Il-politika nadifa ma tiġix mix-xejn

Prickly Pear

Jiena u nikteb, fil-media, għaddejja spekulazzjoni dwar Konrad Mizzi u l-Panama. Għax billi l-Panama hi assoċjata mal-evażjoni tat-taxxi, man-nuqqas ta’ trasparenza, mal-kriminalità organizzata (in partikolari mat-traffikar tad-drogi), diversi qed jgħaġġlu jaqgħu fin-nassa u jaslu għal konklużjonijiet mgħaġġla.

Ma nistgħu nagħtu tort lil ħadd jekk din l-aħħar aħbar dwar il-Panama tkompli ssaħħaħ is-suspetti li nħolqu tul dawn l-aħħar snin. Imma lkoll kemm aħna għandna l-obbligu li ma naslux għal konklużjonijiet mgħaġġla.

Ankè Konrad Mizzi għandu l-obbligu li bl-imġieba tiegħu ma jagħtix sinjali żbaljati. Għandu l-obbligu hu ukoll li joqgħod attent biex ma jassoċjax ruħu ma simboli tal-ħmieġ għax meta jagħmel hekk, il-konklużjonijiet huma inevitabbli.

Il-politika nadifa ma taqax bħal bajtra misjura, imma rridu naħdmu għaliha kuljum, billi fost oħrajn ma nagħtux lok għal suspetti bla bżonn.

Il-politiku, bl-imġieba tiegħu u b’dik ta’ dawk ta’ madwaru jwassal messaġġi ċari u l-opinjoni pubblika kapaċi tifhem dawn il-messaġġi u bħala riżultat ta’ dak li tifhem tasal għal konklużjonijiet ta’ malajr, mingħajr il-ħtieġa li tgħarbel il-provi (għax dawn idumu ma jaslu).

Għax il-politika nadifa ma tiġix mix-xejn. Naħdmu għaliha kuljum, ma kull nifs li nieħdu.