Il-bankina mhux tagħna ukoll?

Times on restaurants.100815

 

Wara li qrajt l-artiklu fuq it-Times dal-għodu, iktar naħseb li tagħhom biss! Qed nirreferi għal tal-bars u r-restoranti. Uħud għandhom permess, oħrajn m’għandhomx. Fost dawk li għandhom il-permess hemm min ħa biċċa oħra. Uħud biċċa żgħira, imma oħrajn biċċa ferm ikbar!

Il-bankina qegħda hemm għan-nies: biex jimxu huma u biex jagħmlu użu minnha  pushchairs jew wheelchairs ukoll. Imma minflok numru mhux żgħir qed jingħataw għall-kummerċ.

Mhux waħda u tnejn huma l-bankini li ma tistax tgħaddi minn fuqhom għax tar-ristoranti jew bars għamluhom tagħhom.

Għall-Awtorità tat-Turiżmu w id-Dipartiment tal-Artijiet, il-kummerċ jiġi qabel in-nies.

Għax anke l-bankina hi tagħna ukoll, mhux tagħhom biss.

 

 

2 comments on “Il-bankina mhux tagħna ukoll?

  1. Mhux tar-ristoranti biss. Fi Triq Is-Sorijiet Tal-Ursolini G’Mangia, f’dik il-parti li qegħda bejn Triq l-Isptar u Triq Ġużè Ellul, kemm it-triq kif wkoll il-bankina,saru propjetà esklussiva ta’ operatur tal-catering. Dan m’għandux il-permessi tad-Dipartiment tal-Kummerċ fuq ismu jew fuq isem il-kumpanija tiegħu. Qiegħed wkoll jopera bla permess min żewġ garaxxijiet mill-istess triq. Wara li laħaq is-seba’ sema taħt il-Gvern Nazzjonalista, issa laħaq ir-raba’sular wkoll?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s