Jiena u għaliex il-“LE” tiegħi. mill-Orizzont tal-lum (Charles Flores)

ipp

Żgur li ma nistax ningħad bħala xi għadu tal-kaċċa jew tal-kaċċaturi. Apparti li għandi ħbieb antiki li kienu u għadhom joħorġu għall-kaċċa, għamilt żmien nikteb sensiela ta’ stejjer fir-rivista “Il-Passa”.

Il-karattru ewlieni kien Ġierku, kaċċatur mimli ħlewwa u sempliċità li iżda kien iservi tal-aqwa eżempju għal sħabu kollha tar-raħal bir-responsabbiltà soċjali li kien juri saħansitra fejn jidħlu l-ħlejjaq itiru.

Eventwalment, l-istejjer inġabru fi ktieb bl-isem ta’ “Ġierku Ma Jmut Qatt” li, modestja apparti, mar tajjeb ħafna fis-suq tant li stejjer minnu għadhom ikunu mislutin biex jintużaw f’testijiet u eżamijiet ta’ skejjel kemm tal-Gvern kif ukoll tal-privat. It-tir tiegħi (mhux minn xi senter, naturalment) kien biex nuri li kaċċatur hawn Malta jista’ jibqa’ jgawdi d-delizzju tiegħu b’responsabbiltà u b’għaqal.

Fl-istess nifs nemmen li l-kaċċa mhix xi delizzju li jista’ jkollu futur kemm-il darba l-ġenerazzjonijiet il-ġodda jibdew jifhmu aktar li l-ħajja għandha siwi mhux għalina l-bnedmin biss imma għall-ħlejjaq kollha. M’aħniex nitkellmu fuq it-tiġmigħ tal-bolli jew ix-xiri u l-bejgħ tal-għamara antika, iżda fuq il-qtil ta’ annimali u tjur tad-demm ul-laħam bħalna. Ma noqgħodx nidħol ukoll fir-ruħ, għax mhux kulħadd jemmen biha.

Għaldaqstant ħassejt mill-ewwel id-dmir tiegħi li nuri kif ser nivvota fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa. LE. Il-vot tiegħi, maqtugħ għal kollox minn xi rbit jew influwenzi politiċi, mhux meqjus biex tispiċċa l-kaċċa, iżda espressament biex ma ssirx kaċċa fir-rebbiegħa. Li l-kaċċa tispiċċa għal kollox trid titħalla f’idejn ġenerazzjonijiet futuri permezz ta’ proċess edukattiv li bejn wieħed u ieħor digà beda.

Hawn taħt ser nagħti lista sħiħa ta’ 16-il raġuni l-għaliex ma naħsibx li għandha ssir il-kaċċa fl-iktar staġun li fih jitnisslu u jiġġeddu speċi.

Fir-rebbiegħa n-natura żżejjinna bil-kuluri u l-ħlejjaq tagħha, aktar minn staġuni oħra.

Il-kampanja timtela bit-twapet tal-fjuri ta’ kull kulur – kollha b’xejn, mhux bħal dawk importati li qed jinżergħu fir-rawndebawts u fin-nofs tat-triqat!

Anke l-fawna tidher aktar kotrana minħabba li dan l-istaġun ikun eħfef għalihom biex jgħixu u joktru, waqt li oħrajn imorru jorqdu minħabba x-xhur sħan.

L-għasafar iħejju biex huma ukoll jgħammru u jkunu jistgħu joktru.

L-għasafar jitilqu mill-Afrika fejn ikunu qattgħu x-xitwa biex jerġgħu lura lejn l-Ewropa fejn hemm jibnu l-bejtiet u jnisslu l-frieħ.

Fl-Afrika jkunu waslu fil-ħarifa meta jitilqu mill-Ewropa fejn il-klima tkun kesħet u l-ikel ikun inqas, u bi sforzi kbar imorru lejn l-Afrika fejn isbu aktar ikel u klima aktar ħanina magħhom. M’għandniex xi ngħidu li mhux kollha jirnexxilhom jaslu hemm minħabba n-numru kbir ta’ perikli li jiltaqgħu magħhm fi triqithom, fosthom kaċċaturi minn kull pajjiż fl-Ewropa.

Dawn il-perikli jerġgħu jiltaqgħu magħhom meta jkunu ġejjin lura lejn l-Ewropa biex ibejtu.

