Il-Magħtab: l-iskart qed jitħallat ?

Ħarsu sewwa lejn ir-ritratt.

Dan meħud il-Magħtab. Hu ritratt ta’ parti mill-miżbla illum, għall-ħabta tas-2pm.

Jidher l-iskart: boroz ta’ kull kulur. Jiġifieri fil-miżbla l-iskart qed jitħallat? Il-gaffa tordom u tgħatti kollox.

Osservaw il-gawwi jdur fuq l-iskart. Il-gawwi jaf li hemm l-ikel. Mhux il-plastik jew il-karti, imma l-iskart organiku.

Mela l-iskart organiku mhux jinġabar separatament?

Il-Wasteserve taf x’inhi tagħmel?

3 comments on “Il-Magħtab: l-iskart qed jitħallat ?

  1. L-iskart qieghed jithallat iva. Jien ili navza kemm lill-kunsill tan-Naxxar u kemm lil Wasteserve li min jigbor L-iskart qed jitfa kollox flimkien mingħajr separazzjoni.
    Fuq it-TV ukoll kien hemm rapprezentanta ta Wasteserve lli qalet li l-organic mhux qed jintuza kif suppost ghax mhux qed ikun separat bizzejjed. Mhux ta b’xejn ha jiehdu aktar art agrikola il-Wasteserv!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s