€40,000 nefqa fl-elezzjoni ġenerali

euros2

Kandidat fl-elezzjoni ġenerali issa ser ikun jista’ jonfoq sa massimu ta’ €40,000 fil-kampanja elettorali fl-elezzjoni ġenerali, jekk jikkontesta fuq żewġ distretti.

Dan joħroġ mil-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti li issa waslet fl-aħħar stadji biex tkun approvata mill-Parlament u tidħol fis-seħħ matul ix-xhur li ġejjin.

Għal uħud li kandidat jonfoq €40,000 f’kampanja elettorali hu aċċettabbli.

F’Alternattiva Demokratika naħsbu li dan l-ammont hu wieħed esaġerat.  Ħarsa madwarna turi li dawn l-ammonti intefqu fil-passat, probabbilment li intefqu iktar ukoll. Imma li issa l-liġi ser tippermetti dan l-infieq ifisser li l-infieq esaġerat ser isir aċċettabbli ukoll.

Huwa żball li jkun inkoraġġit dan l-infieq kollu.

Sal-lum l-infieq permissibli kien €1,400 (Lm600). Alternattiva Demokratika jidhrilha li infieq sa massimu ta’ €4,000 kien ikun ħafna iktar ragjonevoli għal kull kandidat.

One comment on “€40,000 nefqa fl-elezzjoni ġenerali

  1. Sakemm kull sold li jintefaq ikun imnizzel minn fejn gie ma ghandux ikun hemm problemi. Jekk xi hadd jonfoq 40, 000, minn fejn ha jgib il-flus lura? Biss biss, jekk tkun ministru hemm cans li tonqoslok il-paga mhux tizdidlek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s