Ivvotajt LE ? Stedina biex taħseb ftit ieħor

rizultat referendum 2015

 

Ir-referendum intilef b’2,220 vot.

124,214 votant ivvutaw favur il-ħarsien tal-għasafar, favur l-ambjent.

Jekk trid tivvota favur l-ambjent m’għandekx għalfejn toqgħod tistenna referendum. Għandek ukoll l-obbligu li tagħmel dan fl-elezzjonijiet l-oħra: dawk ġenerali u dawk lokali. Jekk trid tkun konsistenti anke f’dawk l-elezzjonijiet għandek tikkunsidra li tagħti l-appoġġ bil-vot tiegħek lil dawk il-partiti f’Malta li għandhom politika li tħares l-ambjent. Partit politiku wieħed hemm: Alternattiva Demokratika.

Joseph Muscat u Simon Busuttil qalu li ivvutaw IVA. Jekk inti ivvutajt LE,  għaldaqstant, ma tistax tkun konsistenti  jekk wara d-dikjarazzjonijiet tagħhom tibqa’ tappoġġa lill-partit tagħhom.

L-ambjent niddefenduh dejjem mhux fir-referendum biss.

Inkella il-vot tal-LE il-bieraħ kien biss biex isserraħ il-kuxjenza.

7 comments on “Ivvotajt LE ? Stedina biex taħseb ftit ieħor

 1. Tgħid mhux ser naħli l-vot tiegħi fuqkom…L-anqas kampanja għal le ma’ kontu kapaċi torganiżżaw…Jien ivvotajt Le u kburi ,,imma dan għamiltu għax inħobb l-għasafar mhux għax ikkonvinċejtuni intom…Kieku verament kontu serji tħallu f ‘idejn Saviour Balzan biex imexxi l-kampanja tagħkom…Grazzi Saviour ,,qdejtu tajjeb lil Joseph Muscat…

 2. Forsi mhux kull min ivvota LE huwa fi stadju li jikkonsidra l-AD.
  Imma talanqas dawk il 41000 li ffirmaw il-petizzjoni, ma baqghalhom l-ebda triq ohra hlief li jappoggjaw bil-vot taghhom lil AD. Jekk il-politici dejjem kienu laghaqa ta 50elf vot tal-kaccaturi, issa jistghu jifmhu li hemm 41000 vot li lesti li jwerzqu l-karba taghhom favur l-ambjent.

  Jghidu li l-AD ma taghmel xejn.
  Hekka veru !

  Bis-sahha tal-AD(u l-hidma tal-gbir tal-firem)….rajna;
  L-kaccaturi jibnu skola fl-Afrika.
  Il-kelliema taghhom jilbsu d-dublett.
  Il-gvern u l-oppozizzjoni juru qbil ma xulxin , u ghaqda Nazzjonali li qatt qabel ma konna rajna bhalha.
  Dahlet (nittamaw) il-mentalita’ ta awtodixxiplina lejn il-ligijiet ezistenti.

  U dan minkejja li l-AD ghad m’ghandiex rapprezentanza parlamentari.

  Immaginaw x’tista taghmel l-AD kieku l-poplu jafdalha vot aktar massicc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s