L-ambjent marid bħall-Professur Axiaq

Stethoscope

 

Il-ġimgħa l-oħra ċ-Ċhairman tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, l-Professur Victor Axiaq għax kien marid, kien jaf li ma kienx ser jattendi għal-laqgħa tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-laqgħa kellha tiddiskuti it-torrijiet tal-Imrieħel u ta’ Townsquare f’tas-Sliema. Huwa għaldaqstant  kiteb il-fehmiet tiegħu dwar dawn it-torrijiet f’email. Din l-email għaddiha lil Dr Timothy Gambin, membru huwa ukoll tal-Awtorità tal-Ippjanar u awtorizzah biex, fid-diskrezzjoni tiegħu, jaqra dawn il-fehmiet waqt il-laqgħa tal-Awtorità.

Għaliex il-Professur għadda l-kummenti tiegħu lil Dr Gambin? Mhux aħjar kieku għaddihom liċ-Ċhairman tal-Awtorità tal-Ippjanar Vince Cassar biex b’hekk il-membri kollha tal-Awtorità jkunu jafu l-fehmiet tiegħu?  Għaliex kien jaf Dr Timothy Gambin biss? Stramba! Mhux soltu għall-Professur li joqgħod lura milli jkun ċar ma kulħadd.

Il-Professur Axiaq inħatar membru tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jirrappreżenta lill-Awtorità tal-Ambjent. Fid-dibattitu biex il-MEPA tinqasam fi tnejn, b’falsità kbira, diversi esponenti tal-Gvern kienu qalu li l-ambjent kien ser ikollu leħen iktar determinanti u b’saħħtu meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Imma fis-siegħa tal-prova, il-leħen tal-ambjent kien marid bħall-Professur Victor Axiaq, u allura ma nstemax. Bid-differenza li fil-waqt li lill-Professur nawguralu li ma jdumx ma jgħaddilu, għall-ambjent jidher li għad hemm ħafna diffikultajiet.

Il-Malta Today dan l-aħħar tkellmet dwar il-fatt li nafu x’qal il-Professur Axiaq dwar it-torrijiet tal-Imrieħel. Dan minħabba li Dr Timothy Gambin waqt il-laqgħa tal-Awtorità tal-Ippjanar qara silta mill-email fis-seduta ta’ fil-għodu, waqt id-diskussjoni dwar l-applikazzjoni għat-torrijiet tal-Imrieħel. Imma waranofsinnhar, meta kien hemm is-seduta pubblika dwar l-applikazzjoni għat-torri ta’ Tas-Sliema, Dr Gambin ma qarax fil-pubbliku dak li qal il-Professur Axiaq dwar Townsquare.

Il-mistoqsija hi għaliex Dr Timothy Gambin ma qalilniex x’jaħseb il-Professur Victor Axiaq dwar it-Torri ta’ Tas-Sliema? Dr Gambin biss jista’ jgħidilna għaliex huwa żamm l-informazzjoni għalih. Għaliex għamel hekk, hu biss jaf, s’issa. Dejjem sakemm ma jkollux il-kuraġġ li jitkellem il-Professur Victor Axiaq.

Imma, forsi, l-Professur għadu marid, bħall-ambjent. Nawguralu fejqan ta’ malajr. Mhux biss lill-Professur, immafuq kollox anke lill-ambjent.

Bejn il-Freeport u t-tanker tal-gass : min jagħmel l-iktar ħsara?

gas at Marsaxlokk

 

Bħalissa għaddejjin numru ta’ argumenti bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista dwar il-Bajja ta’ Marsaxlokk. Dwar il-kuntrast bejn l-impatti tal-Freeport u dawk tat-tanker tal-gass li dalwaqt ikun qiegħed fi triqtu lejn Malta minn Singapore!

Il-Partit Laburista fl-aħħar induna li l-Freeport għandu impatt negattiv fuq ir-residenti ta’ Birżebbuġa. Qed ngħid li fl-aħħar induna, għax għal numru kbir ta’ snin ħadd mill-Partit Laburista ma fetaħ ħalqu dwar dan is-suġġett. Inkluż meta l-Grupp Parlamentari Laburista kollu, unanimament, ivvota favur li l-konnċessjoni tat-Terminal tal-Port Ħieles lis-CMA-CGM tiżdied minn 30 għal 65 sena. Dakinnhar ħadd mill-Partit Laburista ma kellu riżervi favur ir-residenti ta’ Birżebbuġa. Imma biż-żmien il-Partit Laburista fetaħ għajnejħ. Iktar għall-konvenjenza milli b’konvinzjoni. Imma fetaħhom.

