Toni Abela fir-raba’ sular

Toni Abela. EU hearing 160316

Id-deċiżjoni tal-bieraħ tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Kontroll tal-Budget setgħet kienet antiċipata. Toni Abela hu persuna li qatt ma ħarab il-kontroversja, u l-istess kontroversja bla dubju baqgħet tiġri warajh.

Bħal ħafna oħrajn jiena kont sorpriż meta l-Gvern iddeċieda li jinnomina lil Toni Abela għall-Qorti tal-Awdituri, prinċipalment minħabba li m’għandu l-ebda esperjenza ta’ amministrazzjoni pubblika. Qatt ma miss direttament b’idejh id-deċiżjonijiet politiċi dwar l-allokazzjoni ta’ fondi pubbliċi u l-infieq tagħhom. Esperjenza f’dan il-qasam ma kellu xejn.  L-esperjenza bħala Viċi Sindku tal-Ħamrun 24 sena ilu, fil-fehma tiegħi ma tfisser assolutament xejn.

Ma dan trid iżżid il-kontroversja dwar id-droga fil-Każin Laburista ta’ Ħal-Safi li dwarha, l-ispjegazzjoni li ta Toni Abela, anke jekk probabilment hi korretta, qatt ma kienet sodisfaċenti. Hi spjegazzjoni li ma kkonvinċiet lil ħadd. Hi kontroversja li wasslet ċar il-messaġġ li l-Partit Laburista ipproteġa l-kriminalità fil-każini tiegħu.

Dan kollu, trid tarah ukoll fid-dawl tad-dibattitu kurrenti dwar il-korruzzjoni fil-pajjiż kif ukoll fid-dawl tal-fatt li l-kaz John Dalli ta lil Malta isem ħażin fuq l-livell Ewropew. Dan hu salib li bħala pajjiż irridu inġorru għal snin kbar u minħabba fih kulħadd ser jeżamina kull ma nagħmlu u nipproponu bil-lenti.

Hemm min qed jgħid li dan kollu hu riżultat ta’ kampanja negattiva mill-membri parlamentari tal-PN fil-Parlament Ewropew. Issa jiena ma nafx dawn x’għamlu, imma naf li illum il-ġurnata, sempliċi search fuq l-internet, f’tebqa’ t’għajn tagħtik l-informazzjoni kollha li tkun trid jew teħtieġ, mhux biss dwar Malta iżda ukoll dwar Toni Abela.

Fid-dawl ta’ dan kollu Toni Abela seta faċilment antiċipa r-riżultat tal-bieraħ. Żbalja bil-kbir meta aċċetta n-nomina.

Għadni ma nistax nifhem kif l-istrateġisti tar-raba’ sular dan kollu ma fehmuhx.

Joseph jiġi jaqa’ u jqum

Joseph @ Azerbaijan

 

Il-Board tad-Diretturi tal-Allied Newspapers Limited ħadu passi mill-ewwel dwar l-allegazzjonijiet li ixxandru dwar il-Managing Director tagħhom nhar il-Ġimgħa.

Bagħtu għalih, kellmuh u iddeċidew dak il-ħin stess (bi qbil miegħu) li hu għandu joħroġ bil-leave immedjatament u li għandha tinfetaħ inkjesta interna biex ikun magħrufa u evalwati l-fatti.

Illum tħabbar li l-Managing Director irriżenja. Fl-istqarrija intqal li din ir-riżenja kienet qed issir fl-interess tal-kumpanija. Ovvjament biex tkun imnaqqsa l-ħsara kbira għar-reputazzjoni tagħha.

Sadanittant Joseph jidher li ma tgħallem xejn. Għax għalih qiesu ma ġara xejn. Mid-dehra m’huwiex inkwetat bi ħsara kbira għar-reputazzjoni tiegħu u tal-Gvern tiegħu.

Probabbilment ilu li rrealizza li la hu u l-anqas il-Gvern immexxi minnu ma għad għandu reputazzjoni x’jitlef.

Imma r-reputazzjoni ta’ Malta qed tiġi effettwata bil-kbir. L-impatt sfortunatament naraw matul ix-xhur u s-snin li ġejjin. Imma Joseph jiġi jaqa’ u jqum minn dan.

