Iż-Żwiemel u r-Referendum Abrogattiv

horse 11

 

Il-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija – Kapitlu 10 tal-Liġijiet ta’ Malta – jistabilixxi li ħadd ma jista’ jżomm żiemel sakemm ma jkollux liċenzja.

L-Ordinanza dwar Imħatri f’tiġrijiet [kapitlu 78 tal-liġijiet ta’ Malta] tittratta il-post fejn isiru it-tiġrijiet (racecourses). Tipprovdi li l-Ministru jista’ jagħti (jew jirtira) liċenzji.

Li kieku kellu jsir referendum abrogattiv dwar iż-żwiemel dan ikun jista’ jsir biss biex jitneħħew dawn l-artikli fil-liġi. Il-konsegwenza jekk referendum abrogattiv bħal dan jgħaddi tkun li ħadd ma jkollu bżonn liċenzja, u allura kulħadd ikun jista’ jagħmel li jrid.

Referendum abrogattiv dwar iż-żwiemel jista’ biss ineħħi l-liġijiet li hemm u l-konsegwenza tkun mhux li jispiċċa d-delizzju, imma li ħadd ma jkollu bżonn permess jew liċenzja.

Lino Farrugia tal-FKNK din ma qalilkomx. Staqsuh għaliex qed jgħaddikom biż-żmien.