X’qalu l-kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (4)

euros floating in space

4. Il-ħlas ta’ liċenzja ma jagħmilx liġi waħda fiskali

Ir-raba’ oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti Kostituzzjonali hi spjegata fil-paragrafu 29 tas-sentenza li jgħid hekk:

“Fir-raba’ oġġezzjoni l-Federazzjoni [FKNK] tgħid illi l-L.S. 504.94 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] hija leġislazzjoni fiskali u għalhekk hija mħarsa taħt l-art. 16(1)(f) tal-Kap. 237 [Att dwar ir-Referendi]  . Tgħid illi hija leġislazzjoni fiskali għax min imur għall-kaċċa għandu jkollu liċenza li biex jiksibha jrid iħallas.”

Għal din ir-raba’  oġġezzjoni l-Qorti Kostituzzjonali twieġeb hekk fil-paragrafi  30, u 31 tas-sentenza:

“Leġislazzjoni fiskali hija dik, bħall-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income jew l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, illi l-għan ewlieni tagħha huwa l-ġbir ta’ flus għall-erarju. Liġi ma titqiesx leġislazzjoni fiskali għar-raġuni biss illi taħseb għal ħlas ta’ dritt talli jingħata servizz speċifiku bħal ma hu l-ħruġ ta’ liċenza. L-għan ewlieni tal-L.S. 504.04 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] ma huwiex il-ġbir ta’ flus iżda r-regolamentazzjoni meħtieġa biex tista’ ssir deroga taħt id-Direttiva 2009/147/KE. [Direttiva dwar l-Għasafar]

Billi għalhekk il-L.S. 504.04 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] ma tistax titqies leġislazzjoni fiskali, ir-raba’ oġġezzjoni wkoll hija miċħuda.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s