L-isqaq ta’ Joseph Muscat

Keith & Joseph

Bil-każ ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri tal-Kasco, Joseph Muscat daħal fi sqaq li minnu ser isib diffikulta kbira biex joħroġ. Ftit baqa’ ċans, għax ma jridx joħroġ minnu. U iktar ma jgħaddi żmien iktar ser ikunlu diffiċli.

Triq waħda hemm x’jieħu.

Dwar Konrad Mizzi, in vista tal-ammissjoni pubblika li l-kumpanija fil-Panama teżisti,  ġaladarba Konrad ma irreżenjax kellu jkeċċieh. Mhuwiex aċċettabbli li Ministru tal-Gvern ikollu kumpanija f’ġurisdizzjoni assoċjata mal-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni u n-nuqqas ta’ trasparenza.

Dwar Keith Schembri tal-Kasco, ġaladarba dan għadu qed jiċħad l-allegazzjonijiet ippubblikati dwaru kellha tinfetaħ inkjesta immedjatament biex ikunu stabiliti l-fatti u Schembri kellu jwarrab jew jitwarrab sakemm dawn il-fatti jkunu ċari għal kulħadd.

Għax issa jekk ikunu ippubblikati l-provi dwar dak li qed jintqal mhux biss Keith tal-Kasco jkollu jwarrab imma Joseph Muscat innifsu. In-nuqqas ta’ azzjoni ta’ Joseph Muscat ifisser li huwa qed jipproteġi lil Keith Schembri  u dan minnu innifsu hu ta’ gravità kbira.

M’huwiex aċċettabbli li f’pajjiż demokratiku l-Prim Ministru jaġixxi qiesu ma ġara xejn. Imma sfortunatament tul dawn it-tlett snin hu ċar li Joseph Muscat hu persuna amorali, jiġifieri għalih l-etika hi rrelevanti, għax għalih xejn m’hu xejn.

Il-pajjiż qed jgħix mument ta’ gravità kbira. Nittama għalhekk li l-provi li hemm ikunu ippubblikati l-iktar kmieni possibli ħalli min għadu ma fetaħx għajnejh jirrealizza l-perikli gravi li aħna mdawrin bihom.

Sadanittant Joseph Muscat jibqa’ dieħel fl-isqaq.

Joseph frisk bħal ħassa

Lettuce

 

L-Allied Newspapers Limited, il-kumpanija responsabbli għall-pubblikazzjoni tat-Times of Malta u s-Sunday Times of Malta, fid-dawl tal-informazzjoni li ħierġa ftit ftit fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia dwar allegazzjonijiet gravi ta’ tixħim u korrużżjoni ħadu passi immedjati. Infetħet investigazzjoni interna fil-kumpanija biex teżamina l-allegazzjonijiet serji li saru. Il-persuna fit-tmexxija tal-kumpanija li għaliha qed issir referenza, l-Managing Director Adrian Hillman, ħareġ bil-leave, sakemm tkun konkluża l-investigazzjoni u jkunu ikkunsidrati l-konklużjonijiet.

L-allegazzjonijiet dwar tixħim ma jikkonċernawx biss lil min qed jingħad li ġie imxaħħam. Jikkonċernaw ukoll lil min qed jingħad li xaħħam u ċjoe lil Keith Schembri tal-Kasco.

Bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru il-Kasco tgħaddi minn taħt idejħ informazzjoni minn l-iktar sensittiva li tikkonċerna lill-pajjiżna.

Jista’ l-pajjiż jibqgħa immexxi b’dan il-mod: minn persuni li hemm dellijiet kbar dwar l-integrità tagħhom, bil-poter effettiv tal-pajjiż f’idejhom?

Sadanittant Joseph frisk bħal ħassa. Qiesu ma ġara xejn. Għandu fiduċja sħiħa f’Keith tal-Kasco tant li ma jħossx il-ħtieġa li ssir investigazzjoni. Inevitabilment, f’din is-sitwazzjoni tasal għal konklużjoni li Joseph Muscat u Keith Schembri tal-Kasco qed jiddefendu lil xulxin.

Pajjiżna jixraqlu aħjar.

