Ħerba mill-ballut ta’ Ħal-Lija

Is-siġar tal-ballut f’Ħal-Lija dejquhom! Għamlu ħerba biex iwessgħu t-triq, biex jagħmlu l-wisa’ għal iktar karozzi. Bħal dak li qalu li m’hawnx biżżejjed minnhom! Għamlu ħerba għal xejn.

Kif jispjega l-ambjentalist veteran Alfred Baldacchino, kien hemm soluzzjonijiet oħra jekk riedu li bil-fors iwessgħu t-triq. Setgħu faċilment salvaw dawn is-siġar, kieku riedu. Uħud minn dawn is-siġar, probabbilment kellhom iktar minn 100 sena.

Sadanittant, l-Awtoritá dwar l-Ambjent u r-Riżorsi tibqa’ ċassa.

One comment on “Ħerba mill-ballut ta’ Ħal-Lija

  1. Prosit Perit,Izda issa jmiss is-sigar ta hdejn ic-cimiterju ta Hal Balzan, u izjed l-isfel – fejn kien hemm id-Dolphin Supermarket. Hasra li l-Kunsill ta Hal Balzan jaqbel li tinqala wahda!!, u diga applikaw lil PA.Wisq nibza li jigri bhal Hal Lija – jaqilghu kollox ghad-dritt!!! Lina & Albert McCarthy 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s