitting end to the European Year of Citizens.

Meta taqbeż iċ-ċinga

spring huntng

Qrajt l-istqarrija oriġinali li l-uffiċjali tal-FKNK qraw waqt il-konferenza stampa li kellhom il-bieraħ. Hemm differenza sostanzjali bejn dak li qalu huma u dak li irrappurtaw il-media.

Il-media kienet prudenti  u ħalliet barra l-attakki vojta u bla sens li l-FKNK għamlet kontra l-Birdlife, il-Fondazzjoni Gaia, Arnold Cassola Chairman ta’ Alternattiva Demokratika u David Camilleri Tal-Bediq kandidat Għawdxi ta’ Alternattiva Demorkatika.

Lill-uffiċjali tal-FKNK  Lino Farrugia u Joe Perici Calascione m’għandi xejn xi ngħid kontra tagħhom personalment. Ilni snin twal nafhom it-tnejn li huma. Il-kritika tiegħi hi kontra l-idejat li qed imexxu l-quddiem. Għandhom kull dritt imexxu l-quddiem l-ideat u l-ideali tal-membri tal-FKNK.  Naf li m’għandhomx bżonn lili biex jgħidilhom dan. Huwa dritt li jiena nirrispetta anke jekk diversi drabi, fil-fehma tiegħi, jesaġeraw kemm f’dak li jgħidu kif ukoll fil-mod kif jgħiduħ.

L-FKNK allura, issa bdiet ħidma fuq l-inizzjattiva tagħha. Triq li l-liġi dwar ir-referendum tkun emendata b’mod li jkunu rispettati dak li huma qed isejħu d-drittijiet tal-minoranzi.  Issa l-liġi dwar ir-referendum diġa tipproteġi dawn id-drittijiet. Fil-fatt id-drittijiet bażiċi tal-bniedem fil-Kostituzzjoni kif ukoll fil-Liġi dwar il-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ma jistgħu jintmissu minn l-ebda referendum.  Dwar il-minoranzi, kontra dak li qed jgħidu tal-FKNK, jeżistu konvenzjonijiet u trattati li jiddefinuhom. Fosthom fil-Ġnus Magħquda. Fil-qasam tal-ħarsien tad-drittijiet tal-minoranzi normalment nifhmu minoranzi reliġjużi, minoranzi kulturali jew assoċjati ma’ lingwa minoritarja kif ukoll minoranzi etniċi. Hemm ukoll obbligi li jirriżultaw minn liġijiet lokali u trattati internazzjonali li permezz tagħhom hi imħarsa d-diversita’ : dik dwar orjentazzjoni sesswali, kulur tal-ġilda jew razza.

Il-kaċċa fir-rebbiegħa ma taqa’ taħt l-ebda waħda minn dawn il-kategoriji.

Il-proposta tal-FKNK li biha qed jitolbu lill-Parlament jibdel il-Liġi tar-Referendum biex referendum kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa ma jkunx jista’ jsir jirrifletti l-egħruq fondi tal-valuri demokratiċi li jħaddnu l-istess FKNK.  Jidher ċar li qabżitilhom iċ-ċinga. Għax tilfu kull tama li jikkonvinċu jridu jattakkaw il-proċess demokratiku tar-referendum.