Meta l-Parlament ta’ Malta ivvota favur il-bini fl-ODZ

Voting Rationalisation YESVoting Rationalisation NO

Il-Front Ħarsien ODZ għadu kif talab lill-Membri Parlamentari kollha biex jiddikjaraw il-posizzjoni tagħhom dwar il-bini fl-ODZ.

Tajjeb li niftakru li l-Parlament ta’ Malta nhar l-Erbgħa 26 ta’ Lulju 2006 ivvota favur li artijiet kbar li kienu ODZ isiru tajjeb għall-bini (Rationalisation).

Fil-Parlament Malti illum għad baqa’ 14-il Membru Parlamentari li dakinhar ivvutaw favur li l-ODZ ikun jista’ jinbena. F’ordni alfabetiku dawn huma l-14-il Membru Parlamentari  li nhar is26 ta’ Lulju 2006 ivvotaw favur li artijiet ODZ jingħataw għall-bini :

Agius David, Arrigo Robert, Azzopardi Fredrick, Azzopardi Jason, Cassar Joseph, Debono Giovanna, Fenech Tonio, Galea Ċensu, Galea Mario, Gonzi Michael, Mifsud Bonnici Carmelo, Puli Clyde, Pullicino George u Zammit Dimech Francis.

L-Opposizzjoni Laburista ivvutat kontra. Għax sa dakinnhar il-Labour ma kienx jaqbel li l-ODZ jinbena!

Illum bidlu l-poszzjoni!

Il-listi fil-bidu ta’ dan l-artiklu huma estratt mill-minuti tal-Parlament u juru kif ivvutaw il-Membri Parlamentari kollha fuq il-bini fl-ODZ. Hemm tlett membri tal-Parlament li isimhom ma jidhirx għax dakinnhar ma attendewx Parlament. Dawn huma Chris Cardona, Mario de Marco u Karmenu Vella!

Lil min tafu tistaqsix għalih

Iz-Zonqor.aerial view

Għada l-Ħadd, fiż-Żonqor, f’Marsaskala, ser jinstemgħu dikjarazzjonijiet dwar kemm il-Partit Nazzjonalista għandu l-ambjent għal qalbu. Forsi ukoll ikollna dikjarazzjonijiet dwar kemm dan il-PN irid u fi ħsiebu jipproteġi ż-żona barra l-linja tal-iżvilupp (l-ODZ).

F’kull rokna ta’ Malta għandna x-xhieda  ta’ kemm, meta kellu l-opportunità, l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern mexa mod ieħor. Kemm art ODZ ingħatat ghall-bini.

Il-passat ma jgħaddix, ma jintesiex. Għax għadna nbatu l-konsegwenzi tiegħu.

Il-kredibilità bil-mod biex tiksibha lura.

Il-ġimgħa l-oħra qalulna : “l-ambjent hu l-futur tal-PN.”  Jiġifieri, l-PN għandu quddiemu l-opportunità biex jieħu rikba tajba minn fuq l–ambjent!

Lil min tafu m’hemmx għalfejn tistaqsi għalih.