Il-kannabis : lejn politika b’wiċċ uman

Il-politika dwar id-droga, sal-lum falliet.

Il-partit li immexxi hu l-uniku li kellu l-kuraġġ li f’elezzjoni ġenerali jitkellem ċar dwar dan.

Fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 għidna hekk fil-Manifest Elettorali: “Wasal iż-żmien li l-użu tal-kannabis tkun aċċettata mil-liġi. Għandu jkun possibli li l-kannabis tinxtara, taħt kontrolli adegwati, minn ħwienet liċenzjati apposta għal dan l-iskop kif ukoll li din tkun soġġett għall-istess tassazzjoni bħas-sigaretti u t-tabakk. Ir-restrizzjonijiet li japplikaw għar-riklamar tat-tabakk għandhom japplikaw ukoll għal kannabis. Għandu jkun possibbli ukoll li persuna tkabbar il-pjanta għall-użu personali tagħha. Il-kannabis tagħmel inqas ħsara mit-tabakk u mill-alkoħol li t-tnejn huma legali. Ma jagħmilx sens li nibqgħu naħlu r-riżorsi tal-pajjiż niġru wara min juża l-kannabis li għandha effetti komparabbli għall-użu tat-tabakk u l-alkoħol. Hu iktar utli li r-riżorsi tal-pulizija jintużaw biex jinqabdu t-traffikanti ta’ drogi qawwija u perikolużi.

Il-liġi li l-Parlament għadu kif approva timxi f’din id-direzzjoni.

Kont nippreferi lil-Gvern mexa b’iktar rispett lejn l-opinjoni pubblika. Kien ikun iktar floku li ippubblika l-istudji li saru. Il-konsultazzjoni, għalkemm saret, setgħet kienet ħafna aħjar.

Hemm ukoll in-nuqqas fil-liġi li ma tagħmilx biżżejjed emfasi fuq il-ħarsien tat-tfal. Id-distanza ta’ 250 metru għall-klabbs tal-Kannabis mill-iskejjel mhiex biżżejjed, per eżempju.

Issa nistennew ir-regolamenti li bihom ser tkun implimentata l-liġi.

Justyn: m’għandiex żejt f’wiċċha

Lil Justyne donnu ma tistax tiġiha waħda tajba.

Darba kellha lil Silvio. Iz-ziju Silvio għal ulied Yurgen. Kellha tirreżenja minn Ministru minħabba Silvio meta sar magħruf li kien il-widna tal-kriminali. Iwassal dak li kien qed jingħad dwarhom fid-depot tal-Pulizija. Gafa baqa’ ċass u s’issa għadu ma għamel xejn!

Issa għandna dan ir-rapport li sar fuq talba ta’ Alison Bogdanovic dwar abbuzi fl-għoti ta’ kuntratt lil Daniel Bogdanovic! B’rapport bħal dan ma nafx x’qed jistenna Bobby biex iġiegħlha titlaq it-tieni darba.

Dan ir-rapport hu ċertifikat li l-Ministru abbużat. Mhux biss hi abbużat imma sabet ukoll lil Frank Fabri is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni jitgħawweġ ganċ biex jgħattilha.

Hemm bżonn ta’ tindifa sewwa. Bobby mhux kapaċi jagħmilha!