Il-Jet li għandu jqabbdek il-biża’

 

Il-Jet li wassal lil Jacqueline Gili (Direttur fil-Ministeru tal-Finanzi) għal-laqgħa tal-Awtoritá tal-Ippjanar biex din tkun tista’ tattendi ħalli tivvota favur il-porkerija tad-dB f’Pembroke għandu jqabbadna l-biża’.

Mhux għax xi darba kelli dubju li uħud huma fil-but tal-ispekulaturi. Imma għax issa l-affarijiet qed isiru b’mod mill-iktar sfaċċjat.

B’dawk il-miljuni kollha li qed jissemmew, l-ispejjez għall-Jet huma karawett.

Hemm xi ħadd li għad baqagħlu dubju li dan hu Gvern tal-ispekulaturi ?

 

One comment on “Il-Jet li għandu jqabbdek il-biża’

  1. Nahseb li kien hemm “jet” iehor qablu li kellu jqabbadna biza: dak tal-Baku Airlines li ghall-titjirja bla passigiri u bla taghbija ghal Baku u Dubai qam lill-Malta Tourist Board euro milljun skond l-ordni li hareg l-Prim Ministru Muscat. Le, dan mhux gvern ta’ l-ispekulaturi, dan hu gvern tal-hallelin, imexxi mill-hallelin ghall-hallelin. Mhux il-Gvern — ezattament ma nafux min fil-Gvern — hareg dik id-direct order “celesti” ta’ SVdP ghall-istess Db? U x’intqal fil-meeting privat li kellu Adrian Delia ma’Db? Jew ghandna Oppozizjoni tal-ispekulaturi wkoll. bil-haqq, il-bierah xi hadd qalli li wiehed mill-periti ta’Db ghall-progett ta’ Pembroke hu “has-been” Nazzjonalist prominenti u mhux Jesmond Mugliett.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s