Il-Master Plan ta’ Paceville u l-aċċess għall-kosta

new parliament building Malta2

Fil-Parlament il-bieraħ attendejt għal laqgħa ta’ diskussjoni dwar il-Master Plan għal Paceville.

F’din il-laqgħa l-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar kompla d-diskussjoni mibdija f’seduta oħra. Rappresentanti tat-Taqsima tal-Propjeta’ tal-Gvern wieġbu xi mistoqsijiet li kienu għadhom pendenti kif ukoll ippreżentaw xi informazzjoni li kienet mitluba mill-Kumitat dwar art tal-Gvern f’Paceville.

F’intervent li jiena għamilt ġbidt l-attenzjoni tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar li ftit xhur ilu, l-Parlament kien approva emendi għall-Kodiċi Ċivili li permezz tagħhom ikkjarifika l-ħtieġa tal-ħarisen tal-kosta. Ma jagħmilx sens, żidt ngħid, li wara li l-Parlament approva dawn l-emendi għall-Kodiċi Ċivili b’vot unanimu issa jiġi dan l-abbozz ta’ Master Plan li prattikament jinjora dawn l-emendi.

Din hi materja kruċjali għax għandu jkun assigurat li l-aċċess għall-kosta jkun wieħed reali għal kulħadd.

Ara ukoll

Malta Today: Paceville masterplan ‘makes mockery’ of new coastal protection law, AD warns.

The Malta Independent: The Paceville Master Plan must be sent back to the drawing board.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s