Daphne dwar il-klieb tal-but tal-Kasco

chihuahua

Dak li qed jintqal bħalissa fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia dwar it-Times/Sunday Times u Keith Schembri tal-Kasco hu gravi ħafna. Mhux biss, iżda nazzarda ngħid li jekk jirriżulta li hu minnu, hu ta’ theddida kbira għad-demokrazija fil-pajjiż.

Caruana Galizia qed tgħid, fi kliem mill-iktar ċar, li l-gazzetti tal-Progress Press rattbu l-posizzjoni tagħhom fil-konfront ta’ Keith Schembri u l-Partit Laburista. Qieshom klieb tal-but. Dan f’kuntrast kbir mal-passat fejn kien ċar li l-linja editorjali ta’ Progress Press kienet b’mod ġenerali f’sintonija ma’ dik tal-Partit Nazzjonalista.

Is-suspett ta’ bosta kien li dan hu r-riżultat tas-saħħa finanzjarja tal-Kasco bħala agent ewlieni tal-materja prima prinċipali li teħtieġ il-Progress Press, u ċjoe tal-karta użata għall-istampar.

Imma issa qed jiġi allegat ħafna iktar minn hekk. Ngħid allegat għax il-provi li jista’ jkun hemm għadhom m’humiex pubbliċi. Nifhem li hemm il-provi li jsostnu dak li qed jintqal. Għalhekk il-gravità tas-sitwazzjoni. Għalhekk it-theddida għad-demokrazija.

Il-bank illegali (f’Malta) u l-awdituri

underground bank 100316

L-aħbar tat-Times illum dwar bank illegali fiz-Żurrrieq hi waħda inkwetanti. Dan il-bank ilu jopera is-snin u ħadd ma nduna b’xejn.

Il-kumpanija li kienet qed topera dan il-bank tul dawn is-snin qed jingħad li ġabret mal-€10 miljun mingħand in-nies li riedu jinvestu u silfithom lil oħrajn.

Tajjeb li issa nstema’ l-allarm, imma, għaliex issa? Għaliex inżamm is-skiet għal dawn is-snin kollha u l-awtoritajiet ma ndumaw b’xejn? Possibli li ħadd ma kien jaf xejn?

Ikun interessanti li xi ħadd jinfurmana jekk l-awdituri ta’ din il-kumpanija qatt irrappurtawx dwar din il-ħidma illegali. Possibli li din il-ħidma tant kienet moħbija b’mod professjonali li qatt ħadd ma nduna b’xejn? Daqsxejn diffiċli biex nemminha din.

Għax jekk din il-ħidma ta’ bank illegali fiż-Żurrieq ħadd ma xamma, l-anqas l-awdituri fuq numru ta’ snin, jiena ma għandix idea kif audit li jsir f’Malta jista’ qatt ixomm pagamenti ta’ commissions li jkunu saru minn xi pajjiż imbiegħed ………… bħal per eżempju l-Azerbaijan.

Għax f’dan il-pajjiż, min irid jaħbi l-affarijiet isibha faċli, anke taħt imnieħer l-awtoritajiet. Aħseb u ara jekk ikunu depositati barra mill-pajjiż, il-bogħod ħafna. Liema audit ser isibhom?

 

L-intenzjonijiet tajba ta’ Konrad

timesonline 080316

Konrad Mizzi, l-bieraħ waqt Timestalk għamel pass żgħir il-quddiem: aċċetta li d-deċiżjoni tiegħu (anke jekk fuq parir tal-konsulenti Nexia BT) li jiftaħ kumpanija fil-Panama kienet deċiżjoni ħażina. An error of judgement.

Din id-deċiżjoni ħażina imma, ma tistax tħares lejha b’mod iżolat. Trid inevitabilment taraha f’kuntest iktar wiesgħa li jinkludi taħdidiet dwar negożju mal-iktar Gvern korrott tad-dinja (l-Azerbaijan) minn delegazzjoni tal-Gvern Malti magħmula biss minn politiċi u l-assistenti tagħhom maħtura fuq bażi ta’ fiduċja (position of trust).

Huwa minħabba dan li l-eżistenza tal-kumpaniji ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri qanqlu r-reazzjoni li żviluppat f’dawn il-ġimgħatejn.

