Jum il-Missier : grazzi

SCAN0001

Awguri lill-missierijiet kollha ħajjin.

Grazzi lill-missierijet kollha mejtin.

Għalija dan kien l-ewwel jum il-missier li fih ma stajtx inkellem lil missieri. Għax miet il-ġimgħa l-oħra, nhar is-Sibt 11 ta’ Ġunju fis-1.55am.

Grazzi l-ewwel u qabel kollox lil missieri. Grazzi ukoll lil dawk kollha li ġew għall-funeral biex bil-presenza tagħhom isabbruna fit-telfa tagħna. Grazzi ukoll li dawk li bagħtu l-kondoljanzi tagħhom b’xi forma oħra: bil-kitba, bil-kelma inkella b’mod elettroniku.

Grazzi

 

One comment on “Jum il-Missier : grazzi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s