L-IVF mhux kapriċċ: (5) Jedd għall-informazzjoni u d-drittijiet tat-tfal

L-emendi ippreżentati għal-liġi tal-IVF issa ser jippermettu li issir donazzjoni kemm tal-bajda kif ukoll tal-isperma.

Minn dak li qal il-Ministru Chris Fearne huwa u jippilota l-liġi, l-ulied ser ikollhom il-jedd li jkunu jafu min huma l-ġenituri naturali tagħhom. Tajjeb li dan qiegħed jingħad issa, avolja ftit tard, għax m’hemmx lok għal segretezza. Hu dritt li tkun taf l-egħruq tiegħek, li tkun taf min nisslek.

Imma hu importanti ukoll li min jirċievi d-donazzjoni ukoll ikun jaf l-identitá ta’ min qed jagħti din id-donazzjoni. Bħalma huwa neċessarju li kull donazzjoni tkun eżaminata ukoll (screened) għall-potenzjal li tiġġenera mard ġenetiku.

Min ser jagħmel użu mill-IVF għandu bżonn l-għajnuna. Għalhekk huwa essenzjali li l-problemi innaqqsuhom mhux inżiduhom.

Il-liġi hi iffukata wisq fuq “id-dritt li jkollok it-tfal” u ma hemmx biżżejjed ħsieb dwar dawn it-tfal. Hu essenzjali li l-prijoritajiet ikunu ċari.

Huwa ukoll meħtieġ li ma jkunx hemm għaġġla żejda fid-diskussjoni pubblika. Il-Gvern qed jgħaġġel ħafna u mhux jagħti biżżejjed ċans lill-opinjoni pubblika biex tiddiġerixxi biżżejjed dak li qed ikun propost. Hemm diversi punti li jeħtieġu iktar ħsieb għax is-soluzzjonijiet proposti mhumiex ċari. Ikun għaqli għall-Parlament li jidħol f’iktar dettall dwar l-implikazzjonijiet tas- soluzzjonijiet proposti u dan billi fost oħrajn jitlob direttament hu l-assistenza ta’ esperti biex jgħinuh jindirizza d-difetti tal-proposti li qed jipproponi l-Gvern.

ikompli :(6) Il-medjazzjoni tal-President tar-Repubblika

By carmelcacopardo Posted in IVF Tagged