Sandro Mangion mhedded għax ser jivvota LE

Sandro Mangion

 

Sandro Mangion, editor-in-chief tal-Union Print ġie mhedded għax iddikjara ir-raġunijiet li wassluh biex jiddeċiedi li għandu jivvota LE nhar il-11 t’April.

Sandro kellu l-kuraġġ li jsemma’ leħnu. Kellu l-kuraġġ li jispjega għaliex iddeċieda li jivvota LE.

Bħalu hawn ħafna oħrajn, li ukoll iddeċidew imma għażlu li jibqgħu siekta.

Solidarjetà sħiħa ma Sandro Mangion. Kuraġġ lil min għadu ma iddeċidiex.