Il-politika bejn il-friex u l-qrun

View of feet of couple having sex in bed.

Bħalissa hawn attenzjoni partikolari għall-politika li tista’ qed titfassal bħala riżultat ta’ dak li qed jiġri jew li fil-fatt ġara bejn il-friex. Hi problema kbira għall-pajjiż meta l-kwalità ta’ dawk li jintgħażlu biex imexxu jiddependi mid-daqs tal-qrun inkella minn dak li jiġri bejn il-friex.

F’dawn iċ-ċirkustanzi ma nafx kemm hu ġustifkat li jingħad li l-pajjiż jixraqlu aħjar. Dan wara kollox hu riżultat ta’ l-għażliet li saru mill-maġġoranza.

Forsi l-pajjiż ħaqqu li jduq ftit il-konsegwenzi.