Kemm aħna iffurtunati li għandna lil Adrian Delia

 

Għadni kif smajt id-diskors fil-Parlament ta’ Adrian Delia. Kien kompletament jistona fiċ-ċirkustanzi tal-lum, il-qtil b’bomba ta’ Daphne Caruana Galizia.

Daphne ma kixfitx biss kif membri tal-Gvern kellhom x’jaqsmu mal-iskandlu tal-Panama imma kixfet ukoll l-iskandlu tal-bridel u kif dan kellu x’jaqsam mal-uffiċċju legali ta’ Adrian Delia innifsu! U bosta affarijiet oħra.

Imma l-ikbar waħda hi li issa aħna iffurtunati għax għandna lil Adrian Delia li ser jiddefendi l-istituzzjonijiet. Ħasra li ma kienx hawn qabel. Għax l-istituzzjonijiet ilhom jitmermru ħafna iktar minn ħames snin.

Kieku ħares ħarsa madwaru kien jara uħud minn dawk responsabbli.

Il-bomba li qatlet lil Daphne

Il-karozza bomba li splodiet fil-Bidnija u li l-pulizija qed jikkonfermaw li fiha kien hemm u mietet Daphne Caruana Galizia tqabbad lil pajjiż fit-triq tal-biża’.

Ser jingħadu ħafna stejjer u tejoriji dwar min jista’ jkun hemm wara dan il-qtil.

L-aħħar darba li ktibt dwarha kien fi Frar li għadda f’post intitolata Il-Mannara ta’ Cardona kontra l-pinna ta’ Daphne.

Dak li għidt dakinnhar nirrepetieh illum:
“Caruana Galizia ma tibza’ minn ħadd. Ħalfet li ma jmejjilha ħadd u tagħmel sewwa li fejn hi konvinta tibqa’ għaddejja. Għandi kull rispett lejn din l-attitudni anke jekk mhux neċessarjament li naqbel ma kull ma tgħid jew kif fil-fatt tgħidu.”

Hi ħasra li ħajjitha kellha tintemm b’dan il-mod brutali. Azzjoni li għalkemm hi ta’ min għamilha tirrifletti ruħha fuq il-pajjiż kollu. Dawn huma azzjonijiet li jseħħu f’pajjiżi fejn tirrenja l-Mafja.

Il-Mafja ma titkellimx bil-fjuri.

Nistennew u naraw x’ser isir u kemm jinqabad min għamel dan l-att faħxi.