James Debono u s-suf t’għajnejja

 

Mela James Debono permezz ta’ artiklu ippubblikat illum fuq il-Malta Today żdied mal-lista ta’ dawk li qed jippruvaw joħorġu xi messaġġ politiku mis-suf t’għajnejja. Bħal dawk li jaqraw ix-xorti mill-weraq tat-te!

L-artiklu, avolja f’diversi aspetti hu inkorrett ma jdejjaqnix. Imma tajjeb li nwieġeb ftit.

James jargumenta li jiena u Arnold Cassola m’aħniex kapaċi nagħmlu kompromessi politiċi għax ma ftehmniex mal-PN bħalma għamel sieħbu, li waqt l-aħħar kampanja elettorali ipprova jaqdi l-funzjoni ta’ poster boy tal-PN.

Il-verità hi li l-PN mhux kompromessi ried imma sottomissjoni. Blank cheque. Ried jagħmel li jrid imma fl-istess ħin ried jgħodd il-voti flimkien għax kien mingħalih illi kien viċin u ħaseb li l-aritmetika setgħet tagħmel differenza.

Wara li dam tlett xhur itella’ u jniżżel jekk jiddiskutix magħna l-PN iddeċieda li jiddiskuti magħna ftit siegħat wara li kien ftiehem ma Marlene Farrugia.

Fi ftit kliem il-PN ried biss jimponi: jew fuq il-lista tiegħu jew xejn.

Stajna kieku ridna lagħbna id-double game bħal Marlene: taparsi niftehmu u nagħmlu ta’ rasna. Imma minnflok għażilna triq ċara u dritta.

Sal-lum jiena għadni konvint li f’AD għamilna l-għażla tajba, li bħal dejjem hi l-għażla d-diffiċli.

One comment on “James Debono u s-suf t’għajnejja

 1. Greens The New Reds.
  Proset.
  Twegiba fattwali, dritta minghajr kantunieri.
  Il-politika tax-xellug hekk ghandha bzonn.
  M’hemmx kompromess fuq principji fundamentali.
  Fil-Germanja issa li tilfu eluf kbar ta’ voti ghara x’decizjoni ghaqlija ‘ttiehdet min Schultz leader tal-partit laburista (socjalisti demokratici) fil-Germanja. M’hemmx gvern bi shab man-Nazzjonalisti Pro-Business ta’ Merkel. Oppozizzjoni ghazel. Schultz gharaf tajjeb hafna li bil-Pro-Business policy tar-rghejba tal-partit tieghu, li bdiet fi’ zmien il-mexxej ta’ qablu, Schroeder – il-partit tilef is-sahha mal-haddiema. Min mar min fuq?
  GHalhekk zdiedu il-voti ghal Partit tal-Hodor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s