Fl-Ewropa jsibu ma wiċċhom diffikultajiet oħra bħal bexx ta’ pestiċidi li joqtol l-ikel tagħhom u li jista’ jeqred lilhom ukoll. Isibu ma wiċċhom ukoll it-telf tal-ambjent.

Kull għasfur, anke l-gamiem u s-summien, jiżżewġu biex jibnu bejta. Il-gamiem li jirnexxilhom ibejtu jista’ jkollhom tal-inqas żewġt’ifrieħ fi staġun.

Imma mhux il-bejtiet kollha jsalvaw. Uħud ma jfaqqsux il-bajd, oħrajn jintilfu wara li jfaqqsu u ma jirnexxilhomx itiru, u oħrajn ma jirnexxilhomx jgħixu biex, meta jasal żmienhom, wara  li jaqsmu l-Ewropa u l-Mediterran sal-Afrika għal darbtejn, huma wkoll ibejtu.

Wara li jlestu mill-bejta u l-frieħ itiru, kif toqrob il-ħarifa il-ħarifa jlestu biex jerġgħu jpassu lejn l-Afrika.

Għalhekk biex gamiema jew summiena bħall-għasafar kollha li jpassu, tasal biex tbejjet trid tpassi darbtejn mill-Ewropa sal-Afrika – darba fil-ħarifa u oħra lura lejn l-Ewropa – u jekk jirnexxilha tegħleb id-diffikultajiet kollha, tkun tista’ tbejjet.

Naħseb li diffiċli li wieħed jifhem id-diffikultà biex l-għasafar li jpassu għandhom biex ibejtu u jkomplu jitnisslu l-ispeċi tagħhom, biex l-ispeċi tagħhom tibqa’ magħna u ma tinqeridx.

Huwa daqshekk diffiċli li wieħed jgħinhom biex bla problemi jaslu biex ibejtu fir-rebbiegħa, u mbagħad fil-ħarifa jerġgħu lura mal-frieħ tagħhom? Jekk jaslu tnejn fl-Ewropa hem mil-possibilità li jinżlu erbgħa.

Dan huwa mhux biss ta’ sodisfazzjon għal dawk li verament iħobbu l-għasafar, imma għall-bniedem lib l-intelliġenza u r-responsabbiltà tiegħu jkun qed jgħin u jagħti sehmu biex jagħmilha aktar faċli li l-għasafar ikomplu jaqsmu din id-dinja magħna.

Dan il-prinċipju li wieħed għandu jgħin lill-għasafar meta jkunu telgħin biex ibejtu, juri sens ta’ responsabbiltà kbira. Jgħinu lill-għasafar, l-ambjent naturali, is-soċjetà, u anke lil daw li għadhom iħobbu jisparawlhom fil-ħarifa għax ikun hemm ferm aktar.    

(l-artiklu mbagħad ikompli dwar suġġett ieħor)

Kif ippubblikat f’ L-orizzont tas-Sibt 14 ta’ Frar 2015

L-amnestija li qed tinħema mill-MEPA

engos.PC.100215

 

Bl-amnestija li qed tinħema il-MEPA u l-Gvern ser jidhru kif fil-fatt huma. Ma jistgħux jibqgħu jinħbew wara regolamenti u policies li qed jindunaw illi ma jistgħux iġebbduhom iktar. Il-MEPA u l-Gvern bl-amnestija tal-bini li qed titħejja ser jagħtu messaġġ wieħed: ħawwad, għax mhux il-bogħod li nirranġawlek.

Dal-għodu attendejt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn diversi għaqdiet ambjentali li wasslet dan il-messaġġ. Attendejt f’isem Alternattiva Demokratika biex nagħti appoġġ pubbliku lill-għaqdiet li qed isemmgħu leħinhom, mhux biss kontra l-ħniżrijiet li saru, imma ukoll kontra dawk li qed jitħejjew.

 

 

ara ukoll fuq dan il-blog : The spoils of environmental crime.

Meta jkollok wiċċek imdellek

PAC.Farrugia.Debono.BorgCole

Ma nafx jekk hux tad-daħq jew tal-biki li fil-Parlament illum kien hemm min ilmenta li ma kienx hemm trasparenza fit-tħaddim tal-hedging.

Fl-istess ħin li qed issir dan l-ilment għaddejja x-xhieda dwar l-ikbar każ ta’ korruzzjoni fl-istorja ta’ Malta: it-tixħim fix-xiri taż-żejt. Tul dawn l-aħħar ġimgħat smajna kif f’kull livell tagħha l-Korporazzjoni Enemalta kienet mixtrija min-negozjanti taż-żejt.

