Dal-għodu, tifkira ta’ Raymond Caruana

Fl-anniversarju tal-qtil ta’ Raymond Caruana fil-5 ta’ Diċembru tal-1986, dal-għodu għan-nom ta’ Alternattiva Demokratika poġġejt fjuri fuq il-qabar ta’ Raymond Caruana fiċ-ċimiterju tal-Gudja.

Huwa importanti li niftakru f’dawn l-anniversarji biex inżommu f’moħħna li d-djalogu u d-diskussjoni għandhom ikunu u jibqgħu l-pern tal-proċess demokratiku. Il-vjolenza u azzjonijiet li jwasslu għaliha qatt ma jistgħu jitħallew jgħollu rashom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s