Tagħżel it-tfal mill-katalgu tal-isperma

Lesbian couple given wrong donation at Sperm Bank

L-iskop li jkun hemm it-tnissil assistit tal-ulied biex tgħin koppji li għandhom diffikultà biex inisslu hu wieħed nobbli.

Imma …………… għax dejjem hemm l-imma, safejn għandna naslu?

Hemm diversi punti ta’ diskussjoni. Mhux ser insolvihom jiena. Imma ser nagħti l-fehma tiegħi dwar uħud minnhom kif għandi l-obbligu li nagħmel.

L-ewwel punt huwa dwar il-proċess tal-IVF innifsu: hawn dibattitu dwar jekk għandhiex tkun iffriżata l-bajda tan-nisa, inkella jekk għandux ikun iffriżat l-embrijun, jiġifieri l-bajda ffertilizzata. Bħalissa l-liġi Maltija teskludi li jkunu iffriżati l-embrijuni. L-oġġezzjoni kienet waħda etika, u ċjoe dwar x’ser jiġri mill-embrijuni li ma jkunux utilizzati. Jintremew? Jingħataw għar-riċerka?

Ħafna minna jemmnu li l-embrijun hu persuna umana li għadha qed tiżviluppa. Ma jistax jgħix waħdu u allura hu fi stat ta’ vulnerabilita kbira. Il-liġi Maltija, kif inhi, sabet kompromess li jidher li wassal għall-istess rata ta’ suċċess tal-IVF barra mill-pajjiż fejn jiffriżaw l-embrijuni mhux użati.

Allura, nistaqsi jiena, x’hemm bżonn li nibdlu s-sistema jekk għandna l-istess rata ta’ suċċess mingħajr id-dilemma etika ta’ x’ser jiġri mill-embrijun?

Hu inevitabbli li d-diskussjoni issa twessgħet biex jibda jiġi ikkunsidrat id-donazzjoni kemm taż-żerriegħa tar-raġel kif ukoll tal-bajda tal-mara.

Dan ser jinkludi ukoll li mara toffri l-għajnuna lil koppja billi ġo ġufha ġġorr tarbija tal-koppja (surrogacy). Apparti l-kompatibilita medika, u irrispettivament minn jekk dan isirx bi ħlas jew b’xejn, hawnhekk jinfetħu l-bibien għal numru ta’ diffikultajiet.

Ser nillimita ruħi għalissa għall-ovvju f’każ ta’ donazzjoni tal-isperma.

Ilkoll insegwu x’jiġri barra u propju f’dawn il-ġranet inqala’ każ fl-Istati Uniti tal-Amerika, f’Illinois, fejn koppja lesbjani li riedu tarbija għażlu kampjun mill-bank tal-isperma. L-amministraturi tal-bank tal-isperma ħadu żball u użaw kampjun b’ieħor u t-tarbija li twieledet ġiet ta’ kulur differenti milli ippjanat.

Dan hu żball li iktar ma jkun hemm IVF b’donazzjoni, iktar ser ikun hemm minnu. Għax flok mat-tfal jiġu bil-vapuri issa tagħżilhom minn fuq il-katalgu.

 

Dawn huma materji delikati ħafna. Jista’ jfissru l-ferħ jew il-weġgħa ta’ ħafna. Għaldaqstant qabel mal-Gvern jiċċaqlaq għandu l-obbligu li joħroġ White Paper dettaljata li tispjega sew dak li ser jiġi propost. Hekk jixraq biex ikollna diskussjoni infurmata.

Hemm bżonn li nitkellmu mhux biss dwar id-dritt li jkollna l-ulied, imma ukoll fuq kollox dwar id-drittijiet tal-ulied infushom, inkluż tal-ulied li għadhom ma tweldux. Għax  issa ser ikun hemm min jikkunsidrhom qieshom prodott li tixtri minn fuq xkaffa tas-supermarket.