Il-logħob tan-nar u r-referendum abrogattiv

fireworks 11

Il-logħob tan-nar, il-manifattura u l-ħażna tiegħu huma regolati mill-Ordinanza dwar l-Esplożivi [Kapitlu 33 tal-Liġijiet ta’ Malta] u r-Regolamenti dwar Kontroll ta’ Xogħolijiet tan-Nar u Esplożivi Oħra [Legislazzjoni sussidjarja 33.03 – Avviż Legali 243 tal-1998 kif emendat].

Kemm l-ordinanza (artiklu 3) kif ukoll ir-regolamenti (regolament 4) jipprovdu li ħadd ma jista’ jipproduċi logħob tan-nar jew jaħraq xogħol tan-nar jekk ma jkollux liċenzja li joħroġ il-Kummissarju tal-Pulizija. Ir-regolamenti jipprovdu ukoll għal liċenzji differenti u għal taħriġ li tkun trid issegwi qabel ma tista’ tagħmel eżami biex il-Kummissarju tal-Pulizija jiddeċiedi jekk għandux joħroġ liċenzja. Hemm ukoll il-ħtieġa ta’ liċenzja għal kamra fejn jinħadem in-nar.

Li kieku kellu jsir referendum dwar il-logħob tan-nar dan ikun jista’ jsir biss biex jitneħħew dawn l-artikli fil-liġi (l-Ordinanza) u fir-regolamenti. Il-konsegwenza jekk referendum bħal dan jgħaddi tkun li ħadd ma jkollu bżonn liċenzja, u allura kulħadd ikun jista’ jagħmel li jrid. Nafu li l-iskop tar-regolamenti u l-liġijiet dwar il-kmamar tan-nar qegħdin hemm biex jgħinu fil-protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa ta’ dawk li jaħdmu il-logħob tan-nar.

Referendum abrogattiv dwar il-logħob tan-nar jista’ biss ineħħi l-liġijiet u r-regolamenti li hemm u l-konsegwenza tkun mhux li jispiċċa d-delizzju, imma li ħadd ma jkollu bżonn permess jew liċenzja.

Tal-FKNK dan ma jgħiduhx. Staqsuhom għalfejn qed jgħaddukom biż-żmien.