Idea stupida dwar il-festi pubbliċi

festa

 

It-Tabib Franco Mercieca, l-Membru Parlamentari Għawdxi f’artiklu tal-bieraħ ippubblikat fit-Times qal li qed jikkonsidra li jressaq il-quddiem proposta biex uħud mill-festi pubbliċi li jiġu fost il-ġimgħa jkun ikkunsidrat jekk jiċċaqalqux għal nhar ta’ Tnejn, speċi tal-bank holidays Ingliżi. B’long weekend, jgħid Franco Mercieca, l-ekonomija tmur aħjar, b’mod partikolari dik Għawdxija.

Issa l-festi pubbliċi f’Malta huma dawn :

1 ta’ Jannar                         L-ewwel tas-sena

10 ta’ Frar                            San Pawl

19 ta’ Marzu                       San Ġużepp

Marzu/April                        Il-Ġimgħa l-Kbira

31 ta’ Marzu                       Jum il-Ħelsien

1 ta’ Mejju                          Jum il-Ħaddiem

7 ta’ Ġunju                          sette gunio

29 ta’ Ġunju                       l-Imnarja

15 t’Awwissu                     Santa Marija

8 ta’ Settembru                Il-Vitorja

21 ta’ Settembru              Jum l-Indipendenza

8 ta’ Diċembru                   Il-Kunċizzjoni

13 ta’ Diċembru                Jum ir-Repubblika

25 ta’ Diċembru                Il-Milied

 

Franco Mercieca jgħidilna li huwa jaf li uħud mill-festi pubbliċi huma marbutin ma festi reliġjużi tradizzjonali u allura għandhom jibqgħu jiġu ċċelebrati f’nharhom. Isemmi l-festi ta’ San Pawl, San Ġużepp, l-Imnarja, Santa Marija u l-Vitorja. Naħseb li nesa l-Kunċizzjoni, nhar it-8 ta’ Diċembru.

X’jibqa’?

Jibqa’ l-1 ta’ Jannar: mur arana niċċelebraw l-ewwel jum tas-sena fid-29 ta’ Diċembru! Inkella niċċelebraw Jum il-Ħaddiem fis-27 t’ April, per eżempju.

Inkella, skond it-tabib Franco Mercieca, nispiċċaw niċċelebraw il-Milied fil-21 ta’ Diċembru.

Ovvjament, ma jafx x’inhu jgħid! Għax il-festi pubbliċi Maltin huma kollha marbutin ma ġurnata partikolari. Jekk iċċaqlaqhom mill-jum tagħhom ma jibqgħux jagħmlu sens.

 

2 comments on “Idea stupida dwar il-festi pubbliċi

  1. Jien mhux hekk fhimtha. Ħsiebtu qed jgħid li meta festa tiġi nhar ta’ Ħadd tingħata vaganza ġurnata oħra, imma l-festa tibqa’ tiġi ċċelebrata fil-jum tagħha.
    Issa jekk qed jgħid mod ieħor ma nafx.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s