Is-sistema elettorali u l-co-options

Fil-gazzetti u fil-media soċjali bħalissa għaddejja spekulazzjini dwar x’ser jiġri biex jimtela s-siġġu Parlamentari battal wara ir-riżenja tat-Tabib Silvio Grixti, Membru Parlamentari f’isem il-Partit Laburista.

Diġa kelli l-opportunità, kważi sena ilu, nikkummenta fuq il-co-option ta’ Oliver Scicluna, baħbuħ, li flimkien ma oħrajn sab ruħu l-Parlament mibgħajr s’issa qatt ma ikkontesta elezzjoni.

Il-co-options li saru f’din il-leġislatura, fil-parti l-kbira tagħhom, huma abbuż tas-sistema. L-unika co-option ġusta kienet dik ta’ Kevin Cutajar li daħal fil-Parlament flok l-MP Għawdxi David Stellini. Imma anke hawn għal ftit għax il-PN mhux lilu ried jippreżenta għall-co-option, imma kellu jbaxxi rasu minħabba rewixxta li kien hemm fil-Partit.

Għal darba oħra ħadd ma tefa in-nomina għall-by-election. Issa “skond ir-regoli” il-partit jagħmel li jrid.

Ilna ngħidu, u dejjem ikun iktar ċar minn qatt qabel li hemm bżonn ta’ tibdila mill-qiegħ tas-sistema elettorali. S’issa, kull ma kellna ftit traqqiegħ ‘l hawn u ‘l hemm. Għall-PLPN is-sistema elettorali hi tal-lastku, tiġġebbed kemm hemm bżonn biex taqdi l-ħtiġijiet tagħhom. It-tnejn li huma ġebbdu kemm felħu fis-sistema sakemm qdiethom. L-unika ħaġa li ma jridux jagħmlu hu t-tibdil meħtieg biex din tkun ġusta.

Is-Sena it-Tajba

Nawgura s-Sena t-Tajba lil kulħadd.

Għal bosta mhux diffiċli li s-sena li ġejja tkun aħjar minn dik li ser tintemm fis-siegħat li ġejjin.

Kienet sena li iffaċċjajna diversi diffikultajiet, individwalment u bħala pajjiż. Il-pandemija tefgħetna lura. Mhux lilna biss, imma lil kulħadd.

Diversi kellhom jiffaċċjaw il-Covid. Uħud laqtithom ħażin. Hemm min bata ħafna. Ftit inqas minn 500 mietu ħtija tal-virus.

Il-vaċċinazzjoni, li issa ilha għaddejja madwar sena, għamlet differenza kbira għal kulħadd. Lil min hu b’saħħtu żieditlu l-protezzjoni. Għad-dgħajfa u għall-vulnerabbli ħolqot difiża imprezzabbli. Bil-booster iktar.

Kull min ħa l-vaċċin, l-ewwel u qabel kollox, qed jipproteġi lilu innifsu. Imma ukoll, qiegħed jipproteġi ukoll lil ta’ madwaru.

Nittamaw li matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin il-pandemija tbatti biex ilkoll kemm aħna jkunilna possibli li nerġgħu nibdew ġejjin fuq saqajna.

Nawgura s-sena t-tajba lil kulħadd.