Il-voti ta’ Harry fuq l-X Distrett

vassalloh.jpg

 

Fuq l-X Distrett (jiġifieri d-Distrett ta’ Tas-Sliema) Harry Vassallo kiseb 524 vot fl-ewwel għadd li żdiedu b’101 vot ieħor sat-12 il-għadd.

 

Dawn il-voti kisibhom hekk :

 • fit-tieni għadd kiseb 7 voti meta ġew eliminati Anthony Bartolo (AN) u James S. Cauchi (indipendenti),
 • fit-tielet għadd kiseb 6 voti meta ġie eliminat Franco Galea (PN),
 • fir-raba’ għadd kiseb 27 vot meta ġie eliminat Philip Beattie (AN),
 • fil-ħames għadd kiseb 7 voti meta ġie eliminat Donald C. Felice (PN),
 • fis-sitt għadd kiseb vot wieħed  meta ġie eliminat Joe Falzon (PN),
 • fis-seba’ għadd kiseb vot wieħed meta ġie eliminat Gino Cauchi (MLP),
 • fit-tmien għadd kiseb 9 voti meta ġie eliminat Christian P.Bonett (MLP),
 • fid-disa’ għadd  kiseb 8 voti meta ġie eliminat Paul Borg Olivier (PN),
 • fl-għaxar għadd kiseb 13-il vot meta ġie eliminat Pippo Psaila (PN),
 • fil-ħdax-il għadd kiseb 16-il vot meta ġie eliminat Martin Debono (MLP),
 • fit-tnax-il għadd kiseb 6 voti meta ġie eliminat Leo Brincat (MLP).

  

Harry ġie eliminat fit-13-il-għadd u f’dak il-ħin il-voti kollha li kellu (625) tqassmu kif ġej :

 • 163 vot marru għand kandidati tal-MLP (109 għand Evarist Bartolo, 17 għand Joe Cuschieri, 32 għand Michael Falzon u 5 għand Adrian Vassallo),
 • 270 vot marru għand kandidati tal-PN (59 għand Robert Arrigo, 60 għand Dolores Cristina, 30 għand John Dalli, 34 għand Michael Frendo, 28 għand Karl Gouder, 28 għand George Pullicino u 31 għand Francis Zammit Dimech),
 • 192 vot intilfu għax ma kienux trasferibbli.

 

Jiġifieri meta ġie eliminat Harry, 26% tal-voti marru għand l-MLP, 43% marru għand il-PN u l-bqija (31%) ma riedu jafu b’ħadd iktar wara li vvutaw lilu !

 

Insomma iddeċidew il-votanti fejn marru l-voti tagħhom !

Il-voti li tajtuni fit-III Distrett

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

  

Fl-elezzjoni ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2008, fuq it-III Distrett Elettorali, fl-ewwel għadd kelli 242 vot li sal-għadd numru 7 (meta ġejt eliminat) kienu żdiedu għal 282 vot.

Dawn l-40 vot miżjuda ġew għandi kif ġej :

+ żewġ voti meta ġew eliminati l-kandidati tal-Alleanza Nazzjonali Pierre Cutajar u Kenneth Zammit,

+ żewġ voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Franco Debono,

+ tlieta u tletin vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Alleanza Nazzjonali Josie Muscat,

+ tlett voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Laburista Joseph Abela.

  

Meta ġejt eliminat jiena fl-għadd numru 7 dawn il-voti spiċċaw kif ġej :

+ 101 marru għand kandidati tal-Partit Laburista ( Carmelo Abela : 37, Christopher Agius : 1, Owen Bonnici : 20, Stefan Buontempo : 4, Helena Dalli : 11, Etienne Grech : 8, Rita Law : 7, Darren Marmara : 6, Joe Mizzi : 7)

+ 80 marru għand kandidati tal-Partit Nazzjonalista (Frans Agius : 18, John Bonello : 9, Janice Chetcuti : 15, Mario Galea : 14, Carm Mifsud Bonnici : 24)

+ 101 intilfu, ma marru għand ħadd.

 

Hekk iddeċidew il-votanti, u hekk sar. Il-voti għand l-AD ġew mingħand kulħadd u marru lura għand kulħadd. 

 

Il-voti li tajtuni fil-XI-il Distrett

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

 

Fl-elezzjoni ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2008, fuq il-XI-il Distrett Elettorali, fl-ewwel għadd kelli 315 vot li sal-għadd numru 10 (meta ġejt eliminat) kienu żdiedu għal 493 vot.

 

Dawn il-178 vot miżjuda ġew għandi kif ġej :

+ għaxar voti meta ġew eliminati l-kandidati Anthony Bartolo tal-Alleanza Nazzjonali u Norman Lowell ta’ Imperium Europa,

+ vot wieħed meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Asciak,

+ erba’ voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ian Castaldi Paris,

+ erbgha u għoxrin vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Alleanza Nazzjonali Anġlu Xuereb,

+ mija u dsatax-il vot meta ġie eliminat il-kollega tiegħi Ralph Cassar kandidat tal-Alternattiva Demokratika,

+ vot wieħed meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ċensu Galea,

+ ħdax-il vot meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Zammit Montebello,

+ tmien voti meta ġie eliminat il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Victor Scerri.

  

Meta ġejt eliminat jiena fl-għadd numru 10 dawn il-voti spiċċaw kif ġej :

+ 124 marru għand kandidati tal-Partit Laburista ( Anthony Agius Decelis : 50, Charles Buhagiar : 31, Anġlu Farrugia : 28, Michael Farrugia : 11, Joe Sammut : 4)

+ 173 marru għand kandidati tal-Partit Nazzjonalista (David Agius : 34, Charlo Bonnici : 14, Tonio Borg : 24, Joe Cassar : 25, Louis Deguara : 7, Shirley Farrugia : 27, Michael Gonzi : 11, Jeffrey Pullicino Orlando : 16, Edwin Vassallo : 15)

+ 196 intilfu, ma marru għand ħadd.

 

Hekk iddeċidew il-votanti, u hekk sar. Il-voti għand l-AD ġew mingħand kulħadd u marru lura għand kulħadd.