Konrad isostni li għamel kollox b’intenzjoni tajba. Imma sfortunatament, anke kieku dan kien minnu, l-ammissjoni ta’ deċiżjoni żbaljat (error of judgement) tfisser li Konrad ma għarafx il-konsegwenzi gravi ta’ din id-deċiżjoni.

Din id-deċiżjoni effettwat il-kredibilità tiegħu, għax diffiċli biex temmen dak li qed jgħid. Għandha effett ukoll fuq il-kredibilità tal-Gvern li tiegħu Konrad hu Ministru ewlieni.

Huwa għalhekk li jiena għidt li l-unika triq li kellu Konrad kienet li minn jeddu jirriżenja. Dan ikun pass kemm fl-interess ta’ Konrad innifsu kif ukoll fl-interess tal-Gvern stess.

Huwa fuq passi bħal dan li tinbena t-tmexxija tajba (good governance). Għax jekk il-politiku mhux kapaċi jerfa’ l-konsegwenzi tad-deċizjonijiet tiegħu, ikun inutli li joqgħod jlablab dwar good governance.

Id-dnubiet tal-abbatini

ann fenech

Ħelwa din Ann Fenech tiddeskrivi l-iżbalji tal-PN fil-Gvern qieshom “dnubiet tal-abbatini” ħdejn dak li qed isir illum.

L-istejjer tal-lum huma gravi. Anzi gravi ħafna. Mhux biss dawk dwar il-kumpaniji fil-Panama ta’ Konrad u Keith tal-Kasco. Gravi ħafna ukoll l-istejjer dwar il-biċċa esproprijazzjoni ta’ Triq iz-Zekka l-Belt Valletta u anke l-kaz tal-Cafè Premier.

Huma gravi ħafna minkejja li sa issa għad m’hemmx provi ta’ korruzzjoni.

Mhux bħall-kaz tas-Segretarju Privat ta’ Tonio Fenech li quddiem il-Qorti tal-Maġistrati ammetta akkużi ta’ korruzzjoni u weħel sentenza ta’ tlett snin ħabs sospiza. Dakinnhar kien hemm min ikkummenta li dan l-ex-Segretarju Privat kien refa’ ħafna iktar milli messu. Tonio Fenech dakinnhar kien qal li hu ma kellux x’jaqsam u ma kien jaf xejn.

Imbagħad tiġi Ann Fenech tipprova ddaħħaq bid-dnubiet tal-abbatini.

Nifs għall-Magħtab …….. bil-bibien magħluqin

Maghtab PS2

Iktar kmieni illum, wara nofs siegħa jiddiskutu bil-bibien magħluqin, il-membri tal-Bord tal-MEPA qalu le għal pompa tal-petrol fil-Magħtab. Dehrilhom li kellhom jiddiskutu bil-magħluq. Għalkemm kellhom dan id-dritt jiena ma niftakarx li dan qatt sar fis-snin li għaddew. Ma nafx għalfejn għamlu hekk għax ma ingħatat l-ebda raġuni għal dan. Id-diffikulta li tinħoloq f’dawn iċ-ċirkustanzi hi li m’għandix idea x’kienu l-argumenti li ġiebu l-membri tal-Bord. Għax meta d-diskussjoni tkun fil-magħluq il-feedback ikun zero.

Mid-9 membri tal-Bord tal-MEPA li kienu preżenti 2 ma ħadux sehem fil-votazzjoni. Billi ma segwejniex id-diskussjoni allura ma nafux għaliex għażlu din it-triq.

Id-deċiżjoni tfisser li l-maġġoranza tal-membri tal-Bord taw kaz tal-argumenti kollha li inġiebu, inkluż dawk tar-residenti. Dan juri kemm kien utli l-argument, f’xi mumenti jaħraq ħafna, li żviluppa waqt il-laqgħa pubblika tal-Bord tal-MEPA li saret il-ġimgħa l-oħra.

Din id-deċiżjoni tagħti nifs liz-zona rurali tal-Magħtab. Mhux nifs fit-tul għax probabbilment ma ndumux ma jkollna niffaċċjaw l-appell.