Allura issa li l-Partit Laburista fetaħ għajnejh dwar il-Freeport qed jakkuża lill-Partit Nazzjonalista li hu ma jimpurtahx mill-impatti fuq ir-residenti ta’ Birżebbuġa. Kif kien il-Partit Laburista sa ftit ilu!

Ir-risposta tal-Partit Nazzjonalista, kif antiċipat, hi emfasi fuq it-tanker tal-ħażna tal-gass li ser ikun sorġut fil-Bajja ta’ Marsaxlokk għal numru ta’ snin sakemm isir il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija.

Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista jridu jdaħħqu dwar min għamel l-iktar ħsara!

Ir-realtà hi li l-ħsara jagħmluha t-tnejn imma din m’hiex ħsara komparabbli.

Il-ħsara kkawżata mill-Freeport Terminal hi riżultat ta’ ippjanar ħażin li ma qiesx l-impatti tal-operat tal-Freeport Terminal fuq ir-residenti ta’ Birżebbuġa. Huwa nuqqas li jmur lura sal-1962, li seta jkun ikkoreġut fis-snin tmenin u li minflok sar agħar bil-plots għad-djar li ħareġ il-Gvern fil-viċinanżi!

Il-ħsara li jista’ jikkawża t-tanker tal-gass hi li jqarreb il-periklu (anke jekk remot) lejn ir-residenti ta’ Birżebbuġa. Hawn ukoll hawn nuqqas ta’ ippjanar. Imma tajjeb, for the record, niftakru li l-Gvern Taljan permezz tal-ENI fl-1999 ried jagħmel il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Imma l-Gvern, dakinnhar immexxi mill-PN, ma wasalx għal ftehim!

Kieku l-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ippjana l-politika tal-enerġija sewwa ilna iktar minn 10 snin li qlibna għall-gass u bla dubju ma jkunx hemm bżonn l-ebda tanker tal-gass!

Allura, ser jibqgħu għaddejjin biha dwar min għamel l-iktar ħsara?

Alternattiva Demokratika : it-triq il-quddiem

rowing

Fl-aħbarijiet tal-bieraħ fil-għaxija, bħal dawk ta’ drabi oħra, smajna rappurtaġġ ta’ dak li qalu l-Prim Ministru u l-Kap tal-Opposizzjoni fuq ir-radju tal-partit. Għax bħalissa l-prietka ta’ nhar ta Ħadd issir minn fuq ir-radju mhux minn ġol-każin.

Mill-aħbarijiet, bħas-soltu, uħud jaħsbu li jeżistu biss il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista f’dan il-pajjiż.

Fil-passat Alternattiva Demokratika kellha liċenzja għal radju żgħir bi frekwenza biex ixandar fil-komunità. Imma madwar għaxar snin ilu, fiż-żmien li Harry Vassallo kien imexxi lill-AD, dan ir-radju kien tneħħa. Storja twila. Kien żmien ukoll illi Alternattiva Demokratika firxet ħarsitha lejn liċenzja tax-xandir bit-TV. Il-proċess iżda ma kienx kompla. Il-limitazzjoni tar-riżorsi żammewna milli nimxu l-quddiem. Ir-riżorsi nieqsa ma kienux biss dawk finanzjarji.

Fl-aħħar elezzjoni ġenerali (2013) Alternattiva Demokratika kisbet 5,506 voti, 1.8% tal-voti validi mitfugħa fl-ewwel għadd tal-voti. Dan kien bla dubju avvanz fuq il-voti miksuba fl-elezzjoni ġenerali preċedenti (2008) meta inkisbu 3,810 (1.31%) fl-ewwel għadd tal-voti. Imma ċertament li ma kienx biżżejjed. L-anqas kif żviluppaw l-affarijiet: għaċ-ċaqlieq kbir ta’ voti li kien hawn Alternattiva Demokratika kisbet ftit wisq voti anke jekk żiedet fuq l-elezzjoni tal-2008.

