Is-Sena it-Tajba

Nawgura s-Sena t-Tajba lil kulħadd.

Għal bosta mhux diffiċli li s-sena li ġejja tkun aħjar minn dik li ser tintemm fis-siegħat li ġejjin.

Kienet sena li iffaċċjajna diversi diffikultajiet, individwalment u bħala pajjiż. Il-pandemija tefgħetna lura. Mhux lilna biss, imma lil kulħadd.

Diversi kellhom jiffaċċjaw il-Covid. Uħud laqtithom ħażin. Hemm min bata ħafna. Ftit inqas minn 500 mietu ħtija tal-virus.

Il-vaċċinazzjoni, li issa ilha għaddejja madwar sena, għamlet differenza kbira għal kulħadd. Lil min hu b’saħħtu żieditlu l-protezzjoni. Għad-dgħajfa u għall-vulnerabbli ħolqot difiża imprezzabbli. Bil-booster iktar.

Kull min ħa l-vaċċin, l-ewwel u qabel kollox, qed jipproteġi lilu innifsu. Imma ukoll, qiegħed jipproteġi ukoll lil ta’ madwaru.

Nittamaw li matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin il-pandemija tbatti biex ilkoll kemm aħna jkunilna possibli li nerġgħu nibdew ġejjin fuq saqajna.

Nawgura s-sena t-tajba lil kulħadd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s