Ma rrid bl-ebda mod innaqqas mill-mertu tal-argumenti li l-mod kif tħaddem il-hedging żamm il-prezzijiet milli jorħsu b’rata iktar mgħaġġla milli raħsu s’issa.  Imma f’dawn iċ-ċirkustanzi, biex titkellem dwar it-trasparenza jrid ikollok wiċċek imdellek.

Is-siġġijiet tal-PN fil-Parlament

PN seats

Għaddej ħafna paroli bħalissa dwar dawk iż-żewġ siġġijiet li l-Qorti ordnat lill-Kummissjoni Elettorali biex tagħti lill-PN.

L-istorja hi ħafna iktar ikkumplikata minn hekk.

Fl-elezzjoni ġenerali tal-2013 il-Partit Laburista rebaħ 39 siġġu Parlamentari u l-PN rebaħ 26. Dwar tnejn mis-siġġijiet li rebaħ il-Partit Laburista kien hemm l-iżbalji. Qed nirreferi għas-siġġu Parlamentari li rebaħ Edward Scicluna fuq id-Distrett ta’ B’Kara (8) u għas-siġġu Parlamentari fuq id-Distrett ta’ Għawdex (13) li rebħet Justyne Caruana. Li kieku ma sarux l-iżbalji flokhom kienu jitilgħu Claudette Buttigieg u Fredrick Azzopardi.

X’għandu jiġri mela? Il-loġika tgħidlek li jekk il-Qorti ikkonfermat l-iżball il-Kummissjoni Elettorali għandha tkun ordnata tikkoreġi l-iżball.

Hemm mod wieħed kif jiġi ikkoreġut l-iżball. Dan isir billi ir-riżultat finali issirlu korrezzjoni. Fit-tmien Distrett flok Edward Sicicluna titla’ Claudette Buttigieg u fit-Tlettax-il Distrett flok Justyne Caruana jitla’ Fredrick Azzopardi. Dan ifisser ukoll li r-riżultat finali flok ma jaqra 39 siġġu għall-PL u 26 siġġu għall-PN jibda jaqra 37 siġġu għall-PL u 28 siġġu għall-PN.

Id-differenza ta’ siġġijiet bejn il-PN u l-PL ma tibqax 13 imma issa issir 9. Dan kollu jfisser li wieħed ikun irid jara mill-ġdid jekk ikunx hemm ħtieġa illi tkun applikata l-emenda Kostituzzjonali li tirrestawra l-proporzjonalita’ billi iżżid is-siġġijiet.

The spoils of environmental crime

euros-loads-of-money

A building development amnesty is in the pipeline. It is being handled by MEPA. No one is yet aware as to whether this is a MEPA initiative or else whether MEPA was instructed by the government to prepare a proposal. Nor is anyone aware as to whether there will be any public consultation on the matter. Only one thing is clear: development abuse will be given the green light as long as you can afford to pay for it.

From what is known so far on the proposed amnesty, it will be possible to pay your way around building development policies and regulations: around some of them at least, and subject to some limitations.

We already have rules and regulations which establish minimum standards on how land and buildings can be developed. Land use policies and regulations, as well as sanitary regulations applicable to residential buildings will most probably be the targets of a projected amnesty.

Infringement of land use policies and regulations can take various forms.

Building within a development zone without a permit, while being a serious infringement, does not require an amnesty. Existing legislation already addresses the matter and provides for sanctioning. This would be the case if the development carried out conforms with existing policies and rules and subject to the payment of already established fines. Problems may arise if sanctioning is not possible due to non-observance of height limitation rules or sanitary regulations. Current rules do not permit the sanctioning of buildings not in conformity with existing height limitations. Will the proposed amnesty permit such buildings? If the amnesty does permit the infringement of existing height limitation rules, this would mean that height limitation rules all over the islands might just as well be shredded.

What about non-observance of sanitary regulations? From comments in the media, attributed to the MEPA CEO, this is apparently a major justification for the proposed amnesty. An amnesty was already introduced through Legal Notice 229/2012 in July 2012 permitting variations to the dimensions of yards and the minimum internal height of buildings.  This 2012 amnesty was intended to regularise the position of dwellings whose backyards/internal yards as well as whose internal height were smaller than the required minimum.  The 2012 amnesty was not only about minor infringements. The 2012 amnesty made it possible to regularise variations of up to 35% of the yards’ dimensions. This is substantial, and is not limited to just a few centimetres variation!