Uħud iwaħħlu fis-sistema elettorali għal dan ir-riżultat. Imma jekk irridu nkunu onesti, anke b’sistema elettorali differenti, b’5,506 voti ftit hemm ċans li tikseb riżultat differenti. Dan qed ngħidu biex inżomm saqajja mal-art, mhux għax m’hemmx fejn tkun imtejba u rranġata s-sistema elettorali.

Bla dubju hawn ħafna iktar minn 5,506 persuna bil-vot f’Malta u Għawdex li jaqblu mal-valuri u l-prinċipji li tirrappresenta Alternattiva Demokratika. Fil-parti l-kbira tagħhom ma nilħquhomx għax m’aħniex organizzati biżżejjed biex nilħquhom. Dan imur lil hinn minn nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji. Essenzjalment huwa dipendenti fuq nuqqas ta’ persuni li jistgħu jiddedikaw iktar mill-ħin liberu tagħhom biex Alternattiva Demokratika torganizza ruħha aħjar ħalli l-messaġġ tagħha jilħaq iktar nies.

Presentement inwasslu l-messaġġ tagħna bi stqarrijiet għall-istampa, b’konferenzi tal-aħbarijiet u b’artikli fil-gazzetti u dan apparti mill-kuntatti personali kontinwi li jkollna kemm fil-lokalitajiet differenti kif ukoll mal-korpi kostitwiti u l-membri tagħhom.

Dan mhux biżżejjed meta tqis li l-partiti politiċi l-kbar għandhom TV, radju u gazzetti għad-disposizzjoni tagħhom. Apparti li jagħmlu użu minn ta’ ħaddieħor ukoll!

Tul l-aħħar sentejn, u forsi ftit iktar ukoll, bdew jinvolvu ruħhom f’Alternattiva Demokratika numru ta’ żgħażagħ li qed jagħmlu ħidma utli ħafna u qed ikunu ta’ għajnuna kbira biex il-messaġġ ikompli jinfirex. Dan kien pass il-quddiem imma hemm bżonn iktar, ħafna iktar, għax il-ħidma li teħtieġ li ssir hi kbira ħafna.

Mhux biżżejjed li jkollok programm elettorali tajjeb u kandidati tajbin. Jekk ma tkunx organizzat tajjeb, dan mhux biżżejjed.

Il-mira tagħna bħala Alternattiva Demokratika hi li nkunu rappresentati fil-Parliament biex immexxu l-quddiem l-ideat u l-idejali tagħna. Biex naslu hemm irridu naqdfu ħafna iktar milli qdifna sal-lum.

Trid tagħti daqqa t’id?

Townsquare high-rise: an internal development

townsquare site

 

The public hearing by the Planning Authority prior to a decision regarding the issuing of the development permit for the Townsquare high-rise project was held on Thursday. The discussion was essentially channelled towards applying existing planning policy and explaining the conclusions of studies mostly carried out some eight years ago. However, as I submitted during this hearing, the proposal for the Townsquare high-rise project infringes existing planning policy.

It is known that the Floor Area Ratio Policy establishes that for a site to be considered for the development of tall buildings it needs to be surrounded by streets on four sides. In fact the expression “completely detached urban block” is used (paragraph 5.3) in the document  entitled A Planning Policy Guide on the Use and the Applicability of the Floor Area Ratio (FAR).

It is clear that, when drawing up the Development Permit Application Report, the Planning Authority case officer adopted a very wide interpretation of the term “road” without realising that the context required a strict literal interpretation.  A  member of the Planning Authority even considered it appropriate to reply to my submissions by reading out to me the definition of the term “road” as contained in section 2 of the 2016 Development Planning Act.  I was informed – in open session – by this over-enthusiastic member of the Planning Authority that the term “road” means “any road, whether public or private, and includes any street, square, court, alley, lane, bridge, footway, passage or quay, whether thoroughfare or not”.

This bright spark is probably unaware that this definition is preceded by the words “unless the context otherwise requires”. This necessarily leads to the consideration as to what is meant by a  “detached urban block” and,  in particular, whether the creation of footpaths large or small on the Townsquare site itself serves to create such “a detached urban block”.

Various doubts were expressed at the voting stage by 6 out of the 13 members of the Planning Authority present for Thursday’s sitting, leading them to vote against the approval of the development of the Townsquare project, even though the Executive Chairman considered that he had to declare in open session that the proposal (in his opinion) did not in any way infringe the Floor Area Ratio policy. Unfortunately, however, no substantial discussion took place on whether the requirement of having “a detached urban block” as the site for the proposed high-rise was being observed.

