Kemm aħna iffurtunati li għandna lil Adrian Delia

 

Għadni kif smajt id-diskors fil-Parlament ta’ Adrian Delia. Kien kompletament jistona fiċ-ċirkustanzi tal-lum, il-qtil b’bomba ta’ Daphne Caruana Galizia.

Daphne ma kixfitx biss kif membri tal-Gvern kellhom x’jaqsmu mal-iskandlu tal-Panama imma kixfet ukoll l-iskandlu tal-bridel u kif dan kellu x’jaqsam mal-uffiċċju legali ta’ Adrian Delia innifsu! U bosta affarijiet oħra.

Imma l-ikbar waħda hi li issa aħna iffurtunati għax għandna lil Adrian Delia li ser jiddefendi l-istituzzjonijiet. Ħasra li ma kienx hawn qabel. Għax l-istituzzjonijiet ilhom jitmermru ħafna iktar minn ħames snin.

Kieku ħares ħarsa madwaru kien jara uħud minn dawk responsabbli.

4 comments on “Kemm aħna iffurtunati li għandna lil Adrian Delia

  1. Well said. Respecting the country’s institutions also means that you pay your taxes when they are due. Delia has dug himself even deeper in the hole he is in, and no sign of the cross will save him.

  2. Adrian Delia jitkellem bla sens. Nahseb kien messu ghalaq halqu ghax dawn l-ahhar tlett xhur tant smajna fuq Adrian Delia min DCG li zgur li Adrian ma riedx li jigru dawn l-ahbarijiet fuqu meta lanqas shabu ma accettawh u DCG assulutament ma riditux ghax baqet tghid sal gimgha ohra meta mar jiehu l-gurament ta kap ta oppozizzjoni fejn dam siegha u kwart tard

  3. you said it perfectly well — institutions have been systematically and continuously eradicated for more than just five years.

  4. ajma hej .. lahaq iehor issa … ID DELIA .. li jrid il pm jirrezenja .. oh miskin .. ahjar jara x qal hu fuq il bicca blogger (skond kliem delia) … meta kien qieghed jipprova jahtaf il hatra ta kap tal partit nazzjonalista …. u hallina DELIA HIJJJJJJJJJJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s