Lil min tafu tistaqsix għalih

Iz-Zonqor.aerial view

Għada l-Ħadd, fiż-Żonqor, f’Marsaskala, ser jinstemgħu dikjarazzjonijiet dwar kemm il-Partit Nazzjonalista għandu l-ambjent għal qalbu. Forsi ukoll ikollna dikjarazzjonijiet dwar kemm dan il-PN irid u fi ħsiebu jipproteġi ż-żona barra l-linja tal-iżvilupp (l-ODZ).

F’kull rokna ta’ Malta għandna x-xhieda  ta’ kemm, meta kellu l-opportunità, l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern mexa mod ieħor. Kemm art ODZ ingħatat ghall-bini.

Il-passat ma jgħaddix, ma jintesiex. Għax għadna nbatu l-konsegwenzi tiegħu.

Il-kredibilità bil-mod biex tiksibha lura.

Il-ġimgħa l-oħra qalulna : “l-ambjent hu l-futur tal-PN.”  Jiġifieri, l-PN għandu quddiemu l-opportunità biex jieħu rikba tajba minn fuq l–ambjent!

Lil min tafu m’hemmx għalfejn tistaqsi għalih.

2 comments on “Lil min tafu tistaqsix għalih

  1. Verita kemm trid, l-izjed ghal dawk l-4 NGOs li ghadhom fil-Qorti jiggieldu ir-Rationalisation Scheme tal-2006, wild ta’ Gorg Pullicino u l-gvern nazzjonalista, Att li
    nehha izjed minn 2 miljuni metru qwadru mill-ODZ. B’dana kollu, fis-sitwazzjoni presenti, bil-PM Muscat ihabbar progett ODZ fil-gimgha — bil-makkjavellizmu kollu tieghu e.g. “l-zball (sic) tal-kumpanija Charles Taylor li kixfet il-pjanijiet ghas-Simar tal-Qala” — ma nahsibx li jaghmel sens li wiehed iwwarrab il-PN ghal kollox bhal issa, imhabba ir-rekord imcajpar li ghandu fuq l-ambjent. Ta’ min jiftkar li l-PM ghandhu kwazi il-karti kolla (tal-poter) f-idejh. Kontra l-Panzers tieghu nehtiegu li nhaddmu kull arma, anki dawk provduti minn Dr. Faust, li kienu jsejhulhom Panzerfaust.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s