The open space around the Townsquare high-rise is a result of the 50 per cent maximum site coverage determined by the Floor Area Ratio Policy. It is an integral part of the project and consequently does not serve to detach the project from the surrounding urban blocks. In fact, this open space borders the backyards of the bordering residential properties on all sides.

The proposed development at Townsquare can be said to have an elevation on only one street, Qui- Si-Sana Seafront, due to the development of the first part of the Townsquare project some years ago. It is shielded by other third party buildings on Hughes Hallet Street, Tignè Street and Tower Road.

Access to the proposed development will be through Qui-Si-Sana Lane, Tignè Street (next to the Union Club) and a small opening between third party property onto Hughes Hallet Street in addition to the reserved point of access on Qui-Si-Sana Seafront. There is no way that this can be construed as being “a detached urban block” but rather as an internal development primarily contained by third party development.

This is just one of many reasons on the basis of which the request of a development permit for the Townsquare high-rise should have been refused by the Planning Authority. Together with various other reasons, this can be a suitable basis for contesting the decision through the submission of an appeal to overturn it.

L-Avukat Ġenerali għandu l-obbligu illi jispjega x’inhu għaddej

FIAU

 

Ir-riżenja ta’ Manfred Galdes li kien qed imexxi l-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) bħala Direttur hi nkwetanti għax tfisser li persuna oħra indipendenti li kienet inkarigata biex tissorvelja l-governanza fiskali irriżenjat.

Alternattiva Demokratika ma taċċettax bħala veritiera l-ispjegazzjoni illi Manfred Galdes irriżenja biex jieħu impieg mas-settur privat kif ġie suġġerit mill-Ministru tal-Finanzi. Irriżenja probabbilment għax qed jara l-istituzzjonijiet nazzjonali madwaru jikkollassaw b’diversi jsiru għaġina f’idejn il-Gvern. Ovvjament jekk ser jitlaq mill-impieg mal-FIAU, dan x’imkien irid jaħdem biex jgħajjex lill-familja tiegħu. Fi ftit kliem mar fis-settur privat għax iddeċieda li jirreżenja mill-FIAU.

F’April li għadda l-Ministru tal-Finanzi kien ħabbar illi l-FIAU li tagħha Manfred Galdes kien Direttur kienet qed tivestiga l-istejjer dwar ħasil ta’ flus fil-Panama u dan b’referenza għal rapport fil-media dwar il-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri (l-Kasco) u l-Ministru Konrad Mizzi. Minkejja li hemm indikazzjonijiet li din l-investigazzjoni ġiet konkluża m’hemmx ċertezza dwar dan avolja l-aħħar riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar hi assoċjata wkoll ma’ din il-materja.

F’dan il-kuntest is-skiet tal-Avukat Ġenerali, li huwa wkoll ic-Chairman tal-Financial Intelligence Analysis Unit hu nkwetanti. F’dan il-mument delikat l-Avukat Ġenerali għandu l-obbligu illi jispjega x’inhu għaddej.

Wara t-tejatrin ta’ Singapore …………….. lil hinn mill-partiġjaniżmu politiku

Delimara floating gas stirage terminal

 

Qed joqrob il-jum li fih it-tanker għall-ħażna tal-gass tal-power station jidħol u jitqiegħed fil-Port ta’ Marsaxlokk. Qed jgħidulna li dan ser ikun temporanju, jiġifieri għal ftit taż-żmien, sakemm jitlestew l-istudji dwar il-pipline tal-gass bejn Sqallija u Malta. Ovvjament trid iżżid ukoll iż-żmien biex il-pipeline jitqieghed f’qiegħ il-baħar inkluż ukoll il-perjodu tal-finanzjament, tendering u commissioning. Mhux xahar u tnejn.

Kemm ser ikun twil dan il-perjodu temporanju? Jiddependi mix-xogħol li sar diġà. Peró ma neħodiex bi kbira jekk dan iż-żmien ikun bejn 5 u 8 snin.

Sadanittant hemm il-ħtieġa li jkun ikkunsidrat il-permess operattiv tal-power station taħdem bil-gass f’Delimara. Dan il-permess ikun irid jissodisfa tlett tipi ta’ direttivi/regolamenti. Dawk dwar l-impjanti industrijali, dawk dwar l-impatti ambjentali (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) u dawk dwar il-ħarsien minn inċidenti industrijali u l-impatti kemm ambjentali kif ukoll dawk ta’ protezzjoni ċivili (Direttivi ta’ Seveso).

