F’Paceville: min għalaq għajnejh?

Paceville incident 14.15.11.15

L-inċident tas-Sibt f’Paceville huwa tat-tkexkix. Jinkwetani ukoll bħala missier. Għax dejjem b’imsarni f’saqajja meta uliedi jgħiduli li sejrin Paceville!

Inkiteb ħafna dwar x’wassal għall-inċident.

Meta tqis kollox jidher li n-nuqqas ta’ moniteraġġ huwa l-kawża ta’ kollox.

Issemmew emergency exits li ma ħadmux. Issemmew żgħażagħ taħt l-età li kienu hemm meta ma kellhomx.

Min joħroġ il-permessi għal dawn l-istabilimenti x’qiegħed jagħmel biex jassigura li l-kundizzjonijiet fil-permessi jkunu osservati?

F’Mejju 2012 il-Parlament Malti permezz tal-Kumitat għal Affarijiet Soċjali ippubblika rapport : 8th Committee Report  Lejn Iktar Sigurta’ u Bon Ordni f’Paceville (More security and order in Paceville) li jelenka numru ta’ suggerimenti li safejn naf jiena baqgħu fuq l-ixkaffa.

Għamlet tajjeb il-Membru Parlamentari Deborah Schembri il-lejla li tat lista twila ta’ inċidenti li seħħew f’Paceville tul is-snin. Għax il-problemi ilhom magħna snin kbar. Għafejn ilna dawn is-snin kollha nagħlqu għajnejna?

Nittama li niftħuhom sewwa, illum qabel għada.

Riflessjoni, wara l-massakru ta’ Pariġi

eiffel peace symbol

 

It-total tal-vittmi qiegħed jiżdied. Fil-ħin li qed nikteb, in-numru ta’ mejtin huwa ta’ 129,  b’352 feruti, 99 minnhom gravi ħafna.

Dan hu t-tieni massakru f’ Pariġi: l-ieħor seħħ f’Jannar.

Sebgħa mit-terroristi nvoluti huma mejta, it-tmien wieħed kif ukoll numru ta’ persuni assoċjati magħhom huma preżentment imfittxija.

L-attakk ta’ nhar il-Ġimgħa kien wieħed simboliku: kien attakk fuq il-valuri li Franza u Pariġi jirrappreżentaw. L-attakk seħħ fl-istess żona li fiha hemm l-uffiċini ta’ Charlie Hebdo [il-mira tal-attakk l-ieħor f’Jannar] kif ukoll infirex fiż-żona li fiha jsiru id-dimostrazzjonijiet Pariġini.

Ilkoll kemm aħna ixxukkjati b’dak li ġara. Avolja minn dak li nisimgħu ilna nistennew dan it-tip ta’ inċident.

Franza iddikjarat stat ta’ emergenza. F’Malta ġie estiż is-sospensjoni tar-regoli tas-Schengen biex dan issa jibqa’ sejjer sa wara li jintemm is-Summit taċ-CHOGM.

L-attakk fuq il-moviment ħieles tal-persuni fiż-żona Schengen ilu li beda. Intensifika mal-mewġa kurrenti ta’ migrazzjoni mis-Sirja. Wara Pariġi bla dubju dan l-attakk ser ikompli jintensifika.

L-ikbar rebħa tat-terroriżmu jkun jekk jirnexxielu jnissel il-biża’ fit-tul. Biża’ li jekk isseħħ tkompli tnaqqar it-tolleranza u s-solidarjetà.

Bla dubju jeħtieġ li noqgħodu attenti, kemm aħna ċ-ċittadini, imma iktar minnha l-awtoritajiet. Huwa neċessarju imma li ma nħallux il-biża’ tirkibna għax bħala konsegwenza ningħalqu f’gaġġa.

Huwa żmien ta’ riflessjoni favur il-paċi u s-solidarjetà, il-messaġġ ta’ Jean Julie il-karikarturista li pinġa l-karikatura riprodotta hawn fuq.

Il-vjolenza ma tiġġielidiex bil-vjolenza iżda bid-disponibilità ta’ kull wieħed minnha favur il-paċi u bit-tixrid ta’ kultura ta’ solidarjetà. Dan mhux faċli meta qed ngħumu f’baħar ta’ indifferenza. Inċidenti bħal dan jixxokkjawna, imma forsi jġibu lil uħud f’sensihom u jgħinhom biex inaqqsu l-indifferenza għas-sofferenzi madwarna.

Eiffel lights the way

ippubblikat fuq iNews, it-Tnejn 16 ta’ Novembru 2015