The 2012 amnesty was unwarranted. Current legislation already provided sanitary authorities with the tools required to consider variations from sanitary permit conditions. In fact the Code of Police Laws in article 97(1)(p) establishes that when an exemption from the rules relative to the permissible dimensions of yards is being considered by the authorities, it must be ensured that this may be “granted without detriment to the wholesome condition of the house or of other houses in the vicinity”.  This legal guidance inbuilt in our legislation grants the authorities a degree of leeway to sanction variations (even more than those few centimetres variation), but in so doing the authorities must ascertain that the impacts of these variations are contained. In particular, the authorities are duty bound to ensure the protection of third parties when considering exemptions of sanitary rules. Yet even the 2012 amnesty ignored impacts on third parties and rewarded abusers by going beyond the consideration of minor misdemeanours. On the basis of the available information, the newly planned amnesty will follow the same path.

Sanitary rules applicable to dwellings serve the purpose of protecting our health. Appropriately sized yards are intended to ensure adequate ventilation in our homes; a measure intended to guarantee the quality of air indoors. This is essential to ascertain that buildings are habitable. As minor variations in the sizes of yards can already be permitted through these same rules, so what, may I ask, is the purpose of increasing the possibility of variations? Quite obviously, addressing minor variations is not the target of the amnesty as these are already addressed. Apparently, it is planned to target substantial variations which go beyond what the 2012 amnesty addressed.

Reports indicate that the proposed amnesty would also address buildings outside the development zone (ODZ) not covered by a development permit or not built in accordance to a valid development permit. In the past months we have already had the opportunity to discuss the Rural Policy and Design Guidance 2014, which, while consolidating (with amendments) in one document all existing ODZ polices, extended the possibilities of development in rural areas.

Applying an amnesty to areas outside the development zone signifies that it may well be the intention of the amnesty drafters to create another loophole, as a result of which rural land abusively developed in the past would be given the green light. For example, the owners of illegal villas constructed in the ODZ may be rewarded. This would be over and above the controversial development rendered permissible through the Rural Policy and Design Guidance 2014.

Having considered the above, it is legitimate to ask whether ignoring the law and policy regulating land use is a new form of investment in Malta, reaping substantial dividends: the spoils of environmental crime. Apparently, the authorities think that only fools observe the law. The rest can pay their way around regulations and policies.

What is the purpose of having laws establishing standards if the authorities, on a continuous basis, encourage abuse through amnesties and lack of enforcement action?  If the proposed amnesty proceeds as indicated, Malta will be sending out one clear message: it pays to ignore the law. Crime pays, and the state will come to your rescue to ensure that you cash in on your investments.  If the planned amnesty proceeds, the government will be an accomplice in environmental crime.

The Republic of Malta should not to be governed in this manner.

published Sunday 8 February 2015 on The Malta Independent on Sunday

Xarabank u r-referendum dwar il-kaċċa : dawk li għadhom ma ddeċidewx jekk jivvutawx

Xarabank

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Frar ġie ippubblikat is-survey li ikkummissjona Xarabank dwar kif jaħsbuha l-votanti Maltin fuq ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Ir-rapport jikkonkludi li 14.3% qalu li għadhom ma iddeċidewx jekk hux ser jivvutaw.

Meta iktar kmieni fis-survey dawn kienu mistoqsija x’inhi l-opinjoni tagħhom dwar il-kaċċa, dawn, fil-maġġoranza tagħhom qalu li ma jaqblux mal-kaċċa. Għad baqa’ ħafna xogħol xi jsir biex jivvutaw skond dak li jemmnu.

Xarabank.dont know

Xarabank u r-referendum dwar il-kaċċa : il-vot tan-Nisa

Xarabank

 

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Frar ġie ippubblikat is-survey li ikkummissjona Xarabank dwar kif jaħsbuha l-votanti Maltin fuq ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Ir-rapport jikkonkludi li l-maġġoranza kbira tan-nisa (62%) ma jaqblux mal-kaċċa, filwaqt li maġġoranza żgħira tal-irġiel jaqblu (52.8%).

Xarabank.female vote

 

80.4% deċiżi li jivvutaw

Xarabank Survey

In-nies, bil-mod qed tifhem li l-kaċċa fir-rebbiegħa għandha tispiċċa darba għal dejjem.

