L-IVF mhux kapriċċ: (1) In-natura tmexxina hi?

 

Ħadd ma jirrikorri għall-IVF b’kapriċċ. Kull koppja li tirrikorri għas-servizz tal-IVF tagħmel dan għax tkun muġugħa – tixtieq li jkollha l-ulied u ma jkunx possibli li dawn tnissilhom b’mod naturali.

L-IVF (in vitrio fertilisation) jista’ jipprovdi soluzzjoni, għax hu servizz favur il-ħajja billi jgħin lill-koppji fit-tnissil bl-użu tax-xjenza. Ix-xjenza tipprovdi dak li tkun qed iċċaħħad minnu n-natura.

Jeħtieġ iżda li dan is-servizz ikun użat b attenzjoni u b’responsabbilta. Għalhekk id-dibattitu pubbliku li hawn ġhaddej bħalissa, b’intensitá qawwija u emozzjonijiet kbar.

L-IVF ilu f’Malta. Sa ftit snin ilu kien offrut mis-settur privat li għamel flejjes kbar minn fuq il-miżerja tan-nies. Dan l-aħħar snin is-servizz twessa’ u beda joffrieh ukoll l-istat.

Għal snin, f Malta, l-istat ħalla lis-settur privat jagħmel li jrid. Ma kien hemm l-ebda forma ta’ regolamentazzjoni tas-settur. Nafu minn dikjarazzjonijiet pubbliċi li saru, li l-prattiċi addottati, diversi drabi wasslu għal tqala multipli u kull meta dan inqala’, s-settur privat tefa’ l-piz fuq l-isptar pubbliku għax is-settur privat ma kellux il-faċilitajiet neċessarji. Dan apparti l-kumplikazzjonijiet għal saħħet dawk kollha effettwati.

Hawn min hu kontra l-IVF fil-prinċipju, għax jidhirlu li għandna nħallu n-natura bi kwieta, tmexxina hi. Ovvjament dawn, meta jkunu ma jifilħux jaraw tabib u jieħdu l-medicini: lin-natura ma jħalluwiex tagħmel li trid. Jagħmlu ukoll l-operazzjonijiet jekk dawn ikunu meħtieġa, u jagħmlu tajjeb. Għax il-mediċina ġiet żviluppata biex tkun għas-servizz tal-bniedem. Għas-servizz tagħna lkoll.

L-istess l-IVF. B’differenza importanti għax fil-waqt li s-servizzi mediċi l-oħra jipproteġu l-ħajja, bl-IVF nissieħbu man-natura biex innisslu l-ħajja. Dan minnu innifsu jitfa’ responsabbiltá kbira fuq kull min imiss mal-IVF.

 

ikompli : (2) Pluraliżmu Etiku

By carmelcacopardo Posted in IVF Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s