Joseph Muscat u Marco Gaffarena

Auberge de Baviere 2

Fil-Parlament iktar kmieni din il-ġimgħa meta kien hemm diversi mistoqsijiet dwar il-każ ta’ Marco Gaffarena il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ankè hu għandu ħafna mistoqsijiet dwar il-każ.

Mela nesa Joseph Muscat li hu l-Ministru tal-Artijiet? Nesa Joseph Muscat li hu suppost qed jagħti direzzjoni lid-Dipartiment tal-Artijiet?

Mingħand Joseph Muscat mhux mistoqsijiet nistennew, iżda t-tweġibiet.

 

One comment on “Joseph Muscat u Marco Gaffarena

  1. Kif ghidt int, Joseph Muscat m’ghandux jaghmilha ta’ l-iblah u jghid li anki hu ghandhu hafna mistoqsijiet. Dawn jista’ biss jistaqsihom lilu in-nifsu, lill-PS Michael Falzon u forsi ukoll lil-Perit Buhagiar. Li ghandu jaghmel zgur hu li jissosspendi lil Falzon sakemm jitlestew l-inkjesti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s