Is-survey ta’ Xarabank ippubblikat il-bieraħ juri appoġġ li qed jiżdied. 44.7% jgħidu LE u 35.7% jgħidu IVA. Għad baqa xahrejn u l-affarijiet jistgħu jkomplu jinbidlu.

Survey ta’ dan ix-xorta huwa ritratt validu fil-mument li ittieħed. Huwa ritratt tal-opinjoni tan-nies kif qed tiżviluppa f’din il-kampanja dwar dan ir-referendum abrogattiv.

Meta tqabblu mas-survey pubblikat mill-Malta Today nhar il-Ħadd li għadda is-survey ta’ Xarabank juri ċaqlieq fil-fehma tan-nies. Qed jonqsu dawk li lesti jappoġġaw il-kaċċa fir-rebbiegħa. Dan jista’ jkun li jfisser li n-nies qed issegwi id-dibattitu b’attenzjoni u qed tirreagixxi għal dak li qed tisma’.

Punt ieħor posittiv ħafna li jirriżulta minn dan is-survey hu li avolja għad baqa’ xahrejn 80.4% tal-votanti huma deċiżi li jmorru jivvutaw. Dan ukoll huwa żieda fuq dak li kien ikkonkluda is-survey tal-Malta Today. Jidher ċar li l-Maltin iridu jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet li jeffettwawhom.

 

Int baħnan jekk tosserva l-liġi ? (il-MEPA u l-amnestija)

 MEPA amnesty

 

Qed jingħad kliem fis-sens li l-MEPA qed tħejji l-qafas għal amnestija dwar l-irregolaritajiet fil-bini. Qed tidher il-MEPA, peró jkun tajjeb li kulħadd jifhem li l-MEPA ma kienitx ser tiċċaqlaq mingħajr il-kunsens tal-Gvern.

Il-liġijiet li għandna diġa jipprovdu ċertu ammont ta’ flessibilita. Tant li mhux korrett dak li qal lis-Sunday Times is-CEO tal-MEPA Johan Buttigieg li għax shaft ikun ftit pulizieri inqas mill-permess ikollu jitwaqqa’. Diġa jeżistu fil-liġijiet tagħna proċeduri għal każijiet bħal dawn. Kienu diġa jeżistu anke qabel l-amnestija li ta’ l-Gvern Nazzjonalista f’Awwissu 2012. Mhux għal każijiet kollha. Imma dawk il-każijiet ż-żgħar li qed jintużaw bħala l-iskuża. Huma rimedji li ilhom jeżistu snin kbar.

Imma jidher li bl-iskuża ta’ dawn il-varjazzjonijiet ta’ ftit pulizieri hemm min qiegħed jittama li jirnexxielu jgħaddi ankè l-ħniżrijiet. Qed ngħid hekk għax diġa qed jissemma bini barra miż-Żona ta’ Żvilupp (ODZ). Dan mhux aċċettabbli.

X’ser ikun propost f’din l-amnestija għad irridu naraw imma fuq ix-xefaq ma jidhrux affarijiet sbieħ. Il-messaġġ, kif qalet tant tajjeb Josanne Cassar, hu wieħed ċar ħafna: min josserva l-liġi hu baħnan. Hekk ser ikun qiegħed jgħidilna l-Gvern jekk ikompli għaddej f’din it-triq.

Il-ħrafa tal-kaċċaturi

 

bird votingTorca.011215

 

F’dawn l-ewwel ħmistax tal-kampanja dwar ir-Referendum tal-11 t’April biex tispiċċa l-kaċċa fir-Rebbiegħa spikkat il-ħrafa dwar dik li qed tissejjaħ “theddida” għal delizzji oħra.

Fir-referendum abrogattiv tal-11 t’April ser inkunu mitlubin jekk naqblux mar-regolamenti li jippermettu l-kaċċa fir-Rebbiegħa. IVA tfisser li taqbel, u LE tfisser li ma taqbilx. Jekk jirbaħ l-IVA nibqgħu bil-kaċċa fir-Rebbiegħa, jekk jirbaħ il-LE, il-kaċċa fir-Rebbiegħa tispiċċa.  Dan iseħħ minħabba li rebħa għal-LE tkun tfisser li r-regolamenti li jippermettu l-kaċċa fir-Rebbiegħa jispiċċaw. Ir-regolamenti l-oħra kollha dwar il-kaċċa jibqgħu hemm. L-effett tar-referendum abrogattiv ikun biss fuq il-kaċċa fir-rebbiegħa li ma tkunx tista’ terġa’ tiftaħ b’effett immedjat.