Dan kollu jkun ikkunsidrat mill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi flimkien ma’ awtoritajiet oħra, prinċipalment id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Awtorità għall-Ħarsien tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol. Imma ser ikun hemm ukoll bla dubju ħtieġa  ta’ eżami sewwa ta’ issues ta’ navigazzjoni minn Trasport Malta minħabba kemm it-tanker stazzjonarju (marbut mal-moll) fil-bajja ta’ Marsaxlokk kif ukoll minħabba li madwar 8 darbiet fis-sena ser jidħlu tankers bil-ħtiġijiet tal-gass skond kemm tkun qed tikkonsma gass il-Power Station ta’ Delimara.

Dawn huma kollha affarijiet li ġew diskussi f’ċerta dettall madwar sentejn ilu meta kien qed ikun diskuss il-permess ta’ żvilupp quddiem il-MEPA. Dakinnhar kien intqal li dawn kollha kienu affarijiet li riedu jkunu deċiżi iktar tard. Preċiżament issa hu dak il-mument, matul dawn il-ġimgħat u xhur li ġejjin.

Ser naraw matul il-ġimgħat li ġejjin dwar il-ħtieġa ta’ sigurtà huwa u jkun trasferit il-gass mit-tankers ġejjin u sejrin għal ġot-tanker stazzjonarju. Jekk hux veru li għal ċertu ħin il-port ikun jeħtieġlu illi jkun magħluq u kif dan (jekk minnu) ser jeffettwa l-operat tal Freeport u tas-sajjieda.

Irridu naraw kemm il-miżuri ta’ sigurtà fl-operazzjoni tal-power station huma f’posthom u xi drills ser ikunu meħtieġa (inkluż il-frekwenza tagħhom) biex ikun assigurat illi l-popolazzjoni residenzjali fil-viċinanzi tkun imħejjija għal kull eventwalità, anke jekk remota.

Wara l-inċidenti ta’ tmiem il-ġimgħa fil-ħruq tan-nar tal-festa ta’ Marsaxlokk bla dubju jridu jittieħdu prewkazzjonijiet ħafna iktar biex ikun assigurat li dawn it-tip ta’ inċidenti, jekk iseħħu, jinżammu l-bogħod kemm jista’ jkun mill-power station ta’ Delimara u l-ħażna tal-gass.

Dan kollu dwaru hemm l-obbligu li jkun hemm konsultazzjoni pubblika mar-residenti effettwati, dawk ta’ Marsaxlokk prinċipalment, imma probabbilment ukoll dawk ta’ Birżebbuġa.

L-operazzjoni tal-power station bil-gass bla dubju ser tnaqqas it-tniġġż tal-arja u b’mod ġenerali ittejjeb l-impatti ambjentali. Il-kostruzzjoni tal-pipe tal-gass eventwalment tnaqqas u tbiegħed il-perikli. Imma sa ma jasal dak il-jum, il-possibiltà tal-perikli, anke jekk remoti xorta qegħda wara l-bieb tagħna.

Lil hinn mill-partiġġjaniżmu politiku għandna l-obbligu li nassiguraw li l-affarijiet isiru sewwa. Biex dan isir għandna l-obbligu li neżaminaw kull pass li jsir. Għax b’hekk biss kulħadd joqgħod attent li jagħmel xogħolu sewwa.

ippubblikat fuq iNews : it-Tlieta 2 t’Awwissu 2016

Solidarjetà flok il-bacon tal-injoranza u l-mibgħeda

Quran-bacon

Moslems attend mass

 

Fi Franza, b’ġest ta’ solidarjetà wara l-qtil tal-qassis anzjan Jacques Hamel fil-knisja f’Saint Etienne du Rouvray, il-Musulmani attendew il-Knisja waqt il-quddiesa f’diversi partijiet ta’ Franza.

Imma f’Malta, mimlija qaddisin, iwieġbu bl-insulti tal-bacon fil-Koran fl-Isptar Mater Dei. Xi żmien ilu kien hemm min qassam l-ħobż bil-perżut quddiem il-Knisja tal-Imsida!

L-ikbar għadu ta’ dan is-seklu hu l-injoranza u l-mibgħeda.