Meta jkollok wiċċek imdellek

PAC.Farrugia.Debono.BorgCole

Ma nafx jekk hux tad-daħq jew tal-biki li fil-Parlament illum kien hemm min ilmenta li ma kienx hemm trasparenza fit-tħaddim tal-hedging.

Fl-istess ħin li qed issir dan l-ilment għaddejja x-xhieda dwar l-ikbar każ ta’ korruzzjoni fl-istorja ta’ Malta: it-tixħim fix-xiri taż-żejt. Tul dawn l-aħħar ġimgħat smajna kif f’kull livell tagħha l-Korporazzjoni Enemalta kienet mixtrija min-negozjanti taż-żejt.

Ma rrid bl-ebda mod innaqqas mill-mertu tal-argumenti li l-mod kif tħaddem il-hedging żamm il-prezzijiet milli jorħsu b’rata iktar mgħaġġla milli raħsu s’issa.  Imma f’dawn iċ-ċirkustanzi, biex titkellem dwar it-trasparenza jrid ikollok wiċċek imdellek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s