Egrant ta’ min hi?

Sirna nafu minn diversi stqarrijiet li r-rapport tal-inkjesta dwar Egrant (ta’ min hi?) issa lest u qiegħed għand l-Avukat Ġenerali.

Għamel tajjeb Joseph Muscat li insista li r-rapport ikun ippubblikat. Però dan għandu jgħodd għal kulħadd u għal kull inkjesta, mhux biss dawk li jinteressaw lil Muscat.

X’ikkonkluda l-Maġistrat ma nafx u m’għandi l-ebda intenzjoni li nispekula. Nippreferi li nistenna.

Dan il-każ twal wisq u għamel ħafna ħsara lill-pajjiż kollu. L-istess bħalma qiegħed jagħmel il-każ tal-bank Pilatus.

Xi darba forsi nitgħallmu li l-unika triq f’dawn il-każi hi trasparenza sħiħa mill-bidu nett. Dan flimkien ma riżenja ta’ min hu b’xi mod involut. Imma naħseb li ma nitgħallmu qatt.

2 comments on “Egrant ta’ min hi?

  1. Rizenja ghax xi ahdd jigi akkuzat ghalxejn? Mela jekk nakkuza MP gahx ma nahmlux ghandu jirrezenja? Iktar hi problema li l-kaz ha wisq fit-tul. Kaz bhal dan hgandu jiehu mill-inqas zmien possibbli, u jkun hemm Magistrat full time fuqu li jkun qed jahdem fuq dawn it-tip ta kazijiet biss.

    • Il-Magistrat fl-investigazzjoni tieghu ser jara jekk kienx hemm materji ta’ natura kriminali li dwarhom ghandhom jittiehdu passi. Il-Magistrat ma jidholx fuq materja ta’ imgieba xierqa jew mhux. Immaterjalment jekk inkisrux ligijiet (dwar dak forsi nkunu nafu meta jkun ippubblikat ir-rapport) sehhew diversi avvenimenti li dwarhom l-imgieba ta’ diversi kienet inaccettabbli Huwa dwar dan li messu kien hemm diversi rizenji, zmien twil ilu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s