L-għaqdiet tal-kaċċaturi qed jgħidu li wara dan ir-referendum ser ikun imiss delizzji oħra. Din hi ħrafa kbira.

Ħafna mid-delizzji huma regolati b’regolamenti/liġijiet li jispjegaw min għandu l-awtorità li joħroġ permessi jew liċenzji dwar kif dak id-delizzju tista’ tipprattikah. Referendum abrogattiv hu proposta eżatta biex titħassar liġi jew regolamenti jew parti minnhom. Jekk referendum abrogattiv jgħaddi hi biss il-liġi jew regolamenti li jkunu imsemmija fil-mistoqsija li fuqha jivvutaw in-nies li ma tibqax fis-seħħ.

Ħa nagħti żewġ eżempji.

Il-logħob tan-nar, il-manifattura u l-ħażna tiegħu, huma regolati mill-Ordinanza dwar l-Esplożivi u mir-Regolamenti dwar Kontroll ta’ Xogħolijiet tan-Nar u Esplożivi Oħra.

Kemm l-Ordinanza (artiklu 3) kif ukoll ir-regolamenti (regolament 4) jipprovdu li ħadd ma jista’ jipproduċi logħob tan-nar jew jaħraq xogħol tan-nar jekk ma jkollux liċenzja li joħroġ il-Kummissarju tal-Pulizija. Ir-regolamenti jipprovdu ukoll għat-taħriġ neċessarju qabel ma tista’ tagħmel eżami biex il-Kummissarju tal-Pulizija jiddeċiedi jekk għandux joħroġ liċenzja. Hemm ukoll il-ħtieġa ta’ liċenzja għal kamra fejn jinħadem in-nar.

Referendum abrogattiv dwar il-logħob tan-nar jista’ jsir biss biex jitneħħew dawn l-artikli fil-liġi (l-Ordinanza) u fir-regolamenti. Il-konsegwenza jekk referendum bħal dan jgħaddi tkun li ħadd ma jkollu bżonn liċenzja, u allura kulħadd ikun jista’ jagħmel li jrid. Nafu li l-iskop tar-regolamenti u l-liġijiet dwar il-logħob tan-nar qegħdin hemm biex jgħinu fil-protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa, in partikolari  ta’ dawk li jaħdmu il-logħob tan-nar.

L-istess jgħodd għaż-żwiemel.

Il-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija jistabilixxi li ħadd ma jista’ jżomm żiemel sakemm ma jkollux liċenzja. L-Ordinanza dwar Imħatri f’tiġrijiet tittratta il-post fejn isiru it-tiġrijiet (racecourses). Tipprovdi li l-Ministru tal-Pulizija jista’ jagħti (jew jirtira) liċenzji.

Referendum abrogattiv dwar iż-żwiemel ikun jista’ jsir biss biex jitneħħew dawn l-artikli fil-liġi. Il-konsegwenza jekk referendum abrogattiv bħal dan jgħaddi tkun li ħadd ma jkollu bżonn liċenzja, u allura kulħadd ikun jista’ jagħmel li jrid.

Il-parti l-kbira tad-delizzji l-oħra huma fl-istess sitwazzjoni.

Fi ftit kliem ma jistgħux jinġabru l-firem biex nivvutaw favur jew kontra xi delizzju partikolari. L-anqas kontra l-kaċċa m’hu permess li jsir dan għax il-firem li inġabru huma biss dwar id-deroga għall-kaċċa fir-rebbiegħa.

Hemm imbagħad delizzji li dwarhom m’hemm l-ebda regola jew liġi u fil-fatt dwar dawn ħadd ma jitlob permess jew liċenzja biex jipprattikhom. Dwar kull delizzju li m’hemmx ligi/regolamenti, ma jista’ jsir l-ebda referendum abrogattiv.

Hi għalhekk ħrafa li jingħad illi jista’ jsir xi referendum biex jinqata’ xi delizzju. Min qed jgħidilkom mod ieħor qed jgħaddikom biż-żmien.

L-argumenti dwar ir-referendum ma jintrebħux bil-ħrejjef, iżda bil-fatti.

 

ippubblikat fit-Torċa, l-Ħadd 1 ta’ Frar 2015